EPL.IS.3.90 Procedura za upravljanje opremom za video nadzor

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu
PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE OPREMOM ZA VIDEO NADZOR


Procedure za čišćenje kamera:


- Sve kamere je potrebno jednom nedeljno (preporuka petkom), očistiti četkom za kamere, pažljivo da se ne pomeri fokus (vidno polje) koji pokriva svaka kamera.

- Istu postupak treba ponoviti kad god se primeti neka nečistoća ili predmet ometanja vidnog polja ( paučina, insekt i slično.), samo za kameru na kojoj se takva pojava uoči.

- Čišćenje kamera obavljaju isključivo radnici obezbedjenja.


Procedura za korišćenje snimljenog materijala sa sistema za nadzor.


Za pristup MENIJU kliknuti bilo gde desnim tasterom miša.

Otvara se meni sa više opcija. Za BACKUP izabrati MAIN MENU.

Šifra za ulazak je 888888.

Kad se klikne na polje šifre otvoriće se numerička tastatura, mišem se izaberu brojevi. Posle unosa šifre kliknuti na OK .

U main meniju izabrati opciju BACKUP. Na prednjoj, komandnoj ploči DVR-a je USB priključak. Na taj priključak treba priključiti USB FLEŠ MEMORIJU, ili spoljni USB hard disk.

U meniju BACKUP prvo treba mišem izabrati uređaj na koji se snima. Zatim broj kamere, jedne ili više.

Sledeći korak je definisanje vremena , perioda koji se želi prebaciti na spoljni memorijski uređaj.

Na kraju potvrditi da proces presnimavanja počne pritiskom na dugme START.

Kad se presnimavanje završi na ekranu će se pojaviti prozor sa porukom BACKUP FINISH. Potvrditi mišem na dugme OK.

Iz svih menija se izlazi desnim klikom na mišu.


Procedura zahtevanja korišćenja snimnljenog materijala sa sistema za nadzor:


Zahteve za kopiranje snimnjenog materijala obezbedjenju mogu da dostave samo sledeće osobe u pismenoj formi sa tačnim navodom datuma i vremena " od - do ".

1.Direktor

2.Šef proizvodnje

3.Zamenik šefa proizvodnje

Za svaki zahtev koji nije od napomenutih osoba , bez obzira ko je u pitanju, pa čak i ako su u pitanju i državne institucije (policija, vatrogasci i slično) treba odmah obavestiti gore napomenute osobe i to nabrojanim redosledom, i ne pristupati snimanju podataka dok se ne dobiju jasne instrukcije.


REVIZIJE


Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
1
Novi dokument
20.10.2016.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Nenad Panajotović Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.90 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena