EPL.IS.6.06 Uputstvo za održavanje mašina

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za održavanje mašina

Uputstvom su određene aktivnosti za održavanje mašina kako bi se obezbedio visok nivo raspoloživosti mašina i smanjila verovatnoća nastanka kvarova.

Održavanje se izvršava prema planu kojim je određena vrsta aktivnosti i period izvršavanja. Plan je zasnovan na planu održavanja proizvođača opreme koji je dat u uputstvu za rad mašina i sopstvenim iskustvima stečenim tokom eksploatacije opreme.

Plan održavanja mašina je sastavni deo ovog uputstva.

Za izvršavanje aktivnosti definisanih ovim uputstvom su odgovorni operateri na mašinama i eksterna firma – KPL CONSTRUCTION DOO.

Neophodno je da se svi učesnici strogo pridržavaju definisanih obaveza.

O svim izvršenim aktivnostima eksterni dobavljač i operateri su u obavezi da vode redovnu evidenciju u ček listama u elektronskoj formi (ASANA). Čekirati odgovarajuće polje znakom X za određenu aktivnost a datum izvršenja će automatski biti evidentiran. Ako postoji objektivna ili subjektivna sprečenost za izvršenje predviđenih aktivnosti definisanih ovim uputstvom u pomenutom obrascu za EVIDENCIJU navesti koji je razlog i obavestiti direktora. U smenskom izveštaju za proizvodnju na poleđini upisati vreme izvršenja aktivnosti za koje je uslov da mašina ne bude u radu. Zastoj mašine zbog redovnog održavanja upisati u smenski izveštaj.


Sadržaj

Uputstvo za održavanje na presama

Plansko održavanje

Prema redosledu održavanja u koji se i evidentira izvršeno održavanje. Utrošeni materijal i rezervne delove evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-CCM . U redosledu održavanja su navedena sva planska održavanja i period izvršenja.

Nakon svakog izvršenog održavanja proveriti sve sisteme i parametre rada koji su u vezi sa tim održavanjem. Za održavanje i kontrolu koristiti procedure SACMI.

Nakon svakog servisa alata obavezno na presi A proveriti i podesiti zazor za kontrolu debljine dna 3+/- 0.05 mm na senzoru BQ2 , a na presi B uraditi potvrdu referentne debljine „THICKNESS DATA ACQUIRE“ prema uputstvu za podešavanja preko kontrol panela.

Nakon podešavanja uraditi validaciju kalibracije kontrole debljine dna zatvarača merenjem debljine dna i mase na uzorku od 32 i popuniti obrazac za evidenciju validacije.

Održavanje po stanju - korektivno

Ako se uoči nepravilan rad nekog sistema ili njegovog dela izvršiti zamenu odgovarajućim delovima prema procedurama SACMI. Nakon svakog izvršenog održavanja proveriti sve sisteme i parametre rada koji su u vezi sa tim održavanjem. Utrošeni materijal i rezervne delove evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-CCM. O uočenim nepravilnostima koje nisu obuhvaćene SACMI uputstvima obavestiti glavnog operatera – šefa smene i direktora.

Ukoliko se neki problem javlja prvi put i zbog toga nije opisan u Uputstvo za rešavanje problema na mašinama CCM-TVC ili u Uputstvo za rešavanje problema na mašinama BTA-PMV, potrebno je ovo uputstvo dopuniti opisom problema i načinom njegovog rešavanja tako što bi zaposleni koji je uspešno rešio takav problem napisao kratak opis problema i način njegovog rešavanja i dostavio direktoru kao predlog za dopunu gore navedenih uputstava.

Uputstvo za servis alata na presi

 1. Ključ za izbor rada treba da je u poziciji SET UP
 2. Isključiti termoregulator i zatvoriti ručne ventile za hlađenje
 3. Proveriti da li je isključena hidro jedinica i da li su svi donji alati u krajnjem donjem položaju
 4. Otvoriti vrata prese sa zadnje strane i ručnim okretanjem bubnja dovesti željeni alat do pozicije pogodne za servisiranje
 5. Skinuti pneumatsko crevo iz brzog priključka na PIN (nosač lulice) UCM00109057
 6. Odvrnuti PIN držeći kontru ključem na DISTRIBUTER (uvodnik)UCM00109058
 7. Podići i zakrenuti SUPPORT u levu stranu. Proveriti stanje teflonske čaure u SUPPORTU i zeger prsten.
 8. Sinuti gumicu 5008404 sa DISTRIBUTERA (uvodnika) i odložiti je na stranu.
 9. Odvrnuti dva vijka koji pričvršćuju prirubnicu alata uz korišćenje specijalne poluge za natezanje prirubnice.
 10. Skinuti creva za hlađenje iz brzog priključka
 11. Držeći alat za gornji deo MANIFOLD UCM00109047 lagano izvući pančer vertikalno na gore.
 12. Zatim redom izvlačiti delove CCM00109139, CCM00109228, CCM00109155, CCM00109170, CCM00109116, CCM00109127, CCM00131176(posebno pažljivo da vrh ne dodirne tvrdu površinu i ošteti se), 1307741, CCM00109162.
 13. Ako je potrebno skidanje STRIPER RING CCM00131111 prvo odvrnuti PIN na YOKE sa prednje strane, zakrenuti STRIPPER za 90 stepeni i lagano izvući na dole
 14. Ako je potrebno da se skida YOKE i STRIPPER ROD prvo odvrnuti samosigurnosnu navrtku na donjoj strani STRIPER-a, zatim svući na dole YOKE a onda lagano na gore STRIPER ROD:
 15. Pančer rastaviti tako što se središnji deo pančera fiksira stegom uz pomoć specijalnog držača. Odvrnuti DISTRIBUTER, lagano ga izvući iz MANIFOLDA, izvući cev za vazduh UCM00109046 i cev za hlađenje CCM00109295, skinuti sledeće delove: UCM00109023, CCM00109213 i UCM00109067. Skinuti pečurku RING CCM00109272.
 16. Rastaviti deo CCM00109109 od CORE CCM00131439 i vrh pančera COVERCCM00131441.
 17. Odvrtanjem vijka CCM00131135 na klinu CCM00131006 i skidanjem dela iz stege omogućava se rastavljanje.
 18. Sve delove odmastiti korišćenjem alkohola i dobro prosušiti. Proveriti stanje svih delova. Zameniti delove na kojima je uočena neka deformacija. Zameniti sve gumice: 5008004, 5008001, 5008404, 5008019, 5008022, 5008034, 5008038, 5008415, 5008420. Pregledati semeringe 130133 i 5051861, zameniti ako je potrebno. Elastomer UCM00109067 izmeriti, zameniti ako je manji od 18 mm.
 19. Delove pančera blago podmazati koristeći mast HASCO.
 20. Sastavljanje delova pančera vršiti uz poštovanje momenta zatezanja: vrh pančera CCM00131441 na 10Nm, deo CCM00109109 na 30 Nm i DISTRIBUTER UCM00109058 na 20 Nm.
 21. Montiranje u kućište vršiti obrnutim redosledom vodeći računa da se delovi pri sklapanju postavljaju lagano dok ne sednu na svoje mesto.
 22. Nakon kompletne montaže proveriti da li je dobar mehanički hod alata, da li ima opstrukcije pri kretanju. Podesiti protok vazduha. Nakon servisa primeniti preceduru kao pri startovanju prese uz obavezno uzimanje uzoraka.
 23. O izvršenom servisu i zamenjenim delovima i eventualno o uočenim deformacijama na alatima, uredno voditi evidenciju i obavestiti glavnog operatera – šefa smene

Video uputstva

Video uputstvo za change over

Video uputstvo za zamenu puža

Video uputstvo za vađenje i vraćanje distributera

Video uputstvo zamenu ploča Corvaglia alata na Haski mašini

Video uputstvo Presa B - Servis alata

Video uputstvo - Zamena žigova na presi

Video uputstvo - Servis forming drama PMV-a

Video uputstvo - Servis insert drama PMV-a

Video uputstvo - Zamena formata na narezivanju

Uputstvo za korišćenje magacina rezervnih delova

Cilj

Ovim upustvom se definiše način rada operatera koji uzimaju rezervne delove iz magacina rezervnih delova.

Oblast primene

Upustvo se primenjuje u "Energoplastu d.o.o".

Pojmovi

Magacin rezervnih delova

Prostor u kome se nalaze rezervni delovi. Sastoji se od regala koji su obeleženi odgovarajućom oznakom, radnim stolom, štampačem i računarom na koji je priključen barkod skener. Prostor je obezbeđen video nadzorom sa snimanjem aktivnosti. Vrata se zaključavaju. Ključ stoji kod obezbeđenja.

Rezervni delovi

To su svi delovi obeleženi etiketom, klaserom ili etiketom na kesici. Delovi koji se nalaze u kutiji obeleženi klaserom moraju svi biti isi. Isto važi i za vreći broj delova u kesicama.

Etiketa

Etiketa definiše rezervni deo. Etiketa se može nalaziti na samom delu, na klaseru koji obeležava kutiju sa istim delovima ili kesi u kojoj se nalazi veći broj istih delova. Na etiketi se nalazi sledeći sadržaj respektivno odozgo na dole :

Ident broj

Jedinstveni broj rezervnog dela. Prema 5S jedan rezervni deo sme imati samo jedan jedinstveni broj i jedan jedinstveni broj sme pripadati samo jednom delu.

Barkod

Predstavlja font ident broja. Koristi se za brzo upisivanje broja bez kucanja u informacioni sistem.

Prijateljsko ime dela

Ono služi za brzu pretragu dela u informacionom sistemu kao i za lakše pamćenje istog.

Pozicija dela

Shodno pravilima 5S svaki deo mora da ima jednoznačno mesto gde pripada. Na policama se nalaze polja i sva polja su definisana prijateljskom imenima recimo imena mašina, opreme i sl. Imena polja su data u tabeli dole:

Pozicija dela.png

Program za evideniranje rezervnog dela

Predstavlja softver koji je instaliran na računaru u magacinu rezervnih delova u cilju evidencije istih. Program ima sledeće celine:

Pristupna šifra

Svako ko uzima rezervni deo mora da ima pristupnu šifru u programu. Ona nam govori ko vrši evidentiranje rezervnog dela.

Pretraga dela

Ukoliko ne znamo gde se deo nalazi možemo ga pretražiti preko prijateljskog imena dela. Takođe možemo proveriti koliko traženih delova ima na stanju.

Zahtevnica

Ona je ključna za evidentiranje dela. Na osnovu nje znamo koji smo deo (delove) uzeli iz magacina i koje količine.

Procedure, upustva i zapisi

Pisane instrukcije za sprovođenje 5S. Radnici su dužni da sprovode procedure, upustva i zapise shodno obukama koju su potpisali. Poštovanje procedura obezbeđuje pravilno evidentiranje rezervnih delova.

Evidentiranje rezervnih delova

Ulazak u magacin rezervnih delova

Ukoliko je neophodan rezevni deo operater odlazi do službe obezbeđenja i uzima ključ od vrata magacina rezervnih delova. Obezbeđenje upisuje vreme, ime i prezime operatera koji je uzeo ključ.

Prijavljivanje u program za evidentiranje

Po otključavanju magacina operater prilazi računaru i kuca svoju šifru.

Pretraga rezervnog dela

Ukoliko ne zna gde se deo nalazi ili nije siguran da ga ima na stanju, vrši pretragu rezervnih delova.

Pronalaženje dela u magacinu

Kada se uveri koji deo tačno traži pronalazi ga u magacinu na određenoj lokaciji. Uzima deo (delove) i donosi ih do računara. Ukoliko je deo u kutiji obeleženog klaserom ili kesici sa više delova donosi ih sve zajedno do računara.

Kreiranje zahtevnice

Kreira zahtevnicu. Uzima barkod skener i skenira barkod na delu i unosi broj komada. Zatim sledeći deo i tako redom. Kada završi, zaključuje zahtevnicu, snima istu, štampa dva primerka i izlazi iz programa. Detaljno uputstvo za pravljenje zahtevnice se nalazi na Datoteka:UP 5 Upustvo za pravljenje Zahtevnice i Izdatnice .pdf. Ako je potrebno da se zahtevnica stornira, detaljno uputstvo za storniranje zahtevnice se nalazi na Datoteka:Uputstvo za storniranje zahtevnice.docx

Vraćanje delova iz kutije ili kesica nazad na poziciju

Kada je evidentirao delove koje je uzeo, preostale vraća na svoje mesto na osnovu etikete na klaseru ili kesici gde piše pozicija.

Izlazak iz magacina rezervnih delova

Po izlasku iz magacina rezervnih delova operater zaključava magacin, odlaže delove uz mašinu i odnosi ključ obezbeđenju. Oba primerka zahtevnice predaje obezbeđenju. Obezbeđenje upisuje vreme, ime i prezime operatera koji je vratio ključ.

Zapisi

Red. broj Naziv zapisa Oznaka Čuvanje Odgovornost
obrasca Rok (god) Mesto
1 Zahtevnica Računar magacin RD Operater

Plan održavanja mašina

Na svakih 150 radnih sati

Na svakih 300 radnih sati

Na svakih „600“ radnih sati

Na svakih 1200 radnih sati

Na svakih 2000 radnih sati

Na svakih 4000 radnih sati

Na svakih 6000 radnih sati

Na svakih 10000 radnih sati

Na svakih 20000 radnih sati

Izvršilac
Kontroliše

1. Proizvodnja dvodelnih zatvarača

1.1. Linije za presovanje zatvarača PRESA

1.1.1. Insert dram, noževi, oštrenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.2. Insert dram, nosači noževa, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.3. Insert dram, dizne nosača peleta

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.4. Insert dram, zupčanici

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.5. Insert dram, distributer vazduha, čišćenje i podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.6. Insert dram, podešavanje hoda

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.7. Forming dram, hidraulični ventili, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.8. Forming dram, striper, roler i pin, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.9. Rashladni sistem, čišćenje filtera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.10. Pneumatski ventili za vazduh za alate, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.11. Dozirna pumpa, čišćenje spolja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.12. Pančeri, servis

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.13. Rashladni fluid, provera nivoa i dodavanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.14. Sigurnosni uređaji, zaštitna vrata, provera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.15. Transportni remen, provera zategnutosti i istrošenosti

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.16. Brojač, fotoćelija, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje
PLAN ODRŽAVANjA MAŠINA

Na svakih 150 radnih sati

Na svakih 300 radnih sati

Na svakih „600“ radnih sati

Na svakih 1200 radnih sati

Na svakih 2000 radnih sati

Na svakih 4000 radnih sati

Na svakih 6000 radnih sati

Na svakih 10000 radnih sati

Na svakih 20000 radnih sati

Izvršilac
Kontroliše

1. Proizvodnja dvodelnih zatvarača

1.1. Linije za presovanje zatvarača PRESA

1.1.17. Forming dram nivoa ulja u reduktoru

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.18. Ekstruder, nivoa ulja u reduktoru

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.19. Hidro jedinica, provera nivoa ulja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.20. Hidro jedinica, provera kondenzata

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.21. Akumulator niskog pritiska, provera pritiska

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.22. Akumulator visokog pritiska, provera pritiska

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.23. Akumulator povratnog pritiska, provera pritiska

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.24. Kaviti, servis

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.25. Korpa za otpad, čišćenje senzora

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.26. Pogonski remen prese, provera zategnutosti

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.27. Pogonski remen insert drama, provera zategnutosti

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.28. Pogonski remen ekstrudera, provera zategnutosti

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.29. Glavni kam za stripere, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.30. Kam za hidro ventile, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.31. Filter za vazduh, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje
PLAN ODRŽAVANjA MAŠINA

Na svakih 150 radnih sati

Na svakih 300 radnih sati

Na svakih „600“ radnih sati

Na svakih 1200 radnih sati

Na svakih 2000 radnih sati

Na svakih 4000 radnih sati

Na svakih 6000 radnih sati

Na svakih 10000 radnih sati

Na svakih 20000 radnih sati

Izvršilac
Kontroliše

1. Proizvodnja dvodelnih zatvarača

1.1. Linije za presovanje zatvarača PRESA

1.1.32. Reduktor prese, promena ulja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.33. Reduktor ekstrudera, promena ulja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.34. Motor ekstrudera, podmazivanje ležaja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.35. Motor hidro jedinice, podmazivanje ležaja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.36. Hidraulično ulje, zamena

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.37. Ventil niskog pritiska, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.38. Ventil visokog pritiska, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.39. Hidraulični ventili, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.40. Hidro ventili, provera zaptivanja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.41. Gornja prirubnica, provera zaptivanja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.42. Donja prirubnica, provera zaptivanja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.43. Glavni kam, provera istrošenosti

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.44. Kam za hidro ventile, provera istrošenosti

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.45. Pneumatske prigušnice, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.46. Dozirna pumpa, servis

Operater
Ruk. proizvodnje

1.1.47. Ekstruder, servis

Operater
Ruk. proizvodnje
PLAN ODRŽAVANjA MAŠINA

Na svakih 150 radnih sati

Na svakih 300 radnih sati

Na svakih „600“ radnih sati

Na svakih 1200 radnih sati

Na svakih 2000 radnih sati

Na svakih 4000 radnih sati

Na svakih 6000 radnih sati

Na svakih 10000 radnih sati

Na svakih 20000 radnih sati

Izvršilac
Kontroliše

1. Proizvodnja dvodelnih zatvarača

1.2. Linije za presovanje zatvarača TVC

1.2.1. Džet strimer, provera duvaljki

Operater
Ruk. proizvodnje

1.2.2. Kam, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.2.3. Roleri, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.2.4. Filter za vazduh, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.2.5. Klizne čaure alata, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.2.6. Servis alata

Operater
Ruk. proizvodnje
PLAN ODRŽAVANjA MAŠINA

Na svakih 150 radnih sati

Na svakih 250 radnih sati

Na svakih 500 radnih sati

Na svakih 2500 radnih sati

Na svakih 5000 radnih sati

Na svakih 7500 radnih sati

Na svakih 10000 radnih sati

Na svakih 15000 radnih sati

Na svakih 20000 radnih sati

Izvršilac

Kontroliše

1. Proizvodnja dvodelnih zatvarača

1.3. Linija za narezivanje BTA

1.3.1. Vakuum pumpa, čišćenje filtera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.1.A Rotacioni distributer, bubanj za narezivanje, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.2. Insert dram, vođice, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.3. Insert dram, roleri, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.4. Džet strimer, duvaljke, provera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.5. Pogonski remen, španer, provera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.6. Bubanj za narezivanje, španer,provera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.7. Insert dram, španer, provera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.8. Zupčanici prenosa, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.9. Kaviti, gumice, zamena

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.10. Kaviti, vakuum creva, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.11. Zupčasta klizna osovina, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.12. Reduktor, promena ulja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.13. Trapezoidni vijak, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.14. Ventili na vakuum pumpi, provera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.15. Rotacioni distributer insert drama, provera istrošenosti

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.16. Cap infeed cylinders, zamena gumica

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.17. Filter za vazduh, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje
PLAN ODRŽAVANjA MAŠINA

Na svakih 150 radnih sati

Na svakih 250 radnih sati

Na svakih 500 radnih sati

Na svakih 2500 radnih sati

Na svakih 5000 radnih sati

Na svakih 7500 radnih sati

Na svakih 10000 radnih sati

Na svakih 15000 radnih sati

Na svakih 20000 radnih sati

Izvršilac

Kontroliše

1. Proizvodnja dvodelnih zatvarača

1.3. Linija za narezivanje BTA

1.3.18. Španer pogonskog remena, zamena ležaja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.19. Bubanj za narezivanje, španer, zamena ležaja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.20. Insert dram, španer, zamena ležaja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.21. Bubanj za narezivanje, podmazivanje ležaja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.22. Špindle, podmazivanje ležaja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.23. Insert dram, podmazivanje ležaja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.3.24. Sigurnosni uređaji, zaštitna vrata, provera

Operater
Ruk. proizvodnje
PLAN ODRŽAVANjA MAŠINA

Na svakih 8 radnih sati

Na svakih 24 radnih sati

Na svakih 160 radnih sati

Na svakih 500 radnih sati

Na svakih 1000 radnih sati

Na svakih 2000 radnih sati

Na svakih 5000 radnih sati

Na svakih 20000 radnih sati

Na svakih 30-40 miliona

Izvršilac

Kontroliše

1. Proizvodnja dvodelnih zatvarača

1.4. Linija za formiranje podloške PMV

1.4.1. Roler donjih alata forming dram, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.2. Vođice donjih alata forming dram, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.3. Donja špindla, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.4. Filter za sistem otsisa otpada, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.5. Insert dram, roleri, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.6. Vakuum bubanj, podmazivanje rolera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.7. Insert dram, spoljni kam, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.8. Insert dram, podmazivanje gornjih rolera alata

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.9. Zupčanici pogonskog prenosa, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.10. Sigurnosni uređaji, zaštitna vrata, provera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.11. Provera nivoa rshladne tečnosti

Operater
Ruk. proizvodnje
PLAN ODRŽAVANjA MAŠINA

Na svakih 8 radnih sati

Na svakih 24 radnih sati

Na svakih 160 radnih sati

Na svakih 500 radnih sati

Na svakih 1000 radnih sati

Na svakih 2000 radnih sati

Na svakih 5000 radnih sati

Na svakih 20000 radnih sati

Na svakih 30-40 miliona

Izvršilac

Kontroliše

1. Proizvodnja dvodelnih zatvarača

1.4. Linija za formiranje podloške PMV

1.4.12. Reduktor, provera nivoa ulja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.13. Ekstruder, provera vijaka za fiksiranje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.14. Insert dram podmazivanje ležaja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.15. Vakuum bubanj, podmazivanje ležaja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.16. Rotaciona spojnica forming dram podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.17. Sistem otsisa otpada, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.18. Vakuum pumpe, čišćenje foltera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.19. Insert dram, "Cam" bearings, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.20. Vakuum dram, "Cam" bearings, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje
 1.4.21. Insert dram, "Shaft" bearings, podmazivanje
Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.22. Vakuum dram, "Shaft" bearings, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.23. Forming dram ležaji osovine, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.24. Striper, roleri, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.25. Striper, čaure, podmazivanje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.26. Filter za vazduh, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje
PLAN ODRŽAVANjA MAŠINA

Na svakih 8 radnih sati

Na svakih 24 radnih sati

Na svakih 160 radnih sati

Na svakih 500 radnih sati

Na svakih 1000 radnih sati

Na svakih 2000 radnih sati

Na svakih 5000 radnih sati

Na svakih 20000 radnih sati

Na svakih 30-40 miliona

Izvršilac

Kontroliše

1. Proizvodnja dvodelnih zatvarača

1.4. Linija za formiranje podloške PMV

1.4.27. Reduktor ekstrudera, zamena ulja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.28. Ekstruder, filter, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.29. Pogonski reduktor, zamena ulja

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.30. Rashladni fluid, zamena

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.31. Vakuum pumpa, ventili, lopatice, provera

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.32. Prigušnice za vazduh, čišćenje

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.33. Ekstruder, servis

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.34. Insert drum, servis

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.35. Forming dram, servis

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.36. Vakuum bubanj, servis

Operater
Ruk. proizvodnje

1.4.37. Forming dram, donji alati, zamena rolera i čaura

Operater
Ruk. proizvodnje
PLAN ODRŽAVANjA MAŠINA

Na svakih 500 radnih sati

Izvršilac

Kontroliše

1. Proizvodnja dvodelnih zatvarača

1.5. Linija za štampu RTI

1.5.1. Podmazivanje zupčanika

Operater
Ruk. proizvodnje

1.5.2. Provera curenja reduktora

Operater
Ruk. proizvodnje

1.5.3. Provera mandrela

Operater
Ruk. proizvodnje

1.5.4. Provera RTI1 i RTI2 i podmazivanje pokretnih delova

Operater
Ruk. proizvodnje
PLAN ODRŽAVANjA MAŠINA
Brizganje

Periodično 2-3 meseca

Dnevno

Nedeljno

Mesečno

godišnje

Izvršilac

Kontroliše

2. Proizvodnja jednodelnih zatvarača brizganjem

2.1. Servis alata 38mm

Operater
Ruk. proizvodnje

2.2. Ispuštanje vode iz regulatora vazduha (uputstvo 7.1)

Operater
Ruk. proizvodnje

2.3. Čišćenje dizne (uputstvo 5.17)

Operater
Ruk. proizvodnje

2.4. Čišćenje mašine

Operater
Ruk. proizvodnje

2.5. Magnetni separator (uputstvo za filtere)

Operater
Ruk. proizvodnje

2.6. Čišćenje brisača hidrauličnog klipa brizganja

Operater
Ruk. proizvodnje

2.7. Provera curenja ulja na cilindrima i priključcima

Operater
Ruk. proizvodnje

2.8. Provera priključaka za vodu na alatu

Operater
Ruk. proizvodnje

2.9. Provera pneumatskih priključaka

Operater
Ruk. proizvodnje

2.10. Podmazivanje kliznih vođica pokretne ploče

Operater
Ruk. proizvodnje

2.11. Podmazivanje loking cilindra

Operater
Ruk. proizvodnje

2.12. Provera vođica klizača , mold stroke

Operater
Ruk. proizvodnje

2.13. Provera čaura i pinova šatoff spojnice

Operater
Ruk. proizvodnje

2.14. Podmazivanje linearnih vođica pokretne ploče

Operater
Ruk. proizvodnje

2.15. Podmazivanje lineranih vođica ubrizgavanja

Operater
Ruk. proizvodnje

2.16. Provera spojnice carriage cilindra

Operater
Ruk. proizvodnje

Evidencija održavanja u elektronskoj formi.


PLAN ODRŽAVANjA MAŠINA
Brizganje

Periodično 2-3 meseca

Dnevno

Nedeljno

Mesečno

godišnje

Izvršilac

Kontroliše

2. Proizvodnja jednodelnih zatvarača brizganjem

2.17. Provera centriranosti dizne

Operater
Ruk. proizvodnje

2.18. Zamena filtera vazduha

Operater
Ruk. proizvodnje

2.19. Podmazivanje motora

Operater
Ruk. proizvodnje

2.20. Zamena ulja

Operater
Ruk. proizvodnje

Uputstvo za proveru i podešavanje pozicije alata na narezivanju

Prilikom eksploatacije mašine dolazi do habanja i trošenja raznih delova (kao što su čaure, ležajevi, biksne itd), čime se dobija veći zazor između delova. Što su delovi na mašini stariji to je navedena pojava izraženija, a zazori veći. Zazori na mašini se mogu ukloniti zamenom istrošenih delova novim, ili mašinskom obradom i reparacijom u specijalizovanim radionicama. Kod svih mašina imamo pojavu zazora.

Mašina može da radi sa zazorima do određene mere, posle koga je potrebno intervenisati.

Prethodno navedena pojava javlja se i kod mašine za narezivanje. Iz tih razloga potrebno je pratiti poziciju alata u odnosu na nož kod svakog alata ponaosob u određenim vremenskim intervalima. U slučaju da postoji odstupanje potrebno je izvršiti dodatno podešavanje, da bi alat došao na svoju poziciju. U slučaju da su čaure ili ležajevi jako istrošeni, pa nije moguće izvršiti pravilno podešavanje alata potrebno je izvršiti remont kritičnog alata, a po remontu podesiti alat u pravilan položaj.

Sve ovo navedeno bitno je da bi svi alati bili na istoj poziciji od noža da bi se dobilo pravilno rezanje zatvarača.


Postupak provere i podešavanja pozicije alata

 1. Isključiti grejanje noža, ako je uključeno. Otpustiti jezičak i povući nosač noža u krajnji zadnji položaj. Sačekati da se nosač alata ohladi da bi se naredne stavke mogle sprovoditi bez problema
 2. Skinuti sa nosača noža grejače (ima ih 4 komada) i termo sondu za merenje temperature noža.
 3. Otpustiti vijke koje fiksiraju nosač noževa i skinuti ga.
 4. Postaviti na postolje nosača noža magnetni stalak sa mikrometrom. Fiksirati magnetni stalak da bude nepomičan. Podesiti mikrometar u odnosu na alat br 1 tako da najveći otklon skale bude jednak nuli. NAPOMENA: Ako magnetni stalak možete postaviti i mikrometar podesiti bez skidanja nosača noža, onda stavke od 1 do 3 preskačete i uputstvo primenjujete od stavke br 4.
 5. Polako okretati bubanj narezivanja i proveriti maksimalni otklon skale mikrometra kod svakog alata. Ako su alati dobro podešeni kod svih alata bi mikrometar trebao da pokaže istu vrednost (tj. nulu). Ovo bi bio idealan slučaj podešenosti alata. Podešenost alata trpi i određena odstupanja od +-5%, tako da otklon skale može da bude u našem slučaju od -0,95 do +0,05 mm. Ako je otklon skale u ovim granicama nije potrebno podešavanje alata i sa ovim bi provera bila završena. Ako je otklon skale izvan navedenih granica potrebno je izvršiti podešavanje alata.
 6. Skinuti zaštitnu oplatu bubnja u predelu alata kojio treba da se podešava.
 7. Odpustimo dva vijka koji fiksiraju prirubnicu sa ekscentričnim ležajem.
 8. Kod alata koji podešavamo podesimo mikrometar u poziciju da ima nejveći otklon na skali.
 9. Pomerimo prirubnicu u pravcu kretanje skazaljke na satu, ili suprotno tome i gledamo da maksimalni otklon skale na mikrometru dovedemo u dozvoljene granice. Kada skala pokazuje dobre vrednosti fiksiramo prirubnicu. Posle fiksiranja prirubnice još jednom proverimo otklon skale na mikrometru Podešavanje je završeno ako je maksimalan otklon posle intervencije u dozvoljenim granicama. Ako se prirubnica okrene pun krug (360 stepeni) i ne dobijemo pravilnu poziciju alata potrebno je izvršiti kompletan servis alata sa zamenama svih čaura i ležajeva. Po obavljenom servisu potrebno je alat podesiti u pravilnu poziciju.
 10. Po završenoj kontroli svi skinuti delovi se vraćaju na svoje mesto i mašina se greje. Nakon dostizanja radnih parametara mašina se pušta u rad uz obaveznu kontrolu narezanosti zatvarača

Prethodno navedenu kontrolu vrši operater prilikom redovnog održavanja narezivanja u intervalu od 14 dana. U listi ODRŽAVANJE -ASANA biće uvedena ova stavka, koju treba čekirati posle svake obavljene provere.


Proizvođački manueli za rad na opremi

Korisni linkovi


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.6.06 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena