EPL.IS.3.88 Uputstvo za smenski izvestaj na SCM

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA SMENSKI IZVEŠTAJ O PROIZVODNjI NA SCM SIP-SCM


Uputstvo je namenjeno pravilnom popunjavanju smenskog izveštaja za rad SCM EPL.IS.3.82


Sva predviđena polja moraju biti popunjena.


Upisati datum i smenu rada, upisati ime operatera i pomoćnika. U poljima 1. pod oznakom Delimično, upisati za svaku boju zatvarača koja se radi u smeni Boju zatvarača, Broj radnog naloga, a zatim redom u poljima 1.2. do1.5. Broj proizvedenih zatvarača, Broj odbačenih zatvarača, Broj proizvedenih kutija. Posle svake boje resetovati brojač. U polju 1.5. Upisati broj zatvarača po kutiji.

U poljima 2. upisati vrednost parametara koji se kontrolišu, sva polja 2.2. moraju biti popunjena. U svakom polju su date granične vrednosti parametra. Ako neki od parametara nije u zadatim granicama izvršiti podešavanje. Proveriti nivo u rezervoaru za mast za sistem automatskog podmazivanja

U polju 3. navesti koji su parametri promenjeni u toku rada. Uvek upisati i prethodnu i novu vrednost.

U polju 4. navesti koja su održavanja izvršena.


U Dnevniku rada na poleđini upisati vreme zastoja, početak i kraj, sa opisom zastoja i izvršenim intervencijama. Zastoje upisivati u ISUPP.

Rukovodilac proizvodnje ili lice koje ga menja pregleda smenski izveštaj i overava potpisom.Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.88 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena