EPL.IS.3.16.04 Smenski izveštaj o pogonskoj kontroli na TVC

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

SMENSKI IZVEŠTAJ O POGONSKOJ KONTROLI NA TVC
Datum:……………………
Operater:……………………


CCM
A
B
Vreme
 
 
Boja/Radni nalog
 
 
Redni broj preglednanog zatvarača
Savijanje prstena OK/NO
Savijanje prstena OK/NO
1
Ok
Ok
2
Ok
Ok
3
Ok
Ok
4
Ok
Ok
5
Ok
Ok
6
Ok
Ok
CCM
A
B
Vreme
 
 
Boja/Radni nalog
 
 
Redni broj preglednanog zatvarača
Savijanje prstena OK/NO
Savijanje prstena OK/NO
1
Ok
Ok
2
Ok
Ok
3
Ok
Ok
4
Ok
Ok
5
Ok
Ok
6
Ok
Ok
CCM
A
B
Vreme
 
 
Boja/Radni nalog
 
 
Redni broj preglednanog zatvarača
Savijanje prstena OK/NO
Savijanje prstena OK/NO
1
Ok
Ok
2
Ok
Ok
3
Ok
Ok
4
Ok
Ok
5
Ok
Ok
6
Ok
Ok
Pregledao:


Vizuelna kontrola na TVC-u vrši se tri puta u smeni tako što se proverava da li je prsten („suknjica“) ravnomerno savijen. Ukoliko jeste zaokružiti Ok, a ukoliko nije, precrtati Ok.

Uzorkuje se 6 zatvarača, nasumično.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Jelena Kovačević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.16.04 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena