EPL.IS.3.40 Uputstvo za smenski izveštaj na štampi

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA SMENSKI IZVEŠTAJ O PROIZVODNjI NA ŠTAMPI


Uputstvo je namenjeno pravilnom popunjavanju smenskog izveštaja za rad štampe EPL.IS.3.40.01.


Sva predviđena polja moraju biti popunjena.


Upisati datum i smenu rada, upisati ime operatera i pomoćnika. Za svaki tip štampe u rubrikama za Proizvodnju upisati broj uzetih i upakovanih kutija, broj radnog naloga tip štampe, boju zatvarača, brzinu rada, boje štampe i broj proizvedenih zatvarača. U rubrikama za Repromaterijal upisati tip i količinu potrošene boje, razređivača, noževa i tampona. U rubrikama Zastoji upisati broj zastoja. U rubrikama za škart upisati količinu škarta u smeni u kg. Zastoje i škart upisati u ISUPP:

U rubrici održavanje upisati sva izvršena održavanja, a u napomeni opisati zastoje.


Na poleđini smenskog izveštaja upisati za svaku smenu i boju zatvarača datum i smenu proizvodnje na PMV kao i broj kutija.


Rukovodilac proizvodnje ili lice koje ga menja pregleda smenski izveštaj i overava potpisom.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.40 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena