EPL.IS.2.49 HACCP plan za brizgani zatvarač

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

HACCP plan za brizgani zatvarač


Zapisi Evidencija čišćenja

Obaveštenje dobavljaču

Validacija nakon korektivne mere

Verifikacija 1.Evidencija čišćenja

2. Ugrađen dodatni separator

Korektiv. mera 1.Obaveštenje isporučiocu

2. Nabavka još jednog separatora

3. Češća kontrola

Praćenje i mereenje
Kako? Skidanje separatora i odvajanja čestica
Kada?
Mesečno i pri promeni sirovine
Ko?
Operater na brizgaljki
Šta? Kontrola količine nakupljnih čestica
Kriter. vrednost Odsustvo metalnih čestica posle separatora
Hazard
4
fizički
SSR
CCP1
Naziv aktivnosti Odvajanje metala
RB 3.1.
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Dejan Antonijević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.49 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena