EPL.IS.7.01.07 Provera pogonske kontrole

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Provera pogonske kontrole


Proveru pogonske kontrole ima za cilj da utvrdi da li se pogonska kontrola na svim radnim centrima uobavlja u skladu sa Planom kontrole.

Proveru pogonske kontrole sprovodi tehničar kontrole kvaliteta ili inženjer kontrole kvaliteta, jednom u mesecu na svakom radnom centru:

  1. Presa A (CCM A)
  2. Presa B (CCM B)
  3. PMV-BTA
  4. Štampa (RTI)
  5. Narezivanje (SMC)
  6. HUSKY
  7. KTW

Obrazac, koji se nalazi u nastavku ovog dokumenta se popunjava prilikom obavljene provere. Preporučljivo je da se provere na različitim radnim centrima obavljaju različitim danima i bez prethodne najave operaterima sa radnih centara.

Obavezno je da se provera na svakom radnom centru obavi jednom u mesecu i prema procedurama pogonske kontrole koje operateri moraju poštovati.


Popunjeni obrasci se čuvaju u posebnom registratoru.


PRESE – CCM A/B


Datum
Smena: 1 2 3
Operater
Presa B
Izgled OK/NO
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Zakrivlj. dna
-20 / +60
Izgled OK/NO
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Zakrivlj. dna
-20 / +60
Izgled OK/NO
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Zakrivlj. dna
-20 / +60
Broj
alata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nijansa
Presa A
Izgled OK/NO
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Zakrivlj. dna
-20 / +60
Izgled OK/NO
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Zakrivlj. dna
-20 / +60
Izgled OK/NO
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Zakrivlj. dna
-20 / +60
Operater
Vreme
Boja
Broj
alata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nijansa

Kontrolisao:


Provera kalibratorima GO-NOGO
Presa A
Broj alata
H
20.5/19.9
D
31.1/30.3
d
25.5/25.8
Datum/smena:
1
ok
ok
ok
Vrsta polipropilena
2
ok
ok
ok
Oznaka šarže polipropilena
3
ok
ok
ok
Boja
4
ok
ok
ok
Oznaka šarže boje
5
ok
ok
ok
Radni nalog br.
6
ok
ok
ok
Operater
7
ok
ok
ok
Napomena:
8
ok
ok
ok
9
ok
ok
ok
10
ok
ok
ok
11
ok
ok
ok
12
ok
ok
ok
13
ok
ok
ok
14
ok
ok
ok
15
ok
ok
ok
16
ok
ok
ok
17
ok
ok
ok
18
ok
ok
ok
19
ok
ok
ok
20
ok
ok
ok
21
ok
ok
ok
22
ok
ok
ok
23
ok
ok
ok
24
ok
ok
ok
25
ok
ok
ok
26
ok
ok
ok
27
ok
ok
ok
28
ok
ok
ok
29
ok
ok
ok
30
ok
ok
ok
31
ok
ok
ok
32
ok
ok
ok
Boja OK/NO
ok

Kontrolisao:


Provera kalibratorima GO-NOGO
Presa B
Broj alata
H
20.5/19.9
D
31.1/30.3
d
25.5/25.8
Datum/smena:
1
ok
ok
ok
Vrsta polipropilena
2
ok
ok
ok
Oznaka šarže polipropilena
3
ok
ok
ok
Boja
4
ok
ok
ok
Oznaka šarže boje
5
ok
ok
ok
Radni nalog br.
6
ok
ok
ok
Operater
7
ok
ok
ok
Napomena:
8
ok
ok
ok
9
ok
ok
ok
10
ok
ok
ok
11
ok
ok
ok
12
ok
ok
ok
13
ok
ok
ok
14
ok
ok
ok
15
ok
ok
ok
16
ok
ok
ok
17
ok
ok
ok
18
ok
ok
ok
19
ok
ok
ok
20
ok
ok
ok
21
ok
ok
ok
22
ok
ok
ok
23
ok
ok
ok
24
ok
ok
ok
25
ok
ok
ok
26
ok
ok
ok
27
ok
ok
ok
28
ok
ok
ok
29
ok
ok
ok
30
ok
ok
ok
31
ok
ok
ok
32
ok
ok
ok
Boja OK/NO
ok

Kontrolisao:


Masa zatvarača
Presa A
Presa B
Operater
 
 
Vreme
 
 
Radni nalog
 
 
Boja
 
 
Uzorak
 
 
1
 
 
CCM A/B HL3, optimum
2
 
 
blanko
2,78 ± 0,03 g
3
 
 
žig
2,80 ± 0,03 g
4
 
 
CCM B, optimum
5
 
 
1881
6
 
 
blanko
2,55 ± 0,03 g
7
 
 
žig
2,55 ± 0,03 g
8
 
 
1881 olakšani
9
 
 
blanko
2,10± 0,03 g
10
 
 
žig
2,10 ± 0,03 g

Kontrolisao:


TVC


Datum
Smena: 1 2 3
Operater
CCM
A
B
Operater
 
 
Vreme
 
 
Boja/Radni nalog
 
 
Broj alate
Savijanje prstena OK/NO
Savijanje prstena OK/NO
1
Ok
Ok
2
Ok
Ok
3
Ok
Ok
4
Ok
Ok
5
Ok
Ok
6
Ok
Ok
7
Ok
Ok
8
Ok
Ok
9
Ok
Ok
10
Ok
Ok
11
Ok
Ok
12
Ok
Ok
13
Ok
Ok
14
Ok
Ok
15
Ok
Ok
16
Ok
Ok
17
Ok
Ok
18
Ok
Ok
19
Ok
Ok
20
Ok
Ok
21
Ok
Ok
22
Ok
Ok
23
Ok
Ok
24
Ok
Ok
25
Ok
Ok
26
Ok
Ok
27
Ok
Ok
28
Ok
Ok
29
Ok
Ok
30
Ok
Ok
31
Ok
Ok
32
Ok
Ok

Kontrolisao:


PMV-BTA


Datum
Smena: 1 2 3
Operater
Broj alata
24
20
ok
ok
ok
Kontrolisao:23
20
ok
ok
ok
22
20
ok
ok
ok
21
20
ok
ok
ok
20
20
ok
ok
ok
19
20
ok
ok
ok
18
20
ok
ok
ok
17
20
ok
ok
ok
16
20
ok
ok
ok
15
20
ok
ok
ok
14
20
ok
ok
ok
13
20
ok
ok
ok
12
20
ok
ok
ok
11
20
ok
ok
ok
10
20
ok
ok
ok
9
20
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
8
20
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
7
20
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
6
20
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
5
20
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
4
20
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
3
20
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
2
20
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
1
20
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Kontrola uzorka 9/24
Zatvaranja inlbs
Otvaranja
8-16 inlbs
Kidanja(24)
4 - 8 inlbs
narezanost(24)
nalivenost(24)
Moment kidanja(9) 4 - 8 inlbs
narezanost(9)
nalivenost(9)
Moment kidanja(9) 4 - 8 inlbs
narezanost(9)
nalivenost(9)
Moment kidanja(9) 4 - 8 inlbs
narezanost(24)
nalivenost(24)
Moment kidanja(9) 4 - 8 inlbs
narezanost(9)
nalivenost(9)
Moment kidanja(9) 4 - 8 inlbs
narezanost(9)
nalivenost(9)
Moment kidanja(9) 4 - 8 inlbs
narezanost(24)
nalivenost(24)
Moment
Boja zatv.
Red. Br.
1
2
3
4
5
6
7
RTI


Datum
Smena: 1 2 3
Operater
Red. Br. kontrole
Tip štampe
Broj uzorka
Boja
zatvarača
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Otisak
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Athezija
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Xr mm
Centriranost u mm
(+/- 1 mm)
Yr mm

Kontrolisao:


HUSKY


Vizuelna kontrola zatvarača na brizganju - HUSKY
Datum: ________

______ Smena: _________

Operater/pomoćnik: _______________________________
Tip zatvarača
28mm
38mm
Boja/ Broj radnog naloga
1. Vreme uzorkovanja/boja
2. Postoji defekt
3. Potpis pomoćnika
4. Izvršena kontrola operatera na presi
5. Overa operatera da je obavešten o postojanju defekta
6. Napomena
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE

Kontrolisao:


HUSKY
Provera kalibratorima GO-NOGO


Narezanost
Broj alata
D
d
dprsten
H
Datum/smena:
1
ok
ok
ok
ok
ok
Vrsta polipropilena:
2
ok
ok
ok
ok
ok
Oznaka šarže

polipropilena:

3
ok
ok
ok
ok
ok
4
ok
ok
ok
ok
ok
Boja:
5
ok
ok
ok
ok
ok
Oznaka šarže boje:
6
ok
ok
ok
ok
ok
Radni nalog br.:
7
ok
ok
ok
ok
ok
Operater:
8
ok
ok
ok
ok
ok
9
ok
ok
ok
ok
ok
10
ok
ok
ok
ok
ok
11
ok
ok
ok
ok
ok
12
ok
ok
ok
ok
ok
13
ok
ok
ok
ok
ok
14
ok
ok
ok
ok
ok
15
ok
ok
ok
ok
ok
16
ok
ok
ok
ok
ok
17
ok
ok
ok
ok
ok
18
ok
ok
ok
ok
ok
19
ok
ok
ok
ok
ok
20
ok
ok
ok
ok
ok
21
ok
ok
ok
ok
ok
22
ok
ok
ok
ok
ok
23
ok
ok
ok
ok
ok
24
ok
ok
ok
ok
ok
25
ok
ok
ok
ok
ok
26
ok
ok
ok
ok
ok
27
ok
ok
ok
ok
ok
28
ok
ok
ok
ok
ok
29
ok
ok
ok
ok
ok
30
ok
ok
ok
ok
ok
31
ok
ok
ok
ok
ok
32
ok
ok
ok
ok
ok
Boja OK/NO
ok

Kontrolisao:


KTW


Vizuelna kontrola zatvarača na brizganju - KTW
Datum: ______________ Smena: _________
Operater/pomoćnik: _______________________________
Tip zatvarača
28mm
38mm
Boja/ Broj radnog naloga
1. Vreme uzorkovanja/boja
2. Postoji defekt
3. Potpis pomoćnika
4. Izvršena kontrola operatera na presi
5. Overa operatera da je obavešten o postojanju defekta
6. Napomena
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE

Kontrolisao:


KTW
Provera kalibratorima GO-NOGO


Narezanost
Broj alata
D
d
dprsten
H
Datum/smena:
1
ok
ok
ok
ok
ok
Vrsta polipropilena:
2
ok
ok
ok
ok
ok
Oznaka šarže

polipropilena:

3
ok
ok
ok
ok
ok
4
ok
ok
ok
ok
ok
Boja:
5
ok
ok
ok
ok
ok
Oznaka šarže boje:
6
ok
ok
ok
ok
ok
Radni nalog br.:
7
ok
ok
ok
ok
ok
Operater:
8
ok
ok
ok
ok
ok
9
ok
ok
ok
ok
ok
10
ok
ok
ok
ok
ok
11
ok
ok
ok
ok
ok
12
ok
ok
ok
ok
ok
13
ok
ok
ok
ok
ok
14
ok
ok
ok
ok
ok
15
ok
ok
ok
ok
ok
16
ok
ok
ok
ok
ok
17
ok
ok
ok
ok
ok
18
ok
ok
ok
ok
ok
19
ok
ok
ok
ok
ok
20
ok
ok
ok
ok
ok
21
ok
ok
ok
ok
ok
22
ok
ok
ok
ok
ok
23
ok
ok
ok
ok
ok
24
ok
ok
ok
ok
ok
25
ok
ok
ok
ok
ok
26
ok
ok
ok
ok
ok
27
ok
ok
ok
ok
ok
28
ok
ok
ok
ok
ok
29
ok
ok
ok
ok
ok
30
ok
ok
ok
ok
ok
31
ok
ok
ok
ok
ok
32
ok
ok
ok
ok
ok
Boja OK/NO
ok

Kontrolisao:


SMC


Red. Br. Kontrole
Vreme
Kontrola uzorka od 6 uzastopnih zatvarača
Redni broj zatvarača
Operater
Boja zatvarača
1
2
3
4
5
6
1.
Moment
Zatvaranja
[inclbs]
18
18
18
18
18
18
Otvaranja
10-20 inclbs
Kidanja
2-7 inclbs
Narezanost
DA
DA
DA
DA
DA
DA
2.
Moment kidanja
2-7 inclbs
Narezanost
DA
DA
DA
DA
DA
DA
3.
Moment kidanja
2-7 inclbs
Narezanost
DA
DA
DA
DA
DA
DA
4.
Moment kidanja
2-7 inclbs
Narezanost
DA
DA
DA
DA
DA
DA
5.
Moment kidanja
2-7 inclbs
Narezanost
DA
DA
DA
DA
DA
DA
6.
Moment kidanja
2-7 inclbs
Narezanost
DA
DA
DA
DA
DA
DA
7.
Moment kidanja
2-7 inclbs
Narezanost
DA
DA
DA
DA
DA
DA
8.
Moment kidanja
2-7 inclbs
Narezanost
DA
DA
DA
DA
DA
DA

Kontrolisao:Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Jelena Kovačević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.01.07 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena