EPL.IS.7.04 Pravilnik za kontrolu sirovina na ulazu

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Pravilnik za kontrolu sirovina na ulazu


1. Sirovine za proizvodnju

A. Polipropilen-kopolimer ili polietilen

Po prispeću vozila koje prevozi polipropilen-kopolimer ili polietilen, lice koje vrši prijem polipropilen-kopolimera ili polietilena, magcioner, dužno je da:

 1. Proveri čistoću i miris vozila,
 2. Proveri da li su vreće sa materijalom oštećene,
 3. Proveri čistoću i stanje paleta na kojima se materijal nalazi,
 4. Preuzme prateću dokumentaciju

U Zapisniku o prijemnoj kontroli evidentira podatke navedene u prethodne 4 stavke, kao i:

- Datum prijema,

- Naziv dobavljača,

- Tip polipropilen-kopolimera ili polietilena,

- Količinu,

- Broj prijemnice,

- Ostale napomene i komentare.

Rukovodilac kontrole kvaliteta je dužan da verifikuje Zapisnik o prijemnoj kontroli, EPL.IS.7.04.01.

Ukoliko se, u toku upotrebe, otkrije neki skriveni defekt materijala (vlažan granulat, neprijatan miris i sl.), popunjava se obrazac o potencijalnoj neusaglašenosti EPL.IS.7.02.02 i isti dostavlja Inženjeru kontrole kvaliteta, koji dalje postupa u skladu sa Procedurom za slucaj reklamacije na repromaterijal, EPL.IS.7.03.

B. Materijal za izradu podloške

Po prispeću vozila koje prevozi materijal za izradu podloške, lice koje vrši prijem materijala za izradu podloške, dužno je da:

 1. Proveri čistoću i miris vozila,
 2. Proveri da li su vreće/oktabinske kutije sa materijalom oštećene,
 3. Proveri čistoću i stanje paleta na kojima se materijal nalazi,
 4. Preuzme prateću dokumentaciju

U Zapisniku o prijemnoj kontroli evidentira podatke navedene u prethodne 4 stavke, kao i: - Datum prijema,

- Naziv dobavljača,

- Tip materijala za izradu podloške,

- Količinu,

- Broj prijemnice,

- Ostale napomene i komentare.

Rukovodilac kontrole kvaliteta je dužan da verifikuje Zapisnik o prijemnoj kontroli, EPL.IS.7.04.01.

Ukoliko se, u toku upotrebe, otkrije neki skriveni defekt materijala (vlažan granulat, neprijatan miris i sl.), popunjava se obrazac o potencijalnoj neusaglašenosti EPL.IS.7.02.02 i isti dostavlja Inženjeru kontrole kvaliteta, koji dalje postupa u skladu sa Procedurom za slucaj reklamacije na repromaterijal, EPL.IS.7.03.

V. Masterbač

Po prispeću vozila koje prevozi masterbač, lice koje vrši prijem i istovar masterbača, dužno je da:

 1. Proveri čistoću i miris vozila,
 2. Proveri da li su vreće sa masterbačom oštećene,
 3. Proveri čistoću i stanje paleta na kojima se masterbač nalazi,
 4. Preuzme prateću dokumentaciju.

U Zapisniku o prijemnoj kontroli evidentira podatke navedene u prethodne 4 stavke, kao i: - Datum prijema,

- Naziv dobavljača,

- Tip masterbača,

- Količinu,

- Broj prijemnice,

- Ostale napomene i komentare.

Rukovodilac kontrole kvaliteta je dužan da verifikuje Zapisnik o prijemnoj kontroli, EPL.IS.7.04.01.

Ukoliko se, u toku upotrebe, otkrije neki skriveni defekt materijala (vlažan granulat, neprijatan miris i sl.), popunjava se obrazac o potencijalnoj neusaglašenosti EPL.IS.7.02.02 i isti dostavlja Inženjeru kontrole kvaliteta, koji dalje postupa u skladu sa Procedurom za slucaj reklamacije na repromaterijal, EPL.IS.7.03..

G. Boja za štampanje

Po prijemu boje za štampanje, lice koje je izvršilo prijem i istovar boje za štampanje, dužno je da:

 1. Proveri da li se boja za štampanje nalazi u originalnoj ambalaži,
 2. Nasumičnim izborom proveri da li su posude sa bojom za štampanje propisno zatvorene.
 3. Proveri da li je ambalaža oštećena.

U Zapisniku o prijemnoj kontroli evidentira podatke navedene u prethodne 3 stavke, kao i: - Datum prijema,

- Naziv dobavljača,

- Tip boje za štampanje,

- Količinu,

- Broj prijemnice,

- Ostale napomene i komentare.

Rukovodilac kontrole kvaliteta je dužan da verifikuje Zapisnik o prijemnoj kontroli, EPL.IS.7.04.01.

Ukoliko se, u toku upotrebe, otkrije neki skriveni defekt materijala (vlažan granulat, neprijatan miris i sl.), popunjava se obrazac o potencijalnoj neusaglašenosti EPL.IS.7.02.02 i isti dostavlja Inženjeru kontrole kvaliteta, koji dalje postupa u skladu sa Procedurom za slucaj reklamacije na repromaterijal, EPL.IS.7.03..


Aluminijumske kapice

Po prispeću vozila koje prevozi aluminijumske kapice, lice koje vrši prijem i istovar, dužno je da:

 1. Proveri čistoću i miris vozila,
 2. Proveri da li su kutije deformisane (oštećene, udarene),
 3. Proveri čistoću i stanje paleta na kojima se kutije nalaze,
 4. Preuzme prateću dokumentaciju.

U Zapisniku o prijemnoj kontroli evidentira podatke navedene u prethodne 4 stavke, kao i: - Datum prijema,

- Naziv dobavljača,

- Količinu,

- Broj prijemnice,

- Ostale napomene.

Magacioner proverava masu i spoljašnji prečnik na 5 aluminijumskih kapica nasumično uzetih iz kutije, i izmerene vrednosti unosi u tabelu koja je predviđena za merenja u Zapisniku o prijemnoj kontroli.

Ukoliko se, u toku upotrebe, otkrije neki skriveni defekt aluminijumskih kapica, popunjava se obrazac o potencijalnoj neusaglašenosti EPL.IS.7.02.02 i isti dostavlja Inženjeru kontrole kvaliteta, koji dalje postupa u skladu sa Procedurom za slucaj reklamacije na repromaterijal, EPL.IS.7.03..

Rukovodilac kontrole kvaliteta je dužan da verifikuje Zapisnik o prijemnoj kontroli, EPL.IS.7.04.01.


2. Transportna i zaštitna ambalaža

A. Transportne kutije

Po prispeću vozila koje prevozi transportne kutije, lice koje vrši prijem i istovar transportnih kutija, dužno je da:

 1. Proveri čistoću i miris vozila,
 2. Proveri da li su kutije obmotane streč-folijom,
 3. Proveri da li su kutije deformisane (oštećene, udarene),
 4. Proveri čistoću i stanje paleta na kojima se kutije nalaze,
 5. Preuzme prateću dokumentaciju.

U Zapisniku o prijemnoj kontroli evidentira podatke navedene u prethodnih 5 stavki, kao i:

- Datum prijema,

- Naziv dobavljača,

- Dimenzije kutije,

- Količinu,

- Broj prijemnice,

- Ostale napomene.

Magacioner proverava masu paketa od 10 kutija, i izmerene vrednosti unosi u tabelu koja je predviđena za merenja u Zapisniku o prijemnoj kontroli.

Ukoliko se, u toku upotrebe, otkrije neki skriveni defekt transportnih kutija (nezalepljenost, slabija nosivost i sl.), popunjava se obrazac o potencijalnoj neusaglašenosti EPL.IS.7.02.02 i isti dostavlja Inženjeru kontrole kvaliteta, koji dalje postupa u skladu sa Procedurom za slucaj reklamacije na repromaterijal, EPL.IS.7.03..

Rukovodilac kontrole kvaliteta je dužan da verifikuje Zapisnik o prijemnoj kontroli, EPL.IS.7.04.01.


B. Zaštitne kese

Po prispeću vozila koje prevozi zaštitne kese, lice koje vrši prijem i istovar zaštitnih kesa, dužno je da:

 1. Proveri čistoću i miris vozila,
 2. Proveri da li je ambalaža u kojoj se nalaze zaštitne kese neoštećena,
 3. Proveri čistoću i stanje paleta na kojima se kese nalaze,
 4. Preuzme prateću dokumentaciju.

U Zapisniku o prijemnoj kontroli evidentira podatke navedene u prethodne 4 stavke, kao i:

- Datum prijema,

- Naziv dobavljača,

- Dimenzije zaštitnih kesa,

- Količinu,

- Broj prijemnice,

- Ostale napomene.

Magacioner proverava debljinu nasumično izabranih zaštitnih kesa i izmerene vrednosti unosi u tabelu koja je predviđena za merenja u Zapisniku o prijemnoj kontroli.

Rukovodilac kontrole kvaliteta je dužan da verifikuje Zapisnik o prijemnoj kontroli, EPL.IS.7.04.01.

Ukoliko se, u toku upotrebe, otkrije neki skriveni defekt zaštitnih kesa (slabija nosivost i sl.), popunjava se obrazac o potencijalnoj neusaglašenosti EPL.IS.7.02.02 i isti dostavlja Inženjeru kontrole kvaliteta, koji dalje postupa u skladu sa Procedurom za slucaj reklamacije na repromaterijal, EPL.IS.7.03..


V. Lepljiva traka

Po prispeću vozila koje prevozi lepljivu traku, lice koje vrši prijem i istovar lepljive trake, dužno je da:

1) Proveri čistoću i miris vozila, 2) Proveri da li je ambalaža u kojoj se nalaze lepljive trake neoštećena, 3) Proveri da li je lepljiva traka ravno isečena,

U Zapisniku o prijemnoj kontroli evidentira podatke navedene u prethodne 3 stavke, kao i:

- Datum prijema,

- Naziv dobavljača,

- Količinu,

- Broj prijemnice.

- Ostale napomene

Rukovodilac kontrole kvaliteta je dužan da verifikuje Zapisnik o prijemnoj kontroli, EPL.IS.7.04.01.

Ukoliko se, u toku upotrebe, otkrije neki skriveni defekt lepljive trake (slabija adhezija, kidanje i sl.), popunjava se obrazac o potencijalnoj neusaglašenosti EPL.IS.7.02.02 i isti dostavlja Inženjeru kontrole kvaliteta, koji dalje postupa u skladu sa Procedurom za slucaj reklamacije na repromaterijal, EPL.IS.7.03.

G. Palete

Po prispeću vozila koje prevozi palete, lice koje vrši prijem i istovar palete, dužno je da:

 1. Proveri čistoću vozila,
 2. Proveri čistoću paleta,
 3. Proveri prisustvo eventualne oštećenosti, prisustvo mirisa, buđi, hemikalija i sl. .

U Zapisniku o prijemnoj kontroli evidentira podatke navedene u prethodne 3 stavke, kao i: - Datum prijema,

- Naziv dobavljača,

- Dimenzije paleta,

- Količinu,

- Broj prijemnice,

- U rubriku napomena Prijemnog kontrolnog lista upisuje, ukoliko su palete ispravne, upisuje da nije uočeno prisustvo stranih mirisa niti bilo kakva kontaminacija.

Rukovodilac kontrole kvaliteta je dužan da verifikuje Zapisnik o prijemnoj kontroli, EPL.IS.7.04.01.

Ukoliko se, u toku upotrebe, otkrije neki skriveni defekt paleta popunjava se obrazac o potencijalnoj neusaglašenosti EPL.IS.7.02.02 i isti dostavlja Inženjeru kontrole kvaliteta, koji dalje postupa u skladu sa Procedurom za slucaj reklamacije na repromaterijal, EPL.IS.7.03.


D. Streč-folija

Po prispeću vozila koje prevozi streč-foliju, lice koje vrši prijem i istovar streč-folije, dužno je da:

 1. Proveri čistoću vozila,
 2. Proveri prisustvo eventualne oštećenosti streč-folije,

U Zapisniku o prijemnoj kontroli evidentira podatke navedene u prethodne 2 stavke, kao i:: - Datum prijema,

- Naziv dobavljača,

- Dimenzije streč-folije,

- Količinu,

- Broj prijemnice,

- Ostale napomene.

Rukovodilac kontrole kvaliteta je dužan da verifikuje Zapisnik o prijemnoj kontroli, EPL.IS.7.04.01

Ukoliko se, u toku upotrebe, otkrije neki skriveni defekt streč-folije, popunjava se obrazac o potencijalnoj neusaglašenosti EPL.IS.7.02.02 i isti dostavlja Inženjeru kontrole kvaliteta, koji dalje postupa u skladu sa Procedurom za slucaj reklamacije na repromaterijal, EPL.IS.7.03.

3. Sredstva za čišćenje i pomoćna sredstva

A. Alkohol, detergentna sredstva, razređivači i maziva

Po prijemu alkohola i detergentnih sredstava za čišćenje, razređivača i maziva, lice koje je izvršilo prijem ovih sredstava, dužno je da:

 1. Proveri da li se sredstva nalaze u originalnoj ambalaži,
 2. Nasumičnim izborom proveri da li su posude sa ovim sredstvima propisno zatvorene.
 3. Proveri da li je ambalaža oštećena.

Na Prijemni kontrolni list za prijem sredstava za čišćenje i pomoćnih sredstava upisuje podatke navedene u prethodne 3 stavke, kao i: - Datum prijema,

- Naziv dobavljača,

- Količinu,

- Broj prijemnice.

Rukovodilac kontrole kvaliteta je dužan da verifikuje Prijemni kontrolni list

Ukoliko se, u toku upotrebe, otkrije neki skriveni defekt sredstava za čišćenje i pomoćnih sredstava, služba kontrole kvaliteta je dužna da sastavi Izveštaj o skrivenom defektu EPL.IS.7.03.02, i isti dostavi Inženjeru kontrole kvaliteta.

Napomena 1: Čistoću i miris ocenjivati empirijski.

Napomena 2: Oštećenost i izgled ocenjivati vizuelno.

Napomena 3: Masu 10 kutija i 10 džambo-kesa meriti na velikoj vagi.

Napomena 4: Strukturu transportne kutije ocenjivati vizuelno.

Napomena 5: Masu aluminijumskih kapica meriti na laboratorijskoj vagi.

Napomena 6: Lakoću otvaranja zaštitne kese ocenjivati empirijski.

Napomena 7: Proveru dužine raditi trakastim metrom.

Napomena 8: Debljinu kesa i spoljašnji prečnik aluminijumskih kapica određivati šublerom ili mikrometrom.


4. Prilozi

Redni broj
Naziv priloga
Broj strana priloga
Oznaka
1
Prijemni kontrolni list
1
EPL.QS.7.04.01

5. Revizije

Broj revizije
Datum revizije
Opis promene
1
15.06.2007.
Novi dokument
2
01.11.2007.
Promena označavanja dokumenta
3
24.01.2008.
Promena u odeljku 2-G Palete: dodato „prisustvo mirisa, buđi, hemikalija i sl.“, kao i „U rubriku napomena Prijemnog kontrolnog lista upisuje, ukoliko su palete ispravne, upisuje da nije uočeno prisustvo stranih mirisa niti bilo kakva kontaminacija“ ;
Promena u odeljku 4. Prilozi: izbačena stavka 2 Lista distribucije
4
01.02.2008.
Promenjen pravilnik u smislu prebacivanja odgovornosti za ulaznu kontrolu na Kontrolu kvaliteta
5
20.04.2015
Izmena u zaglavlju memoranduma
7
--.--.2017.
Dodato poglavlje 1.5
8
22.4.2019.
Merenja koja je radio TKK preuzeo magacionerPripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.04 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena