EPL.IS.3.61 Lista provere parametara na brizganju

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

LISTA PROVERE PARAMETARA NA BRIZGANjU

Predmet: Podsetnik za operatere na brizganju koje parametre kontrolišu

Sadržaj: Uputstvom se definišu svi parametri koje operater na brizganju u toku rada mora da kontroliše

Podsetnik za operatere koje parametre rada mašina i parametre kvaliteta treba da kontrolišu. Obavezna je kontrola svih parametara u svakoj smeni za svaki radni nalog. Odabrati liniju brizganja HUSKY/KTW. Upisati datum i smenu, zatim broj radnog naloga i boju zatvarača. Proveriti vrednosti pritisaka i temperature na ulazu na hlađenje, ukoliko su u okviru propisanih vrednosti upisanih u zaglavlju tabele, čekirati polje, ukoliko nisu zaustaviti mašinu a razlog evidentirati u SIP Brizganje EPL.QS.3.50.01. Polje Provera plana higijenskog održavanja, Pogonska kontrola čekirati ukoliko su provere urađene. Sa liste doziranja upisati Referentno doziranje, a u kolonu pored podešenu vrednost doziranja. U kolonu Gustina upisati referentnu gustinu sa liste, a u kolonu pored podešenu vrednost. U kolonu za promenu puža upisati Da ili Ne. U kolonu za proveru boje zatvarača upisati OK (u redu) ili NO (nije u redu), ako nije u redu, podešavati dok se ne dobije odgovarajuća boja. Ako nije moguće postići odgovarajuću boju promenom parametara, isključiti mašinu do daljeg.,


*
HUSKY
Dovod rashladne tečnosti od čilera:
pulaz= 5-6 bar; Tulaz=12-180C
*
KTW
Dovod rashladne tečnosti od čilera:
pulaz= 2-4 bar; čiler: Tulaz=5-80C
Datum/smena
Broj radnog naloga
Boja zatvarača
Provera pritisaka na ulazu na hlađenju
Provera temperatura na ulazu na hlađenja
Provera plana higijenskog održavanja
Pogonska kontrola
Referentno doziranje % sa liste
Podešeno doziranje %
Gustina (APP Density) sa liste
Podešena Gustina (APP Density)
Da li je menjan puž za doziranje?
Provera boje zatvarača prema uzorku
Operater


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.61 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena