EPL.IS.2.53 Plan kvaliteta za proizvod zatvarac 28 jednodelni HACCP

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Plan kvaliteta za proizvod zatvarač 28 jednodelni


Zapis Zapisnik o prijemu,

Overa dokumenata

Evidencija ulaz-izlaz materijala

Temeraturna lista

Evidencija čišćenja filtera Smenski izveštaj o pogonskoj kontroli Smenski izveštaj o pogonskoj kontroli
--
--
--
--
--
Odgovorno lice Magcioner,

Inženjer Kontrole kvaliteta

Magcioner Operater Operater Operater
--
--
--
--
Operater
Način kontrole Vizuelno Vizuelno

Termometrom

Vizuelno Vizuelno Vizuelno i GO-NOGO)
--
--
--
--
Automatski
Obim kontrole Svaka šarža Stalno

Temperatura svakodnevno, prema uputstvu

Mesečno i pri promeni sirovine Na svaki sat u smeni, uzorak 24 komada 1 put u smeni, uzorak 24 komada
--
--
--
--
Sve
Karakteristika kvaliteta Originalna neoštećena pakovanja

Odgovarajuća prateća dokumentacija

Originalna neoštećena pakovanja

Temperatura 0-40 C

Nivo prisustva metalnih čestica Obojenost prema referentnom izgledu 1.Formirana školjka bez defekata.

2. Kalibratori GO-NOGO


--
--
--
--
Ispravan zatavarač bez defekata u obliku i boji
Dokument rada EPL.IS.8.01 Pravilnik…

EPL.IS. 8.01 Prijem…

Kao pod 1. Uputstvo za čišćenje/zamenu filtera EPL.IS.2.20 Lista refernetnih doziranja Radni nalog

Uputstvo za pog. Kontrolu EPL.IS.3.54.02

I

EPL.IS.3.70

--
--
--
--
Interaktivni program za izbor boje zatvarača
Simbol
Naziv aktivnosti Kvalitativni i kvantitativni prijem repromaterijala i ambalaže Skladištenje sirovina Odvajanje metala Doziranje boje u polietilen Formiranje školjke, brizganje Transport elevatorom Hlađenje vazdušni hladnjak kalorifer Transport elevatoprom Centrifugalni sorter Vizuelna kontrola
RB 1. 2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
PLAN KVALITETA ZA PROIZVOD ZATVARAČ 28 JEDNODELNI


Zapis Etiketa i smenski izveštaj o proizvodnji Etiketa i evidencija i temperaturna lista


Evidencija ulaz-izlaz iz magacina
Odgovorno lice Operater Magacioner Magacioner
Način kontrole Vizuelno Vizuelno

termometar

Vizuelno
Obim kontrole Stalno Stalno Stalno
Karakteristika kvaliteta Originalna neoštećena ambalaža

Obeležen proizvod

Originalno neoštećeno pakovanje i princip FI-FO. Temperatura skladištennja 0-40 C. Originalna neoštećena ambalaža

Obeležen proizvod

Dokument rada Automatski brojač komada po kutiji Kao pod 1. Kao pod 1.
Simbol
Naziv aktivnosti Pakovanje gotovog proizvoda


Skladištenje gotovih proizvoda


Isporuka gotovih proizvoda
RB 4. 5. 6

Revizija 2. od 20.04.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma

Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.53 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena