EPL.IS.3.27 Plan kvaliteta za PMV

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

PLAN KVALITETA ZA PMV - BTA


Aktivnost Narezivanje prstena i formiranje podloške
Simbol
CCP Kritična tačka je magnetni odvajač metala
Dokument rada * Uputstva za rad PMV-BTA
 • Tehnološki list proizvoda EPL.IS.3.06.01


Kvalitet * Izgled (bez defekata)
 • Boja (etalon boja)
 • Narezanost: moment kidanja najviše 8 inlbs, najmanje 4 inlbs
 • Formiranost podloške
 • Moment otvaranja: 10-18 inlbs (za moment zatvaranja 20 inlbs)

INLINE kontrola uz obaveznu validaciju kalibracije

 • Vakuum kontrola -30 cmHg CPT
 • Debljina dna (prema uputstsvu SACMI) BQ2
 • Kontrola prstena SQ18


Kontrola Prema Uputstvu za pogonsku kontrolu na PMV-BTA EPL.IS.3.30

Za INLINE kontrolu CHECK lista parametara na početku smene

Dokument kontrole Uputstvo za pogonsku kontrolu za PMV-BTA EPL.IS.3.30

CHECK lista parametara

Merilo * Vizuelno
 • Etalon boja
 • Torziometar
 • Kontrol panel za INLINE kontrolu
 • Merni sat za debljinu 1/100


Zapis SIK_ PMV EPL.IS.3.30.01.

SIP_ PMV EPL.IS.3.29.01.

Odgovoran Operater na PMV-BTA
Kontroliše Kontrola kvaliteta i rukovodilac proizvodnje


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.27 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena