EPL.IS.3.85 Uputstvo za pogonsku kontrolu na narezivanju 1881

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA POGONSKU KONTROLU NA NAREZIVANjU 1881


Popunjava se SIK SCM EPL.IS.3.81
(SCM je skraćenica za mašinu za narezivanje zatvarača 1881)


Predmet: Uputstvo operaterima na narezivanju 1881 zatvarača za pogonsku kontrolu kvaliteta

Sadržaj: Uputstvom su obuhvaćene instrukcije na koji način i kako da vrše pogonsku kontrolu

Napomena/prilozi:


Pogonska kontrola kvaliteta se radi:


  • redovno na svakih sat vremena od početka smene
  • vanredno, ako se uoči neka nepravilnost
  • uvek nakon promene materijala
  • uvek nakon servisa ili promene parametara

Pogonska smenska kontrola obuhvata:

  • vizuelna kontrola svakog zatvarača od uzorka od 6 uzastopnih zatvarača kojom se proverava obojenost i nijansa, kao reper se koristi etalon zatvarača, kao i postojanje nekog deformiteta.

Ako se utvrdi neusklađenost obojenosti ili nijanse ili deformitet sa prese obavestiti operatere na presama.


Ako se utvrdi neki od defekata izvršiti provere i podešavanja.


Zatvarače sa nedostatkom odvojiti, vidno obeležiti o kakvoj vrsti neusaglašenosti i količini se radi. Evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP SCM EPL.IS.3.82. Popuniti obrazac za neusaglašeni gotovi proizvod i predati službi kontrole kvaliteta. Popunjenu kopiju obrasca o Prijavi potencijalne neusaglašenosti, EPL.IS.7.02.02 zalepiti na kutiju sa obeleženim i odvojenim neusaglašenim proizvodom.


  • kontrola momenta zatvaranja, momenta otvaranja i momenta kidanja na uzorcima od 6 uzastopnih i 2 po kutiji. U obrascu za smensku kontrolu kvaliteta SIK SCM EPL.IS.3.81.su date granične vrednosti. Ukoliko postoji odstupanje od graničnih vrednosti izvršiti podešavanje temperature noža, zazor na nožu ili zamenu.

Izvršeno podešavanje i zamenu delova evidentirati u SIP SCM EPL.IS.3.82.


1.Kontrola uzorka 6 uzastopnih zatvarača sa SCM


Uzorak od 6 uzastopnih zatvarača uzimati na početku smene (kontrola 1), zatim na svakih sat rada.

Za uzorak 6 na početku smene proveriti za moment zatvaranja od 18 inlbs, moemnte otvaranja i kidanja, narezanost. Za uzorak 6 zatvarača u kontrolama 2 do 8 proveriti moment kidanja, narezanost.

Proveriti moment kidanja na torziometru i upisati izmerenu vrednost u tabelu.

Proveriti narezanost po obodu prstena zatvarača. Ako je zatvarač ravnomerno narezan, u tabeli u rubrici NAREZANOST zaokružiti DA, a ukoliko nije precrtati DA.


Ako se pri kontroli narezivanja utvrdi da je moment kidanja veći od 7 in-lbs, prvo proveriti da li je narezanost ravnomerna i da li ima oštećenja noža. Ako su narezanost i nož u redu, proveriti temperaturu noža i povećavati je sve dok se ne dobije moment kidanja ispod 7 in-lbs, sve do 120ºS, u koracima po 2 stepena. Ako se povećanjem temperature ne dobije odgovarajući moment kidanja - zameniti nož. Posle zamene podesiti temperaturu na 90ºS - 100ºS i proveriti moment kidanja na uzorku od 6 uzastopnih zatvarača. U sledećih sat vremena uzimati uzorak na 15 minuta, a zatim redovno na jedan sat.

Ako se pri kontroli narezivanja utvrdi da je moment kidanja manji od 2 in-lbs proveriti da li je narezivanje uniformno, tj. da li postoje 8 mostića, ako jeste smanjivati temperaturu noža na SCM (ne manje od 85 ºS). Ako nije uniformno narezivanje proveriti zazor na nožu SCM (0.60 mm). Ako se ne postigne moment kidanja u opsegu 2-7 in-lbs, zameniti nož.


Ako se pri kontroli uzorka utvrdi veći moment kidanja i loša narezanost, vidno obeležiti i odvojiti kutije sa tim zatvaračima. Obavezno obavestiti rukovodioca proizvodnje, službu kontrole kvaliteta i upisati u dnevni izveštaj o proizvodnji.

2.Kontrola kidanja uzorka od 2 zatvarača po svakoj kutiji

Za svaku kutiju uzeti po dva zatvarača, jedan na početku i jedan na kraju punjenja te kutije i proveriti narezanost. U tabeli u polje za narezanost te kutije upisati vrednost momenta kidanja. Ako narezanost nije dobra postupiti kao pri kontroli uzorka od 6 uzastopnih.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.85 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena