EPL.IS.2.49.02 Preduslovni program

Izvor: EnergoPlast
(preusmereno sa EPL.IS.2.49.02 PRP)
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Preduslovni program

Uvod

ENERGOPLAST je preduzeće za proizvodnju i promet plastičnih zatvarača.

Osnovano je sa ciljem da omogući pravovremeno snabdevanje kvalitetnim plastičnim zatvaračima kupaca u Srbiji i Crnoj Gori i susednim državama.


Objekat fabrike je novoizgrađen, realizovan i projektovan od strane Energoprojekt Industrije. Nalazi se u industrijskoj zoni Zemuna, na Batajničkom putu. Ova lokacija obezbeđuje dobru povezanost i sa najudaljenijim kupcem.


Energoplast proizvodi dvodelni plastični zatvarač (28mm) po licenci američkog preduzeća “Packaging Concept Company, Inc., Evansville, Indiana, USA”, kao i jednodelni plastični zatvarač (38mm) po licenci švajcarskog preduzeća “Corvaglia LTD.“.

Tip dvodelnog zatvarača je “PCC Hinge-Lok III”, a tip jednodelnog zatvarača je “Cr-Cap 38mm“. Oba tipa zatvarača predstavljaju najsavremenije modele zatvarača koji su već u upotrebi širom sveta i u pogledu svojih karakteristika ispunjavaju kriterijume i najzahtevnijih kupaca.

Pored navedenih, „Energoplast“ proizvodi i jednodelni zatvarač A1881CSD6 u dve gramature, jednodelni zatvarač A1881 CAF11, i jednodelni zatvarač A1881 CAF9 u dve gramature na alatu proizvođača „SACMI IMOLA”, kao i jednodelni CSD-1, na alatu proizvođača „KTW“.


Energoplast proizvodi dvodelne i jednodelne 1881 zatvarače na novoj najsavremenijoj opremi renomiranog italijanskog proizvođača „SACMI IMOLA”, a jednodelne na takođe najsavremenijoj opremi kanadskog proizvođača „HUSKY”, sa alatima za brizganje koje proizvodi vlasnik licence „Corvaglia LTD.“. Jednodelni 1810 proizvode se na altima za brizganje proizvođača „Krauss Maffei“.


Proizvodnja dvodelnih i jednodelnih 1881 zatvarača se odvija u skladu sa najvišim standardima, procesom presovanja školjke zatvarača i livenjem podloške unutar zatvarača, odnosno bez podloške za jednodelne 1881. Proizvodnja jednodelnih 38mm i 1810 zatvarača se takođe odvija u skladu sa najvišim standardima, procesom brizganja zatvarača.


Područje primene FSMS u kompaniji Energoplast d.o.o. je od procesa Kvalitativni i kvantitativni prijem repromaterijala i ambalaže do procesa Isporuka gotovog proizvoda. To znači da se FSMS primenjuje na sve procese koji su definisani dijagramom toka procesa proizvodnje presovanjem i proizvodnje brizganjem, dokumenta EPL.IS.2.07 i EPL.IS.2.45.


Layout pogona je predstavljen u dokumentu EPL.IS.2.35.


Razmatrani su svi aspekti u skladu sa principima dobre proizvođačke prakse (GMP) i dobre higijenske prakse (GHP).: konstrukciju i layout zgrada i odgovarajućih postrojenja; layout prostorija, uključujući radni prostor i sanitarne prostorije; snabdevanje vazduhom, vodom, energijom i ostalim energetskim izvorima; usluge za podršku, uključujući odlaganje otpada; podesnost opreme i njena podobnost za čišćenje, odrţavanje i preventivno odrţavanje; upravljanje nabavljenim materijalima (npr. sirovine, sastojci, hemikalije i materijali za pakovanje), snabdevanje (voda, vazduh), odlaganje (otpad) i rukovanje proizvodom (npr. skladištenje i transport); mere za sprečavanje unakrsne kontaminacije; čišćenje i sanitaciju; kontrolu štetočina; ličnu higijenu.

U skladu sa tim, procedurama i uputstvima su opisani i jasno definisani i precizirani načini izvođenja i odgovornosti.


Detaljnom analizom svih procesa vezanih za proizvodnju zatvarača, od prijema repromaterijala, preko proizvodnog procesa do procesa skladištenja i izdavanja gotovog proizvoda Tim za bezbednost hrane je prikupio dovoljno informacija na osnovu kojih može da izvrši analizu i identifikaciju i procenu potencijalnih rizika.

Uzimajući u obzir zakonske zahteve, zahteve potrošača, prepoznate direktive, principe Codex Alimentarius Commission – CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003, FSMS, ISO 9001:2015 i zakona o radu, nacionalne, internacionalne standarde i standarde vezane za sektor vršena je analiza i implementacija procedura i uputstava.


Jednom, ili dva puta godišnje, u skladu sa zahtevima korisnika, vrši se provera zdravstvene ispravnosti proizvoda prema domaćim i evropskim regulativama u akreditovanim laboratorijama: Laboratorija Knjaz Miloš i Anahem.

Domaća regulativa:

Odredbe o Zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Sl. List SFRJ, br. 53/91, Sl. List SRJ br. 24/94, 28/96, 37/02, Sl. Glasnik RS br. 79/05 i 101/05); Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet (Sl. List SFRJ, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91);

Evropske regulative:

Regulativa EU 10/2011 od 14.Januara 2011. za plastične materijale i proizvode koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima i u skladu sa Regulativama EU 1935/2004,2002/72/EC, 2004/1/EC, 2004/19/EC, 2005/79/EC, 2007/19/EC i 2008/39/EC; 94/62/EC; 2023/2006; 2009/975

Procena potencijalnih rizika:

Analiza je vršena s obzirom na tri vrste rizika:

 1. biološki
 2. fizički
 3. hemijski.

Analiza biološkog rizika

-upoznavanjem zaposlenih sa osnovnim principima bezbednosti hrane i lične higijene i strogo definisanim uputstvom o postupcima zaposlenih u slučaju da su nosioci nekih bolesti, eliminisana je mogućnost da se neki prenosioci bolesti prenesu sa zaposlenih na proizvod

-primenom zaštitnih sredstava protiv glodara i njegovom efektivnošću značajno je smanjena mogućnost prenošenja bolesti tim putem

-primenom zaštitnih sredstava protiv insekata smanjen je rizik prenošenja putem insekata

-efektivnim planom sanitacije proizvodnog, skladišnog i pomoćnog prostora, upotrebom odgovarajućih sredstava za tu namenu dodatno se smanjuje rizik

-efektivnim planom zamene i čišćenja filtera na ventilacionom sistemu i ostalim sistemima kojima se vrši strujanje vazduha je smanjena verovatnoća biološkog rizika

-efektivnim planom higijenskog održavanja proizvodne opreme se doprinosi smanjenju rizika

Zaključeno je da je verovatnoća biološkog incidenta veoma mala.

Analiza fizičkog rizika

 • ulazni repromaterijali (polipropilen, materijal za podlošku, masterbač, polietilen) prolaze obaveznu kontrolu zdravsteve ispravnosti za svaku šaržu, tako da je smanjena mogućnost prisustva stranog predmeta
 • na proizvodnoj opremi postoji delimična zaštita od stranih tela u vidu mehaničkih filtera, a instalirani su i magnetni separatori
 • analizom rezultata kontrole CCP u prethodnom periodu (sitni opiljci na separatorima mase manje od 0.001g) utvrđeno je da je veoma mala verovatnoća nastanka značajnog fizičkog rizika

na osnovu ovog zaključka je donešena odluka da se umesto dosadašnjih CCP određuju CP u istim fazama procesa

Zaključeno je da je verovatnoća fizičkog incidenta veoma mala.

Analiza hemijskog rizika

 • ulazni repromaterijali (polipropilen, polilajner, masterbač, polietilen) prolaze obaveznu kontrolu zdravsteve ispravnosti za svaku šaržu i ne može se koristiti dok se ne dobije pozitivno mišljenje ovlašćene institucije
 • u procesu proizvodnje se ne koriste aditivi čijom bi nekontrolisanom upotrebom moglo da dođe do hemijske ugroženosti proizvoda
 • za sanitaciju se koriste samo sredstva koja su dopuštena za prehrambenu industriju
 • za održavanje delova mašina koji dolaze u neposredni kontakt sa proizvodom se koriste samo sredstva koja su dopuštena za prehrambenu industriju
 • uputstvom za skladištenje je strogo definisano da se u prostoru gde se skladište repromaterijal i gotovi proizvodi ne smeju skladištiti druge materije koje bi mogle da utiču na kvalitet proizvoda

Zaključeno je da je verovatnoća hemijskog incidenta veoma mala.

Deratizacija, dezinsekcija

Na kvartalnom nivou se vrši deratizacija i dezinsekcija, a evidencija se vodi u dokumentu sa oznakom EPL.IS.1.10.14.

Higijensko održavanje mašina i radnog okruženja

Higijensko održavanje mašina i radnog okruženja definisano je dokumentima:


1.Uputstvo za higijensko održavanje mašina EPL.IS.2.18

2.Evidencija higijenskog održavanja mašinaEPL.IS.2.18.01

3.Uputstvo za higijensko održavanje prostorija EPL.IS.2.19

4.Evidencija higijenskog održavanja prostorija EPL.IS.2.19.01

5.Uputstvo za zamenu-čišćenje filtera EPL.IS.2.20

6.Evidencija zamena i čišćenja filtera EPL.IS.2.20.01

7.Plan zdravstvenih, sanitarnih, mikrobioloških pregleda i mikroklime EPL.IS.2.21

8.Evidencija zdravstvenih, sanitarnih, mikrobioloških pregleda i mikroklime EPL.IS.2.21.01

9.Uputstvo za pripremu rastvora za dezinfekciju EPL.IS.2.24

Procedure na svakoj pojedinačnoj proizvodnoj liniji

Kvalitet svake proizvodne serije je definisan procedurama na svakoj pojedinačnoj proizvodnoj liniji:

1.Uputstvo za rad na presi EPL.IS.3.12

2.Uputstvo za pogonsku kontrolu na presama EPL.IS.3.16

3.SPK - CCM EPL.IS.3.16.01

4.Pogonska kontrola GO-NO GO - izveštaj EPL.IS.3.16.02

5.Smenski izveštaj o pogonskoj kontroli na presi - masa EPL.IS.3.16.03

6.Pogonska kontrola na TVC EPL.IS.3.16.04

7.SIP – CCM EPL.IS.3.18.01

8.Lista zatvarača po bojama EPL.IS.3.19

9.Uputstvo za proveru parametara na presi i evidencija EPL.IS.3.20

10.Uputstvo za sušenje polipropilena EPL.IS.3.22

11.Uputstvo za obradu radnog naloga na PMV EPL.IS.3.28

12.SIK - PMV EPL.IS.3.30.01

13.Uputstvo za rad na štampiEPL.IS.3.38

14.SIP - RTI EPL.IS.3.40.01

15.Uputstvo za pogonsku kontrolu na štampi EPL.IS.3.41

16.SIK - RTI EPL.IS.3.41.01

17.Lista boja za štampu EPL.IS.3.44

18.Smenski izveštaj o proizvodnji - Husky EPL.IS.3.50.01

19.Lista zatvarača po bojama za brizganje EPL.IS.3.51

20.Označavanje proizvoda na brizganju EPL.IS.3.52

21.Uputstvo za puštanje u rad KTW28 EPL.IS.3.58

22.Lista provere parametara na brizganju EPL.IS.3.61

23.Vizuelna kontrola zatvarača na brizganju EPL.IS.3.16.05

24.Uputstvo za zamenu formata narezivanja na SCM-u EP.IS.3.80

25.SIK – narezivanje 1881 EPL.IS.3.16.09

26.SIP-SCM EPL.IS.3.82

Procedure kontrole kvaliteta

Procedurama kontrole kvaliteta definisani su osnovni zahtevi kvaliteta repromaterijala, međuproizvoda i gotovog proizvoda:


1.Procedura za kontrolu poluproizvoda i gotovog proizvoda EPL.IS.7.01

2.Plan kontrole EPL.IS.7.01.01

3.Ispitivanje izdržljivosti na pritisak EPL.IS.7.01.05

4.Ispitivanje mase ugljen dioksida u sadržini boce EPL.IS.7.01.06

5.Verifikacija rada mernih uređaja EPL.IS.7.01.14

6.Evidencija verifikacije rada mernih uređaja EPL.IS.7.01.15

7.Kalibracija torziometra EPL.IS.7.01.16

8.Tehnička specifikacija za zatvarač 1881 jednodelni EPL.IS.2.80

9.Tehnička specifikacija za zatvarač 1810 jednodelni EPL.IS.2.98

10.Tehnička specifikacija – 38mm EPL.IS.2.37

11.Tehnička specifikacija – 38mm TD EPL.IS.2.38

12.Tehnička specifikacija – HL3 EPL.IS.2.25

Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.49.02 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena