EPL.IS.3.20 Uputstvo za proveru parametara na presi i evidencija

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA PROVERU PARAMETARA NA PRESI I EVIDENCIJA


Predmet: Podsetnik za operatere na presama za proveru parametara

Sadržaj: Uputstvom su navedeni parametri i dokumenti koje operateri na presama moraju proveravati

Napomena/prilozi:


Podsetnik za operatere koje parametre rada mašina i parametre kvaliteta treba da kontrolišu. U odgovarajućem polju štiklirati. Obavezna je kontrola svih parametara.


Datum/Smena Provera trebovanog materijala po vrsti, da li odgovara radnom nalogu Data sheet Temperature, pritisci, nivoi…iz smenskog izveštaja SIP-CCM Kompresor – iz kontrolne knjige rada kompresora Ventilacija iz hale, iz kompresorske stanice, split sistem i plan zamene filtera Pogonska kontrola SIK-CCM Evidencija održavanja Operater


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.20 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena