EPL.IS.3.10 Plan kvaliteta za presu

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Plan kvaliteta za prese


Aktivnost Formiranje školjke na CCM

Savijanje prstena na TVC

Simbol
CCP Kritična tačka je magnetni odvajač metala
Dokument rada * Uputstva za rad prese
 • Tehnološki list proizvoda EPL.IS.3.06.01
 • Specifikacija boja


Kvalitet * Dimenziona provera (go-nogo)
 • Izgled (bez defekata)
 • Boja (etalon boja)
 • Ravnoća dna (od -30 do + 50 stotih delova milimetra)
 • Debljina dna ( 1.40 mm - 1.50 mm)

INLINE kontrola uz obaveznu validaciju kalibracije

 • Debljina dna (prema uputstvu SACMI) BQ2
 • Masa školjke


Kontrola Redovno na početku smene, a zatim po potrebi

Vanredno u toku smene ako je bilo intervencija na mašini

Uvek pri promeni boje, šarže ili vrste materijala

Dokument kontrole Uputstvo za pogonsku kontrolu za presu
Merilo * Kalibratori go-nogo
 • Vizuelno
 • Etalon boja
 • Komparater-merni sat 1/100
 • Merni sat za debljinu 1/100
 • Mikrometar za unutrašnji prečnik 6/1000
 • Precizna vaga


Zapis Elektronski zapis u ISUPP32

EPL.IS.3.16.04 Pogonska kontrola na TVC

EPL.IS.3.16.03 Pogonska kontrola maseOdgovoran Operater na presi
Kontroliše Kontrola kvaliteta i rukovodilac proizvodnje

Revizija 2. od 20.04.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma

Revizija 3. od 24.07.2015. Usaglašavanje sa FSMS

Revizija 4. od 01.03.2016. Uskalđivanje teksta sa drugim dokumentima


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.10 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena