EPL.IS.3.15 Uputstvo za podešavanje na presama

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za podešavanje na presama


Predmet: Osnovne smernice za izvršavanje podešavanja

Sadržaj: Uputstvom su date osnovne napomene i smernice kako se vrši podešavanje prese

Napomena/prilozi:


DNEVNO


Na početku rada proveriti i podesiti (procedure SACMI)

  • položaj INSERT DRUM u odnosu na diznu, položaj zvezde u odnosu na stripere, položaj zvezde i transportnog remena (presa A), odnosno prve i druge zvezde (presa B)
  • pritisak i protok vazduha za alate
  • pritisak vazduha za pelete

POSLE PLANSKOG ILI KOREKTIVNOG SERVISA


Nakon svakog izvršenog održavanja izvršiti podešavanja svih sistema koji su u vezi sa tim održavanjem ukoliko se njime narušava podešenost. Nakon podešavanja je obavezna vanredna pogonska kontrola.


Sva izvršena podešavanja evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-CCM


Revizija 2. od 20.04.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma

Revizija 3. od 24.07.2015. Usaglašavanje sa FSMS


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.15 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena