EPL.IS.3.16.02 Izveštaj o pogonskoj kontroli na presi GO-NOGO

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

IZVEŠTAJ O POGONSKOJ KONTROLI NA PRESI GO-NOGO


Provera kalibratorima GO-NOGO
Broj alata
H
20.5/19.9
D
31.1/30.3
d
25.5/25.8
1
ok
ok
ok
2
ok
ok
ok
3
ok
ok
ok
4
ok
ok
ok
5
ok
ok
ok
6
ok
ok
ok
7
ok
ok
ok
8
ok
ok
ok
9
ok
ok
ok
10
ok
ok
ok
11
ok
ok
ok
12
ok
ok
ok
13
ok
ok
ok
14
ok
ok
ok
15
ok
ok
ok
16
ok
ok
ok
17
ok
ok
ok
18
ok
ok
ok
19
ok
ok
ok
20
ok
ok
ok
21
ok
ok
ok
22
ok
ok
ok
23
ok
ok
ok
24
ok
ok
ok
25
ok
ok
ok
26
ok
ok
ok
27
ok
ok
ok
28
ok
ok
ok
29
ok
ok
ok
30
ok
ok
ok
31
ok
ok
ok
32
ok
ok
ok
Boja OK/NO
ok
Datum
Vrsta polipropilena
Oznaka šarže polipropilena
Boja
Oznaka šarže boje
Radni nalog br.
Kontrolisao
Napomena:
Pregledao

Ako je dobar zaokružiti OK, ako nije dobar precrtati OK


Jednom u smeni kontrolisati uzorak od 32 zatvarača, po jedan sa svakog alata. Sačekati da se zatvarači ohlade (najmanje 30 minuta), pa onda vršiti kontrolu. Kontrolnici rade po principu „IDE/NE IDE“, a na svakom kontrolniku je ugravirana dimenzija koju on ispituje.

Zatvarač je ispravnih dimenzija ukoliko ne prolazi kroz deo kontrolnika sa manjom dimenzijom, tj. Prolazi kroz deo kontrolnika sa većom dimenzijom.

Unutrašnji prečnik proveravati na kraju, prethodno pažljivo odrezati prsten sa zatvarača. Pri svim proverama zatvarač mora biti upravan na kalibrator. Ukoliko neka od dimenzija nije dobra izvršiti podešavanje dok se ne dobije dobar zatvarač. Nakon podešavanja ponoviti kontrolu. U smenskom izveštaju i u napomeni upisati koje podešavanje je izvršeno.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.16.02 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena