EPL.IS.3.86 Uputstvo za obradu radnog naloga na SCM

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA OBRADU RADNOG NALOGA NA SCM


Predmet: Uputstvo operaterima na SCM (narezivanje 1881) za obradu radnog naloga

Sadržaj:

Napomena/prilozi:


Radni nalog za SCM izdaje rukovodilac proizvodnje, radni nalog je jedinstven za prese (prva faza) i SCM (druga faza proizvodnje).


Operater na SCM proverava prateće etikete i po redosledu odležavanja (vreme proizvodnje na presama) preuzima zatvarače za drugu fazu proizvodnje: narezivanje. Nije određeno vreme odležavanja, mogu se direktno zatvarači posle vazdušnog hladnjaka koristiti na narezivanju. Operater radi istu boju zatvarača sve dok je ispunjen uslov za vreme odležavanja. Na osnovu radnog naloga i trebovanja za SCM trebovati potrebnu količinu odgovarajućeg materijala (kutije, kese, nalepnice, selotejp) za tekuću smenu proizvodnje iz magacina ili nastaviti korišćenje postojećeg koji je preostao od predhodnog radnog naloga ako nema promene vrste materijala.

Pri preuzimanju iz magacina pregledati da li je materijal u originalnim pakovanjima bez oštećenja. Ukoliko postoji oštećenje, materijal u oštećenoj ambalaži odvojiti, vidno označiti o kom materijalu, vrsti oštećenja i količini se radi, evidentirati u smenskom izveštaju SIP-SCM EPL.IS.3.82 popuniti obrazac za neusaglašeni repromaterijal i predati službi kontrole kvaliteta.

Narezani zatvarači se pakuju u polietilenske kese u kutije po 5.000 komada (ili druga količina koja bude posebno naznačena na radnom nalogu i zatvaraju lepljivom trakom, slažu na paletu po 100.000 ili 125.000 komada (ili manje po potrebi ili se završava radni nalog) i prebacuju u deo magacina namenjen prijemu gotovih proizvoda iz proizvodnje. Kutije i kese moraju biti neoštećene, u protivnom ih zameniti.

Na svaku kutiju se lepi etiketa o proizvodu koja nosi sve potrebne podatke iz programa ISUPP32.

Ako se u toku rada ustanovi da je upakovan neusaglašen proizvod, kutije odvojiti, vidno obeležiti o kakvoj vrsti neusaglašenosti i količini se radi. Evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP SCM EPL.IS.3.82. Popuniti obrazac za neusaglašeni gotovi proizvod i predati službi kontrole kvaliteta.

Na kraju smene isprazniti kontejnere sa odbačenim zatvaračima, i predati u magacin.

U smenskom izveštaju se evidentira proizvodnja u smeni, provera parametara, održavanje kao i opis zastoja i druga zapažanja.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.86 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena