EPL.IS.7.20 Uputstvo za kalibraciju digitalnog merača unutrašnjeg prečnika

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA KALIBRACIJU DIGITALNOG MERAČA UNUTRAŠNjEG PREČNIKA


Kalibracija digitalnog merača unutrašnjeg prečnika se vrši na sledeći način:


  1. Digitalni merač unutrapšnjeg prečnika se uključuje pritiskom na taser ON/OFF;
  1. Prsten za kalibraciju sa oznakom „Setting Ring 29.999mm“ je potrebno izvaditi iz svog gumenog pakovanja (skinuti obe strane) i prsten postaviti horizontalno na ravnu površinu;
  1. Stisnuti ručicu digitalniog merača unutrapšnjeg prečnika i glavu za merenje u otvor prstena za kalibraciju (Setting Ring) tako da se vrh glave za merenje u potpunosti osloni na ravnu podlogu na koju je prsten za kalibraciju (Setting Ring) oslonjen tako da je sam digitalni merač unutrapšnjeg prečnika nakon otpuštanja ručice u stanju da u potpunosti samostalno stoji oslonjen na podlogu na kojoj se merenje vrši uz bočno pridržavanje od strane prstena za kalibraciju (Setting Ring);
  1. Kada se na displeju digitalnog merača unutrapšnjeg prečnika ustali neka vrednost prečnika oblika HH.HHHmm pri čemu je očitana vrednost različita od vrednosti 29.999mm, na digitalnom meraču unutrapšnjeg prečnika potrebno je pritisnuti taster ispod displeja sa oznakom PRESET. Na displeju digitalnog merača unutrapšnjeg prečnika će se pojaviti brojčana vrednost oblika +029.999mm kao i trepćuća oznaka „P“ u gornjem desnom uglu displeja. Sada je još jednom potrebno pritisnuti taster PRESET i na displeju digitalnog merača unutrapšnjeg prečnika će se pojaviti brojčana vrednost 29.999mm;
  1. Kalibracija digitalnog merača unutrapšnjeg prečnika je sada završena, isti se može pažljivo izvući iz otvora prstena za kalibraciju (Setting Ring) pritiskanjem ručice za zadnje strane i može se pristupiti merenju;
  1. Sam prsten za kalibraciju (Setting Ring) je isto tako pažljivo potrebno vratiti najpre u svoje gumeno pakovanje (postaviti obe strane) a zatim tako upakovan prsten za kalibraciju odložiti na svoje, predviđeno u kutiju samog digitalnog merača unutrapšnjeg prečnika.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.20 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena