EPL.IS.3.57 Uputstvo za upravljanje otpadnim materijama

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za upravljanje otpadnim materijama


Uputstvom je određen način upravljanja otpadnim materijama nastalim u proizvodnom procesu kako bi se obezbedio visok nivo bezbednosti ljudstva i proizvoda, zaštitila životna okolina i smanjila verovatnoća nastanka uslova koji mogu uticati na kvalitet proizvoda i ugrožavanja životne okoline.

Za izvršavanje aktivnosti definisanih ovim uputstvom su odgovorni operateri i glavni operater – šef smene za kontrolu izvršavanja. Neophodno je da se svi učesnici strogo pridržavaju definisanih obaveza.


Tekst uputstva:

U proizvodnom procesu Energoplasta koji se sastoji od proizvodnje plastičnih zatvarača tehnologijom presovanja i brizganja nastaje sledeći otpadni materijali:

  • mašine za presovanje zatvarača:

- korišćeno hidraulično ulje u količini od 500 litara/god

- korišćeno reduktorsko ulje u količini od 30 litara/god

- tehnološki otpad, polipropilenske/polietilenske pogače i zatvarači u količini od 30.000 kg/god

- polietilenska ambalaža od sirovine u količini od 4.000 kg/god

  • mašina za livenje podloške:

- korišćeno reduktorsko ulje u količini od 15 litara/god

- materijal za podlošku (EVA) u količini od 800 kg/god

  • mašina za brizganje zatvarača:

- korišćeno hidraulično ulje u količini od 700 litara/god

- korišćeno reduktorsko ulje u količini od 20 litara/god

  • mašina za štampu zatvarača:

- korišćeni razređivač u količini od 200 litara/god

- korišćeno reduktorsko ulje u količini od 5 litara/god

  • na svim mašinama:

- rashodovane kartonske kutije i polietilenske kese za pakovanje u količini od po 1000 komada/god

- rashodovane drvene palete za pakovanje u količini od 200 komada/god


Svi učesnici u procesu održavanja (operateri, pomoćnici) su obavezni da obezbede da se otpadni materijal (ulje i razređivač) odlaže u originalnim dobro zatvorenim pakovanjima na mestu izvan proizvodnog prostora i skladišta sirovina, ambalaže i gotovih proizvoda, koje obezbeđuje da kontejneri sa otpadom budu zaštićeni od oštećenja kako bi se izbeglo curenje materija. Kontejneri moraju biti vidno obeleženi. Otpadni materijal je zapaljiv, tako da se skladištenje ne sme vršiti u blizini toplotnih izvora.

Otpadni materijal (ulja i razređivač) se predaje ovlašćenom operateru, za preradu, uništavanje i trajno zbrinjavanje ove vrste otpada.


Tehnološki otpad i polietilenske kese se odlažu upakovani u poletilenske kese od sirovine, izvan proizvodnog i skladišnog prostora i prodaje firmama za reciklažu plastičnih materijala.

Rashodovane kutije se prodaju Papir servisu za dalju preradu.

Drvene rashodovane palete se ustupaju zainteresovanim licima za korišćenje u domaćinstvu za loženje kotlova za grejanje.


Sav otpadni i rashodovani materijal mora biti vidno obeležen i smešten izvan proizvodnog i skladišnog prostora, obezbeđen da se onemogući ili bar smanji verovatnoća nastanka incidenta pri kome bi moglo da dođe do bilo kakve kontaminacije proizvodnog i skladišnog prostora i okoline. Mesta za skladištenje otpada su definisana Layout-om pogona (EPL.IS.2.35).

Revizija:

Redni broj revizije Izmena u odnosu na prethodnu reviziju Datum važenja
4 Definisano mesto za skladištenje
5 Odgovornost se prebacuje sa šefa proizvodnje na glavnog operatera – šefa smene 25.4.2019.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS3.57 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena