EPL.IS.2.46 Identifikacija i procena potencijalnih rizika za pripremu vazduha

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Identifikacija i procena potencijalnih rizika za pripremu vazduha

Detaljnim uvidom u sve procese vezane za pripremu komprimovanog vazduha i vazduha za pneumatski transport Tim za bezbednost hrane je prikupio dovoljno informacija na osnovu kojih može da izvrši analizu i identifikaciju i procenu potencijalnih rizika.

Analiza je vršena s obzirom na tri vrste rizika:

 1. biološki
 2. fizički
 3. hemijski.

Analiza biološkog rizika

 • efektivnim planom zamene i čišćenja filtera na ventilacionom sistemu i sistemima za kompresiju vazduha je smanjena verovatnoća biološkog rizika
 • efektivnim planom higijenskog održavanja proizvodne opreme se doprinosi smanjenju rizika

S obzirom da postoji višestruka filtracija komprimovanog vazduha zaključuje se da je verovatnoća biološkog incidenta veoma mala.

Analiza fizičkog rizika

 • višestruka filtracija komprimovanog vazduha smanjuje verovatnoću kontaminacije fizičkog porekla
 • efektivnim planom zamene i čišćenja filtera na ventilacionom sistemu i sistemima za kompresiju vazduha je smanjena verovatnoća fizičkog rizika

Zaključuje se da je verovatnoća fizičkog incidenta mala.

Analiza hemijskog rizika

 • proizvodni pogon se nalazi u ambijentu gde ne postoje hemijski zagađivači okoline koji emituju opasne materije u okolinu tako da usis spoljnjeg vazduha ne utiče na kvalitet komprimovanog vazduha
 • višestrukom filtracijom, posebno sa filterskim uloškom od aktivnog uglja se smanjuje verovatnoća nastanka hemijskog incidenta
 • efektivnim planom zamene i čišćenja filtera na ventilacionom sistemu i sistemima za kompresiju vazduha je smanjena verovatnoća hemijskog rizika

Zaključuje se da je verovatnoća hemijskog incidenta veoma mala.


Zemun, 24.07.2015.


Tim za bezbednost:


 1. Dejan Antonijević
 2. Aleksandar Smiljković
 3. Jelena Kovačević
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.46 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena