EPL.IS.7.19 Uputstvo za kalibraciju laboratorijske vage

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za kalibraciju laboratorijske vage

Kalibracija laboratorijske vage se vrši na sledeći način:

  1. Vaga se uključuje pritiskjom na taster ON/OFF;
  2. Nakon pojave vrednosti mase koju vaga pokazuje, treba utvrditi da li je u pitanju nulta vrednost (0.000 g) ili neka druga vrednost. U slučaju da je u pitanju neka druga vrednost, vagu je potrebno tarirati pritiskom na taster označen slovom T;
  3. Pristup meniju vage za kalibraciju se vrši na taj način što je potrebno pritisnuti i držati taster T dok se u levom delu displeja vage ne pojavi oznaka CAL i tada treba otpustiti taster T;
  4. Najpre će se pojaviti vrednost oblika 0.000 koja trepće, treba sačekati da se pojavi vrednost oblika -- 100 g koja takođe trepće;
  5. U tom trenutku potrebno je staviti teg na merni tas i ostaviti da stoji na istom. Nakon izvesnog vremena, vrednost koju displej vage prikazuje treba da prestane sa treptanjem i vrednost prikazana na displeju vage treba da bude prikazana u obliku: 100.000 g.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.19 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena