EPL.IS.2.19 Uputstvo za higijensko održavanje prostorija

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA HIGIJENSKO ODRŽAVANjE PROSTORIJA


Uputstvom su određene aktivnosti za higijensko održavanje prostorija kako bi se obezbedio visok nivo bezbednosti proizvoda i zaštite zdravlja zaposlenih, smanjila verovatnoća nastanka uslova koji mogu uticati na kvalitet proizvoda i zdravlje zaposlenih.

Higijensko održavanje se izvršava prema planu kojim je određena vrsta aktivnosti i period izvršavanja.

Plan higijenskog održavanja prostorija je sastavni deo ovog uputstva.

Za izvršavanje aktivnosti definisanih ovim uputstvom je odgovorno lice koje je zaduženo za higijensko održavanje prostorija i rukovodilac proizvodnje za kontrolu izvršavanja, kako je određeno planom.

Neophodno je da se svi učesnici strogo pridržavaju definisanih obaveza.

O svim izvršenim aktivnostima higijenski tehničar je obavezan da vodi redovnu evidenciju u obrascima EVIDENCIJA HIGIJENSKOG ODRŽAVANjA PROSTORIJA. Čekirati u odgovarajuće polje znakom za određenu aktivnost i na dnu odgovarajuće kolone upisati datum izvršenja i ime izvršioca. Rukovodilac proizvodnje potpisom na dnu kolone verifikuje da je aktivnost izvršena. Ako postoji objektivna ili subjektivna sprečenost za izvršenje predviđenih aktivnosti definisanih ovim uputstvom u pomenutom obrascu za EVIDENCIJU navesti koji je razlog i obavestiti rukovodioca proizvodnje.


Proizvodnja

Proizvodna hala

Iznošenje smeća

Svakog dana je potrebno isprazniti kante za smeće koje se nalaze uz mašine (presa, PMV, štampa). Kante izneti iz proizvodnog pogona sa zatvorenim poklopcem. Ne istresati kantu u kese u proizvodnom pogonu da bi se izbegla kontaminacija mašina i proizvoda.

Pranje poda

Dva puta nedeljno, prvi put u periodu Ponedeljak-Sreda, drugi put u periodu Četvrtak-Petak potrebno je izvršiti pranje poda proizvodne hale. Pre pranja potrebno je koristiti usisivač da bi se uklonile krupnije čestice. Zatim pomoću mašine za pranje poda oprati površinu poda. Za pranje koristiti rastvor vode i sredstva NIDALIN 3 u razmeri 2 decilitra sredstva na 10 litara vode ili drugo odgovarajuće sredstvo prema uputstvu proizvođača. Na nepristupačnim mestima se može koristiti sunđer (džoger) ili krpa

Pranje prozora

Jednom mesečno je potrebno oprati prozore sa spoljne i unutrašnje strane. Koristiti sredstvo za pranje prozora koje se koristi u domaćinstvima (GLASMER i slično).

Generalno čišćenje

Jednom mesečno je potrebno izvršiti detaljno čišćenje proizvodnog pogona od krova do poda. Obrisati paučinu i naslage prašine počev od krova. Koristiti za podizanje viljuškar i namensku korpu za rad na visini. Dok se briše paučina i prašina iznad mašina postaviti zaštitu od polietilenske folije. U toku generalnog čišćenja iznad mašina, mašine moraju biti isključene. Koristiti usisivač, a samo u izuzetnim slučajevima brisati četkom mesta koja su nedostupna.

Provera dezinfekcionog sredstva (dopuna)

Svakodnevno je potrebno proveravati nivo dezinfekcionog sredstva na stanici za dezinfekciju ruku na ulazu u proizvodnu halu. Dodati sredstvo ako je potrebno. Koristiti samo sredstvo koje je naznačeno na dozatoru dezinfekcionog sredstva (npr R3 Manodes).

Provera dezinfekcionih barijera (dopuna)

Svakodnevno je potrebno proveravati nivo dezinfekcionog sredstva u dezinfekcionim barijerama za noge na ulazu u proizvodnu halu i na oba ulaza u magacin iz proizvodne hale. Dodati sredstvo ako je potrebno. Koristiti samo sredstvo koje je predviđeno za ovaj tip barijere (npr R3 Tresolin ST).

Čišćenje dezinfekcionih barijera i zamena sredstva

Jednom mesečno je potrebno isprazniti dezinfekcionu barijeru, očistiti čistom vodom i napuniti novim sredstvom.

Čišćenje insekt kilera u proizvodnim halama

Jednom mesečno skinuti sabirnu posudu za prikupljene insekte i očistiti je izvan proizvodnog i magacinskog prostora. U svakoj proizvodnoj hali se nalaze po 2 insekt kilera. U toku čišćenja uređaj mora biti isključen.

Radionica

Iznošenje smeća

Svakog dana je potrebno isprazniti kantu za smeće u radionici. Kantu izneti iz proizvodnog pogona sa zatvorenim poklopcem. Ne istresati kantu u kese u proizvodnom pogonu da bi se izbegla kontaminacija mašina i proizvoda.

Pranje poda

Dva puta nedeljno, prvi put u periodu Ponedeljak-Sreda, drugi put u periodu Četvrtak-Petak potrebno je izvršiti pranje poda radionice. Pre pranja potrebno je koristiti usisivač da bi se uklonile krupnije čestice. Zatim pomoću mašine za pranje poda oprati površinu poda. Za pranje koristiti rastvor vode i sredstva NIDALIN 3 u razmeri 2 decilitra sredstva na 10 litara vode ili drugo odgovarajuće sredstvo prema uputstvu proizvođača. Na nepristupačnim mestima se može koristiti sunđer (džoger) ili krpa

Pranje prozora

Jednom mesečno je potrebno oprati prozore sa spoljne i unutrašnje strane. Koristiti sredstvo za pranje prozora koje se koristi u domaćinstvima (GLASMER i slično).

Generalno čišćenje

Jednom mesečno je potrebno izvršiti detaljno čišćenje radionice. Obrisati paučinu i naslage prašine počev od plafona. Koristiti usisivač, a samo u izuzetnim slučajevima brisati četkom mesta koja su nedostupna. Za pranje koristiti rastvor vode i sredstva NIDALIN 3 u razmeri 2 decilitra sredstva na 10 litara vode.

Kompresorska stanica

Iznošenje smeća

Svakog dana je potrebno izneti smeće iz kompresorske stanice, naročito nakon servisiranja. Smeće izneti iz prostorije u zatvorenoj polietilenskoj kesi.

Pranje poda

Dva puta nedeljno, prvi put u periodu Ponedeljak-Sreda, drugi put u periodu Četvrtak-Petak potrebno je izvršiti pranje poda radionice. Pre pranja potrebno je koristiti usisivač da bi se uklonile krupnije čestice. Za pranje koristiti rastvor vode i sredstva NIDALIN 3 u razmeri 2 decilitra sredstva na 10 litara vode ili drugo odgovarajuće sredstvo prema uputstvu proizvođača. Može se koristiti sunđer (džoger) ili krpa

Pranje prozora

Jednom mesečno je potrebno oprati prozore sa spoljne i unutrašnje strane. Koristiti sredstvo za pranje prozora koje se koristi u domaćinstvima (GLASMER i slično).

Generalno čišćenje

Jednom mesečno je potrebno izvršiti detaljno čišćenje kompresorske stanice. Obrisati paučinu i naslage prašine počev od plafona. Koristiti usisivač, a samo u izuzetnim slučajevima brisati četkom mesta koja su nedostupna. Za pranje koristiti rastvor vode i sredstva NIDALIN 3 u razmeri 2 decilitra sredstva na 10 litara vode ili drugo odgovarajuće sredstvo prema uputstvu proizvođača.

Sanitarni deo

Iznošenje smeća

Svakog dana je potrebno izneti smeće iz toaleta. Smeće izneti iz prostorije u zatvorenoj polietilenskoj kesi.

Pranje poda

Svakog dana je potrebno obrisati pod rastvorom sredstva za pranje sanitarnih prostorija koja su dopuštena u prehrambenoj industriji ili sredstvo za održavanje kućnih sanitarija koja nisu na bazi hlora. Može se koristiti sunđer (džoger) ili krpa

Čišćenje sanitarnih elemenata

Svakog dana je potrebno za čišćenje sanitarnih elemenata (vc šolja, lavabo) koristiti sredstvo dopušteno u prehrambenoj industriji ili sredstvo za održavanje kućnih sanitarija koja nisu na bazi hlora. Ostaviti 10-15 minuta nanešeno sredstvo, a zatim isprati vodom.

Pranje prozora

Jednom mesečno je potrebno oprati prozore sa spoljne i unutrašnje strane. Koristiti sredstvo za pranje prozora koje se koristi u domaćinstvima (GLASMER i slično).

Garderoba

Iznošenje smeća

Svakog dana je potrebno izneti smeće iz garderobe. Smeće izneti iz prostorije u zatvorenoj polietilenskoj kesi.

Pranje poda

Svakog dana je potrebno obrisati pod rastvorom sredstva za pranje sanitarnih prostorija koja su dopuštena u prehrambenoj industriji ili sredstvo za održavanje kućnih sanitarija koja nisu na bazi hlora. Može se koristiti sunđer (džoger) ili krpa.

Čišćenje sanitarnih elemenata

Svakog dana je potrebno za čišćenje sanitarnih elemenata (tuš kabina) koristiti sredstvo dopušteno u prehrambenoj industriji ili sredstvo za održavanje kućnih sanitarija koja nisu na bazi hlora. Ostaviti 10-15 minuta nanešeno sredstvo, a zatim isprati vodom.

Pranje prozora

Jednom mesečno je potrebno oprati prozore sa spoljne i unutrašnje strane. Koristiti sredstvo za pranje prozora koje se koristi u domaćinstvima (GLASMER i slično).

Čišćenje unutrašnjosti garderobnih ormana

Jednom u 6 meseci potrebno je isprazniti garderobne ormane i detaljno ih očistiti. U okviru čišćenja treba sprovesti i dezinsekciju unutrašnjosti.

Kuhinja

Iznošenje smeća

Svakog dana je potrebno izneti smeće iz obe kuhinje. Smeće izneti iz prostorije u zatvorenoj polietilenskoj kesi.

Pranje poda

Svakog dana obrisati pod u obe kuhinje. Za pranje koristiti rastvor vode i sredstva NIDALIN 3 u razmeri 2 decilitra sredstva na 10 litara vode ili drugo odgovarajuće sredstvo prema uputstvu proizvođača. Može se koristiti sunđer (džoger) ili krpa

Čišćenje kuhinjskih elemenata

Svakodnevno obrisati kuhinjske elemente rastvorom sredstva za pranje sudova ili nekim od odmašćivača koji se koriste za održavanje kuhinje u domaćinstvu, a nisu na bazi hlora.

Pranje prozora

Jednom mesečno je potrebno oprati prozore sa spoljne i unutrašnje strane. Koristiti sredstvo za pranje prozora koje se koristi u domaćinstvima (GLASMER i slično).

Kancelarije

Iznošenje smeća

Svakog dana je potrebno izneti smeće iz kancelarija. Smeće izneti iz prostorije u zatvorenoj polietilenskoj kesi.

Pranje poda

Svakog dana obrisati pod u kancelarijama. Za pranje koristiti rastvor vode i sredstva NIDALIN 3 u razmeri 2 decilitra sredstva na 10 litara vode ili drugo odgovarajuće sredstvo prema uputstvu proizvođača. Može se koristiti sunđer (džoger) ili krpa

Čišćenje kancelarijskih elemenata

Svakodnevno obrisati prašinu sa kancelarijskih elemenata, a jednom mesečno rastvorom sredstva za pranje sudova ili nekim od odmašćivača koji se koriste za održavanje kuhinje u domaćinstvu.

Pranje prozora

Jednom mesečno je potrebno oprati prozore sa spoljne i unutrašnje strane. Koristiti sredstvo za pranje prozora koje se koristi u domaćinstvima (GLASMER i slično).

Hodnik

Pranje poda

Svakog dana obrisati pod u hodnicima i na stepeništu. Za pranje koristiti rastvor vode i sredstva NIDALIN 3 u razmeri 2 decilitra sredstva na 10 litara vode ili drugo odgovarajuće sredstvo prema uputstvu proizvođača. Može se koristiti sunđer (džoger) ili krpa

Magacin

Čišćenje poda

Jednom nedeljno obrisati pod u magacinu sirovina i gotovih proizvoda. Usisivačem ukloniti krupnije čestice, a zatim mašinom za pranje oprati pod. Za pranje koristiti rastvor vode i sredstva NIDALIN 3 u razmeri 2 decilitra sredstva na 10 litara vode ili drugo odgovarajuće sredstvo prema uputstvu proizvođača. Može se koristiti i sunđer (džoger) ili krpa

Generalno čišćenje

Jednom mesečno je potrebno izvršiti detaljno čišćenje magacina. Obrisati paučinu i naslage prašine počev od plafona. Koristiti usisivač, a samo u izuzetnim slučajevima brisati četkom mesta koja su nedostupna. Za pranje koristiti rastvor vode i sredstva NIDALIN 3 u razmeri 2 decilitra sredstva na 10 litara vode.

Čišćenje insekt kilera u magacinu

Jednom mesečno skinuti sabirnu posudu za prikupljene insekte i očistiti je izvan proizvodnog i magacinskog prostora. U magacinu se nalaze 2 insekt kilera. U toku čišćenja uređaj mora biti isključen.

Plato

Čišćenje plato

Dva puta nedeljno očistiti prostor ispred ulaza u zgradu i magacin. Koristiti četku za čišćenje. U toku čišćenja vrata od magacina moraju biti zatvorena.

Čišćenje uređaja i pribora za održavanje higijene prostorija

Nakon upotrebe, sredstva za održavanje higijene prostorija: mašina za pranje poda, četke, sunđeri, krpe, dobro očistiti i isprati čistom vodom.


PLAN HIGIJENSKOG ODRŽAVANjA PROSTORIJA


Svakog dana Dva puta nedeljno

1. Pon-Sre

2. Čet-Pet

Nedeljno Mesečno Izvršilac Kontroliše
1.Proizvodnja
1.1. Proizvodna hala
1.1.1. Iznošenje smeća
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.1.2. Pranje poda
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.1.3. Pranje prozora
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.1.4. Generalno čišćenje
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.1.5. Provera dezinfekcionog gela (dopuna)
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.1.6. Provera dezinfekcionih barijera (dopuna)
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.1.7. Čišćenje dezinfekcionih barijera i zamena sredstva
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.1.8. Čišćenje insekt kilera u proizvodnim halama (4 insekt kilera)
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.2. Radionica
1.2.1. Iznošenje smeća
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.2.2. Pranje poda
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.2.3. Pranje prozora
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.2.4. Generalno čišćenje
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.3. Kompresorska stanica
1.3.1. Iznošenje smeća
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.3.2. Pranje poda
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.3.3. Pranje prozora
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
1.3.4. Generalno čišćenje
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
2. Sanitarni deo
2.1. Iznošenje smeća
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
2.2. Pranje poda
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
2.3. Čišćenje sanitarnih elemenata
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
2.4. Pranje prozora
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
PLAN HIGIJENSKOG ODRŽAVANjA PROSTORIJA


3. Garderoba
3.1. Iznošenje smeća
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
3.2. Pranje poda
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
3.3. Čišćenje sanitarnih elemenata
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
3.4. Pranje prozora
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
3.5. Čišćenje unutrašnjosti garderobnih ormana
Jednom u 6 meseci
Ovlašćena firma
Ruk. proizvodnje
Svakog dana Dva puta nedeljno Nedeljno Mesečno Izvršilac Kontroliše
4. Kuhinja
4.1. Iznošenje smeća
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
4.2. Pranje poda
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
4.3. Čišćenje kuhinjskih elemenata
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
4.4. Pranje prozora
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
5. Kancelarije
5.1. Iznošenje smeća
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
5.2. Pranje poda
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
5.3. Čišćenje kancelarijskih elemenata
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
5.4. Pranje prozora
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
6. Hodnik
6.1. Pranje poda
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
7. Magacin
7.1. Čišćenje poda
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
7.2. Generalno čišćenje
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
7.3. Čišćenje insekt kilera (2 komada)
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
8. Plato
8.1. Čišćenje platoa
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje
9. Čišćenje uređaja i pribora za održavanje higijene prostorija
9.1. Čišćenje i ispiranje čistom vodom
Svaki put posle upotrebe
Higijenski tehničar
Ruk. proizvodnje

Podaci o revizijama:


Revizija 2: U uputstvo i plan je dodato čišćenje insekt kilera, aktivnosti 1.1.8. i 7.3.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.19 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena