EPL.IS.2.41 Uputstvo za kalibraciju mernih i sigurnosnih uređaja

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo i plan za kalibraciju mernih i sigurnosnih uređaja

Uputstvo za kalibraciju mernih i sigurnosnih uređaja

Uputstvom su određene aktivnosti za kalibraciju mernih i sigurnosnih uređaja kako bi se obezbedio ispravan rad uređaja i smanjila verovatnoća nastanka uslova koji mogu uticati na kvalitet proizvoda.

Kalibracija mernih i sigurnosnih uređaja se izvršava prema planu kojim je određena vrsta aktivnosti i period izvršavanja.

Plan kalibracije mernih i sigurnosnih uređaja je sastavni deo ovog uputstva.

Za izvršavanje aktivnosti definisanih ovim uputstvom su odgovorni rukovodilac kontrole kvaliteta, rukovodilac proizvodnje i referent protivpožarne zaštite, prema podeli koja je određena planom.

Neophodno je da se svi učesnici strogo pridržavaju definisanih obaveza.

O svim izvršenim aktivnostima obavezno je voditi redovnu evidenciju u obrascima EVIDENCIJA KALIBRACIJE MERNIH I SIGURNOSNIH UREĐAJA EPL.IS.2.41.01. Čekirati u odgovarajuće polje znakom  za određenu aktivnost i na dnu odgovarajuće kolone upisati datum izvršenja i ime izvršioca. Nosioci procesa potpisom na dnu kolone verifikuje da je aktivnost izvršena. Ako postoji objektivna ili subjektivna sprečenost za izvršenje predviđenih aktivnosti definisanih ovim uputstvom u pomenutom obrascu za EVIDENCIJU navesti koji je razlog i obavestiti predstavnika rukovodstva za kvalitet.

Kalibracija laboratorijskih i pogonskih mernih uređaja

Rukovodilac kontrole kvaliteta najmanje jednom godišnje, kako je definisano planom kalibracije, a po potrebi i vanredno ako se ustanovi neipravnost na redovnoj kontroli ispravnosti rada mernih uređaja, angažuje instituciju koja je ovlašćena za baždarenje i izdavanje sertifikata o ispravnosti uređaja. Svaki uređaj koji je baždaren mora imati kontrolnu markicu sa naznačenim periodom važenja. O izvršenim baždarenjima vodi se evidencija u obrascu EPL.IS.2.41.01.

Sistem komprimovanog vazduha i vakuuma

Rukovodilac proizvodnje prema terminima definisanim u planu kalibracija angažuje ovlašćenu insituciju za baždarenje i izdavanje sertifikata o ispravnosti mernih i sigurnosnih uređaja. Svaki uređaj koji je baždaren mora imati kontrolnu markicu sa naznačenim periodom važenja. O izvršenim baždarenjima vodi se evidencija u obrascu EPL.IS.2.41.01.

Sistem za dojavu i gašenje požara

Referent protivpožarne zaštite je obavezan da organizuje ovlašćene firme za PP zaštitu za izvršavanje redovnih kontrola uređaja i celog sistema dojave požara. Svaki uređaj koji je baždaren mora imati kontrolnu markicu sa naznačenim periodom važenja. O izvršenim baždarenjima i izvrpeni kontrolama vodi se evidencija kod angažovanog spoljnog saradnika.

Gromobranska i električna zaštita

Rukovodilac proizvodnje prema terminima definisanim u planu kalibracija angažuje ovlašćenu insituciju za kontrolu sistema gromobranske i električne zaštite i izdavanje atesta o ispravnosti sigurnosnih uređaja. Za svaku izvršenu kontrolu izvođač kontrole mora izdati odgovarajući atest. O izvršenim kontrolama vodi se evidencija u elektronskoj formi u obrascu EPL.IS.2.41.01.

Transformatorska stanica

Rukovodilac proizvodnje prema terminima definisanim u planu kalibracija angažuje ovlašćenu insituciju za kontrolu i reviziju transformatorske stanice i izdavanje atesta o izvršenoj kontroli. Za svaku izvršenu kontrolu izvođač kontrole mora izdati odgovarajući atest. O izvršenim kontrolama vodi se evidencija u elektronskoj formi u obrascu EPL.IS.2.41.01.

Dozator boje na presama

Rukovodilac proizvodnje prema terminima definisanim u planu kalibracije angažuje izvršava kalibraciju merne vage dozatora na presama prema upuststvu proizvođača opreme. O izvršenim kalibracijama vodi se evidencija u obrascu EPL.IS.2.41.01.

PLAN KALIBRACIJE MERNIH I SIGURNOSNIH UREĐAJA

Dvomesečno

Polugodišnje

Godišnje

2 godine

3 godine

4 godine

5 godine

6 godine

Izvršilac
Kontroliše

1. Kalibracija laboratorijskih i pogonskih mernih uređaja

1.1 Pomično merilo sa satom (šubler)

0-150mm, 0.01 digitalni

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.2 Merna račva sa satom 0-10mm, 0.01

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.3 Merni sat komparatera 0-10mm, 0.01

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.4 Manometar za proveru CO2 0-10 bar, kl1.6

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.8 Torziometar 0 – 25 inč libri

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.9. Laboratorijska vaga 0-300 g, 0.001

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.10. Pogonska vaga 2-60kg, kl1

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.11. Manometar za ispitivanj pritiskom 0-16 bar, kl.6

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.12. Merilo unutrašnjeg prečnika 25-50mm 0.006 sет

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.13. Pomično merilo sasatom (šubler)

0-150mm, 0.01 sa satom (pogonski)

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.14. Mikrometar 0-25mm, 0.001

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.15 Manometar za SST 0-2000 kPa

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.16 Manometar za SST 0-21 kg/cm2

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.18 Magacinski termometar -30ºC - +70ºC

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.19 Tegovi za kalibraciju torziomera 777.54 g, 1619.95 g, 3240 g

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

1.22 Kontrolnici dimenzija za zatvarače 38mm

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

PLAN KALIBRACIJE MERNIH I SIGURNOSNIH UREĐAJA

Dvomesečno

Polugodišnje

Godišnje

2 godine

3 godine

4 godine

5 godine

6 godine

Izvršilac
Kontroliše

2. Sistem komprimovanog vazduha i vakuuma

2.1. Manometar na posudi za kompromovani vazduh 0-16 bar, kl1.6

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

2.2. Manometar iza posude za kompromovani vazduh 0-16 bar, kl1.6

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

2.3. Ventil sigurnosti na posudi za kompr. vazduh

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

2.4. Vakuum metar na PMV -76-0 cm Hg

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

2.5. Posuda za kompr. vazduh, spoljašnji pregled

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

2.6. Posuda za kompr. vazduh, spoljašnji pregled

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

2.7. Posuda za kompr. vazduh, ispitivanje na pritisak

Ovlašćena laboratorija

Ruk. Kontrole

PLAN KALIBRACIJE MERNIH I SIGURNOSNIH UREĐAJA

Dvomesečno

Polugodišnje

Godišnje

2 godine

3 godine

4 godine

5 godine

6 godine

Izvršilac
Kontroliše

3. Sistem za dojavu i gašenje požara

3.1. Stabilna instalacija, provera

Ovlašćena firma
Referent PP

3.2. Stabilna instalacija, periodični pregled

Ovlašćena firma
Referent PP

3.3. Stabilna instalacija, detaljan pregled

Ovlašćena firma
Referent PP

3.4. Aparati za gašenje požara i hidranti

Ovlašćena firma
Referent PP

4. Gromobranska i električna zaštita

4.1. Gromobranska instalacija, vizuelna kontrola

Ovlašćena firma
Referent PP

4.1. Gromobranska instalacija, kontrola, 1. nivo zaštite

Ovlašćena firma
Referent PP

4.2. Merenje otpora uzemljenja

Ovlašćena firma
Referent PP

5. Transformatorska stanica

5.1. Energetski transformator, provera nivoa ulja u konzervatoru

Ovlašćena firma
Ruk. proizvodnje

5.2. Energetski transformator, ispitivanje

Ovlašćena firma
Ruk. proizvodnje

6. Dozator boje na presama

6.1. Dozator na presi A

Mesečno
Ruk. proizvodnje
Ruk. proizvodnje

6.2. Dozator na presi B

Mesečno
Ruk. proizvodnje
Ruk. proizvodnjeUPUTSTVO ZA KALIBRACIJU LABORATORIJSKE VAGE


1. Vaga se uključuje pritiskom na taster ON/OFF;


2. Nakon pojave vrednosti mase koju vaga pokazuje, treba utvrditi da li je u pitanju nulta vrednost (0.000 g) ili neka druga vrednost. U slučaju da je u pitanju neka druga vrednost, vagu je potrebno tarirati pritiskom na taster označen slovom T;


3. Pristup meniju vage za kalibraciju se vrši na taj način što je potrebno taster CAL 3 sekunde i na displeju će se pojaviti CAL***,


4. Najpre će se pojaviti vrednost oblika 200g koja svetluca


5. U tom trenutku potrebno je staviti teg na merni tas. Na displeju će se prikazati –CAL- i izmerena masa.

Nakon kalibracije, ukoliko nije još uvek tačno merenje, ponoviti postupak kalibracije.UPUTSTVO ZA KALIBRACIJU DIGITALNOG MERAČA UNUTRAŠNjEG PREČNIKA


1. Digitalni merač unutrapšnjeg prečnika se uključuje pritiskom na taser ON/OFF;


2. Prsten za kalibraciju sa oznakom „Setting Ring 29.999mm“ je potrebno izvaditi iz svog gumenog pakovanja (skinuti obe strane) i prsten postaviti horizontalno na ravnu površinu;


3. Stisnuti ručicu digitalniog merača unutrapšnjeg prečnika i glavu za merenje u otvor prstena za kalibraciju (Setting Ring) tako da se vrh glave za merenje u potpunosti osloni na ravnu podlogu na koju je prsten za kalibraciju (Setting Ring) oslonjen tako da je sam digitalni merač unutrapšnjeg prečnika nakon otpuštanja ručice u stanju da u potpunosti samostalno stoji oslonjen na podlogu na kojoj se merenje vrši uz bočno pridržavanje od strane prstena za kalibraciju (Setting Ring);


4. Kada se na displeju digitalnog merača unutrapšnjeg prečnika ustali neka vrednost prečnika oblika HH.HHHmm pri čemu je očitana vrednost različita od vrednosti 29.999mm, na digitalnom meraču unutrapšnjeg prečnika potrebno je pritisnuti taster ispod displeja sa oznakom PRESET. Na displeju digitalnog merača unutrapšnjeg prečnika će se pojaviti brojčana vrednost oblika +029.999mm kao i trepćuća oznaka „P“ u gornjem desnom uglu displeja. Sada je još jednom potrebno pritisnuti taster PRESET i na displeju digitalnog merača unutrapšnjeg prečnika će se pojaviti brojčana vrednost 29.999mm;


5. Kalibracija digitalnog merača unutrapšnjeg prečnika je sada završena, isti se može pažljivo izvući iz otvora prstena za kalibraciju (Setting Ring) pritiskanjem ručice za zadnje strane i može se pristupiti merenju;


6. Sam prsten za kalibraciju (Setting Ring) je isto tako pažljivo potrebno vratiti najpre u svoje gumeno pakovanje (postaviti obe strane) a zatim tako upakovan prsten za kalibraciju odložiti na svoje, predviđeno u kutiju samog digitalnog merača unutrapšnjeg prečnika.


UPUTSTVO ZA KALIBRACIJU DIGITALNOG POMIČNOG MERILA


Kalibracija digitalnog pomičnog merila se vrši na sledeći način:


1. Otvaranjem kutije u kojoj se nalazi i izlaganje svetlu bilo prirodnom ili veštačkom, na digitalnom pomičnom merilu će se pojaviti brojčana vrednost oblika 0.00mm. Ukoliko se brojčana vrednost nije pojavila na displeju digitalnog pomičnog merila, potrebno je povećati osvetljenost mesta na kome će se kalibracija digitalnog pomičnog merila obaviti;


2. Displej koji je pokretan na digitalnom pomičnom merilu je potrebno pomeriti u krajnje levi položaj tako da se na displeju očita minimalna vrednost (koja može biti i različita od nule);


3. Nakon 3-5 sekundi, kada se vrednost stabilizuje na displeju digitalnog pomičnog merila usled sile pritiskanja, potreno je pritisnuti taster svetlo plave boje pored kojeg je ispisano ORIGIN. Displej će se najpre iskljiučiti a zatim će se pojaviti vrednost oblika 0.00mm. Ovim je kalibracija digitalnog pomičnog merila završena.


UPUTSTVO ZA KALIBRACIJU MIKROMETARSKOG ZAVRTNjA


Kalibracija mikrometarskog zavrtnja se vrši na sledeći način:


1. Potrebno je okrenuti obrtnu ručicu tako da se čuje karakterističan zvuk škljocanja iz mehanizma mikrometarskog zavrtnja. Ukoliko se crtica na osovini oko koje se obrtna ručuca okreće ne poklapa sa crticom na samoj obrtnoj ručici na čijem kraju je upisan broj 0, potrebno je izvršiti kalibraciju mikrometarskog zavrtnja;


2. Za sam proces kalibracije potrebno je izvaditi priloženi ključ koji se nalazi u kutiji mikrometarskog zavrtnja. Deo ključa sa većim radijusom je potrebno postaviti na otvor sa zadnje strane osovine oko koje se obrtna ručica okreće i zatim sam ključ okrenuti u željenom smeru dok se ne dovedu do poklapanja crtica na samoj obrtnoj osovini oko koje se okreće obrtna ručica i crtica na samoj obrtnoj ručici na čijem je kraju upisan broj 0. Ovim je kalibracija mikrometarskog zavrtnja završena.REVIZIJE

Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
2
Promena zaglavlja
31.05.07
3
Dodati mikrometar, pomično merilo, magacinski termometar, tegovi za kalibraciju torziometra, teg za kalibraciju laboratorijske vage, kalibratori za merilo unutrašnjeg prečnika, kontrolnik za dimenzije 38 mm zatvarača i manometri za SST u plan kalibracije
01.07.2008.
4
.“
20.04.2015.
5
Izmena u zaglavlju memoranduma
24.07.2015
6
Dopune u poglavljima 3, 4 i 5 i pratećim tabelama
21.12.2016
7

Dopuna dokumenta uputstvima za kalibraciju uređaja

--.--.2017.
8

Ukinuta verifikacija mernih uređaja

10.5.2019.


Korisni linkoviPripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.28 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena