EPL.IS.7.01.20 Uputstvo za SST test 28 i 38mm

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA IZVOĐENjE SST TESTA ZA ZATVARAČE 28 I 38mm

Napomena:

Zbog velikog pritiska neophodno je da se tehničari kontrole kvaliteta prilikom izvođenja testa striktno pridržavaju predviđenih zaštitnih mera!

SST test se obavlja na sledeći način:

 1. potrebno je uzeti odgovarajući broj zatvarača (32 zatvarača sa mašine Husky i 24 zatvarača sa mašine PMV). Nakon uzimanja zatvarača, neophodno je ukloniti prsten sa svih uzetih zatvarača;
 2. potrebno je obezbediti zaštitnu opremu u vidu zaštitnog vizira i obavestiti zaposlene koji se nalaze u pogonu da će se odvijati SST test kako bi se izbegao njihov ulazak u prostoriju;
 3. potrebno je proveriti sve spojeve na priključcima sa crevima, tj. da li su svi spojevi osigurani i da su umetnuta creva gurnuta do kraja u sve priključke. Neophodno je proveriti i da li je ventil na buster pumpi okrenut do kraja u smeru suprotnom od smera kazaljki na časovniku i da li je spušten. Takođe, regulator rada SST uređaja mora biti u vertikalnom položaju tako da pokazuje položaj HOLD;
 4. naliti dovoljnu količinu vode u sud tako da voda prelije preko zatvarača i dela epruvete na kojoj se zatvarač nalazi za oko 3-5 centimetara;
 5. otvoriti ventil na zidu prostorije i pustiti vazduh u buster pumpu. Kada se manometar ustali na vrednosti instalacije, potrebno je odići ventil na buster pumpi i lagano okretati regulator sa povremenim zastojima dok manometar ne pokaže vrednost koja se nalazi između 10,5 i 11bar-a;
 6. postaviti zatvarač namenjen za test na adapter u obliku epruvete i čvrsto ga zavrnuti a zatim uroniti zatvarač i adapter u obliku epruvete u vodu;
 7. do kraja spustiti poklopac suda u kome se nalazi voda (prilikom zatvaranja čuje se karakterističan zvuk) kako bi sud bio zatvoren;
 8. okrenuti regulator rada SST uređaja iz položaja HOLD na položaj TEST i sačekati da manometar u dnu uređaja pokaže vrednost (crna kazaljka):
  1. od 1000kPa (101325kPa odgovara pritisku od 1bar) kada je u pitanju zatvarač od 28mm;
  2. od 500kPa (101325kPa odgovara pritisku od 1bar) kada je u pitanju zatvarač od 38mm.
  • Kada je vrednost dostignuta, regulator rada SST uređaja je potrebno okrenuti iz položaja TEST na položaj HOLD i sačekati 60 sekundi koliko test traje;
 9. po isteku 60 sekundi, regulator rada SST uređaja je potrebno okrenuti iz položaja HOLD u položaj VENT. Nakon pada pritiska u uređaju regulator rada SST uređaja je potrebno okrenuti iz položaja VENT u položaj HOLD, zatim je potrebno najpre osloboditi rezu na poklopcu uređaja i otvoriti poklopac uređaja, izvaditi zatvarač sa adapterom u obliku epruvete, skinuti zatvarač koji je upravo bio testiran, odložiti ga i postaviti novi zatvarač koji će biti testiran;
 • ovaj postupak, opisan tačkama od 6 do 9 je potrebno ponoviti onoliki broj puta koliko je zatvarača za testiranje uzeto. Po završetku testa, potrebno je zatvoriti ventil koji se nalazi na zidu prostorije, ispustiti vazduh pod pritiskom iz buster pumpe (crnom ručicom koja se nalazi na telu same buster pumpe), zatvoriti ventil buster pumpe tako što se okrene u smeru suprotnom od smera kazaljke na časovniku i potisne u pravcu same buster pumpe i prosuti vodu iz suda. Ovim je SST test obavljen.

Napomena:

Zbog velikog pritiska neophodno je da se tehničari kontrole kvaliteta prilikom izvođenja testa striktno pridržavaju predviđenih zaštitnih mera!


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.01.20 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena