EPL.IS.2.41.01 Evidencija kalibracije mernih i sigurnosnih uredjaja

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

EVIDENCIJA KALIBRACIJE MERNIH I SIGURNOSNIH UREĐAJA
Dvomesečno


1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Sistem za dojavu i gašenje požara3.1. Stabilna instalacija, provera
Datum
Izvršilac
Kontrolisao

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Sistem za dojavu i gašenje požara3.1. Stabilna instalacija, provera
Datum
Izvršilac
Kontrolisao
EVIDENCIJA KALIBRACIJE MERNIH I SIGURNOSNIH UREĐAJA
Polugodišnje


1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Sistem za dojavu i gašenje požara3.4. Aparati za gašenje požara i hidranti
Datum
Izvršilac
Kontrolisao1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Gromobranska i električna zaštita4.1. Gromobranska instalacija, vizuelna kontrolaDatum
Izvršilac
Kontrolisao


5. Transformatorska stanica5.1. Energetski transformator, provera nivoa ulja u konzervatoruDatum
Izvršilac
Kontrolisao
EVIDENCIJA KALIBRACIJE MERNIH I SIGURNOSNIH UREĐAJA
Godišnje


1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Sistem za dojavu i gašenje požara

3.2. Stabilna instalacija, periodični pregled

4. Gromobranska i električna zaštita

4.1. Gromobranska instalacija, kontrola, 1. nivo zaštite

4.2. Merenje otpora uzemljenja

Datum
Izvršilac
Kontrolisao


EVIDENCIJA KALIBRACIJE MERNIH I SIGURNOSNIH UREĐAJA
2 godišnje


1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Kalibracija laboratorijskih i pogonskih mernih uređaja

  1. Pomično merilo sa satom (šubler)

0-150mm, 0.01 digitalni

  1. Merna račva sa satom 0-10mm, 0.01
  1. Merni sat komparatera 0-10mm, 0.01
  1. Manometar za proveru CO2 0-10 bar, kl1.6

1.8 Torziometar 0 – 25 inč libri

1.9. Laboratorijska vaga 0-300 g, 0.001

1.10. Pogonska vaga 2-60kg, kl1

1.11. Manometar za ispitivanj pritiskom 0-16 bar, kl.6

1.12. Merilo unutrašnjeg prečnika 25-50mm 0.006 sет

1.13. Pomično merilo sasatom (šubler)

0-150mm, 0.01 sa satom (pogonski)

1.14. Mikrometar 0-25mm, 0.001

1.15 Manometar za SST 0-2000 kPa

1.16 Manometar za SST 0-21 kg/cm2

1.18 Magacinski termometar -30ºC - +70ºC

1.19 Tegovi za kalibraciju torziomera 777.54 g, 1619.95 g, 3240 g


1.22 Kontrolnici dimenzija za zatvarače 38mm

2. Sistem komprimovanog vazduha i vakuuma

2.1. Manometar na posudi za kompromovani vazduh 0-16 bar, kl1.6

2.2. Manometar iza posude za kompromovani vazduh 0-16 bar, kl1.6

2.3. Ventil sigurnosti na posudi za kompr. vazduh

2.4. Vakuum metar na PMV -76-0 cm Hg

5. Transformatorska stanica5.2. Energetski transformator, ispitivanje
Datum
Izvršilac
KontrolisaoEVIDENCIJA KALIBRACIJE MERNIH I SIGURNOSNIH UREĐAJA
3 godišnje


1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Sistem komprimovanog vazduha i vakuuma2.5. Posuda za kompr. vazduh, spoljašnji pregled
2.6. Posuda za kompr. vazduh, spoljašnji pregledDatum
Izvršilac
KontrolisaoEVIDENCIJA KALIBRACIJE MERNIH I SIGURNOSNIH UREĐAJA
4 godišnje


1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Transformatorska stanica5.2. Energetski transformator, ispitivanje
Datum
Izvršilac
Kontrolisao


5 godišnje


1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Sistem za dojavu i gašenje požara3.3. Stabilna instalacija, detaljan pregled
Datum
Izvršilac
Kontrolisao


6 godišnje


1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Sistem komprimovanog vazduha i vakuuma2.7. Posuda za kompr. vazduh, ispitivanje na pritisak
Datum
Izvršilac
Kontrolisao
EVIDENCIJA KALIBRACIJE MERNIH I SIGURNOSNIH UREĐAJA
Mesečno


1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. Dozator boje na presama6.1. Dozator na presi A
6.2. Dozator na presi BDatum
Izvršilac
Kontrolisao


1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. Dozator boje na presama6.1. Dozator na presi A
6.2. Dozator na presi BDatum
Izvršilac
Kontrolisao


REVIZIJE

Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
2
Promena zaglavlja
31.05.07.
3
Dodato u tabelu za evidenciju kalibracije godišnje: mikrometar, pomično merilo, magacinski termometar, tegovi za kalibraciju torziometra, teg za kalibraciju laboratorijske vage, kalibratori za merilo unutrašnjeg prečnika, kontrolnik za dimenzije 38 mm zatvarača i manometri za SST, pomično merilo sa satom i oznaka digitalni za pomično merilo pozicija 1.1.
01.07.08.
4
Izmena u zaglavlju memoranduma
20.04.2015
5
Usaglašavanje sa FSMS
24.07.2015
6
Iz liste za kalibraciju na 2 godine izbrisani uređaji koji se ne koriste i dodati novi
10.5.2019.
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.41.01 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena