EPL.IS.6.04 Uputstvo za održavanje na presama

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za održavanje na presama


Predmet: Osnovne napomene operaterima na presi za održavanje

Sadržaj: Uputstvom su date napomene operaterima za izvršavanje održavanja i o podešavanju posle održavanja

Napomena/prilozi:


PLANSKO ODRŽAVANjE


Prema redosledu održavanja u koji se i evidentira izvršeno održavanje. Utrošeni materijal i rezervne delove evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-CCM . U redosledu održavanja su navedena sva planska održavanja i period izvršenja.

Nakon svakog izvršenog održavanja proveriti sve sisteme i parametre rada koji su u vezi sa tim održavanjem. Za održavanje i kontrolu koristiti procedure SACMI.

Nakon svakog servisa alata obavezno na presi A proveriti i podesiti zazor za kontrolu debljine dna 3+/- 0.05 mm na senzoru BQ2 , a na presi B uraditi potvrdu referentne debljine „THICKNESS DATA ACQUIRE“ prema uputstvu za podešavanja preko kontrol panela.


Nakon podešavanja uraditi validaciju kalibracije kontrole debljine dna zatvarača merenjem debljine dna i mase na uzorku od 32 i popuniti obrazac za evidenciju validacije.


ODRŽAVANjE PO STANjU – KOREKTIVNO


Ako se uoči nepravilan rad nekog sistema ili njegovog dela izvršiti zamenu odgovarajućim delovima prema procedurama SACMI.

Nakon svakog izvršenog održavanja proveriti sve sisteme i parametre rada koji su u vezi sa tim održavanjem. Utrošeni materijal i rezervne delove evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-CCM

O uočenim nepravilnostima koje nisu obuhvaćene SACMI uputstvima obavestiti rukovodioca proizvodnje.Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.6.04 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena