EPL.IS.7.18 Uputstvo za prepakivanje oštećenih transportnih kutija

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za prepakivanje oštećenih transportnih kutija

Svaki zaposleni koji primeti oštećenu ambalažu u koju je spakovan gotov proizvod, dužan je da to prijavi svom pretpostavljenom, koji će obavestiti službu kontrole kvaliteta putem e-maila ili usmeno, a koja će dati nalog da se predmetna ambalaža zameni. U saradnji sa službom Proizvodnje i Logistike, određuje se zaposleni koji pristupa prepakivanju na način koji je opisan niže.

Ukoliko se ustanovi da je transportna kutija u kojoj se nalaze zatvarači oštećena, pocepana, razlepljena i sl., a pri tom se takođe utvrdi da sadržaj kutije nije kontaminiran, odnosno da je zaštitna kesa neoštećena, potrebno je:


  1. Pripremiti novu transportnu kutiju,
  2. Obeležiti novu transportnu kutiju sa odgovarajućim etiketama, odn. etiketama koje su identične etiketama na prethodnoj oštećenoj kutiji i koje takođe moraju da budu obeležene kao etikete na oštećenoj kutiji (datumi, smene, oznaka linije, oznaka štampe i sl.). Zamenske etikete štampa glavni operater ili šef proizvodnje, ili drugo lice koje je odredio šef proizvodnje.
  3. Pažljivo iz oštećene transportne kutije izvući celu vreću sa zatvaračima i prebaciti je u novu transportnu kutiju, i
  4. Zatvoriti kutiju i vratiti je na odgovarajuću paletu,
  5. Popuniti obrazac za prijavu potencijalne neusaglašenosti proizvoda EPL.IS.7.02.02 i predati ga kontroli kvaliteta.


Ukoliko se ustanovi da je sadržaj kutije kontaminiran, kontrola kvaliteta takve zatvarače proglašava neusaglašenim i otpisuju se u škart.


Prilikom prepakivanja, neophodno je obavestiti magacionera kako bi trebovao potrebne količine ambalaže za proces prepakivanja.Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.18 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena