EPL.IS.2.17 Plan kvaliteta za pripremu vazduha

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Plan kvaliteta za pripremu vazduha


Zapis
- -
Evidencija zamene filtera
Evidencija provere rad a kompresora
Evidencija zamene filtera
Evidencija zamene filtera
Evidencija zamene filtera
Evidencija zamene filtera
Evidencija zamene filtera
Evidencija zamene filtera
Evidencija zamene filtera
Odgovorno lice
- -
Operater na presi
Operater na presi
Operater na presi
Operater na presi
Operater na presi
Operater na presi
Operater na presi
Operater na presi
Operater na presi
Način kontrole
- -
Pereiodična zamena filtera na 2000 radnih sati
Autoamtski programski
Periodična promena separatora ulja na 6000 radnih sati
Vizuelna kontrola indikatozaprljanosti filtera
Vizuelna kontrola indikatozaprljanosti filtera
Prema planu zamene filtera 1 godišnje
Prema planu zamene filtera 1 godišnje
Prema planu zamene filtera 1 godišnje
Prema planu zamene filtera 1 godišnje
Obim kontrole
- -
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Karakteristika kvaliteta
- -
Filtriran vazduh
Komprimovan vazduh
6-7 bara
Komprimovani vazduh
bez ulja
Filtriran vazduh posle kompresora
Filtriran komprimovani vazduh posle rezervoara
Filtriran komprimovani vazduh ispred mašine
Filtriran komprimovani vazduh ispred mašine
Filtriran komprimovani vazduh ispred mašine
Filtriran komprimovani vazduh ispred mašine
Dokument rada
- -
Uputstvo za rad kompresora
Uputstvo za rad kompresora
Uputstvo za rad kompresora
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Simbol
Naziv aktivnosti Usis svežeg vazduha Filtracija vazduha na usisu Kompresija vazduha Separacija ulja iz vazduha Filtracija na izlazu iz kompresora Filtracija posle rezervoara komprimovanog vazduha Filtracija ispred prese CCM-A Filtracija ispred TVC-A Filtracija ispred prese CCM-B Filtracija ispred TVC-B
RB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
PLAN KVALITETA ZA PRIPREMU VAZDUHA


Zapis
Evidencija zamene filtera
Evidencija zamene filtera
Evidencija zamene filtera
Evidencija zamene filtera
Evidencija zamene filtera
Evidencija zamene filtera
Odgovorno lice
Operater na presi
Operater na presi
Operater na presi
Operater na presi
Operater na presi i PMV Operater na presi i PMV
Način kontrole
Prema planu zamene filtera 1 godišnje
Prema planu zamene filtera 1 godišnje
Prema planu zamene filtera 1 godišnje
Prema planu zamene filtera 1 godišnje
Prema planu zamene filtera 1 mesečno Prema planu zamene filtera 1 mesečno
Obim kontrole
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Karakteristika kvaliteta
Filtriran komprimovani vazduh ispred mašine
Filtriran komprimovani vazduh ispred mašine
Filtriran komprimovani vazduh ispred mašine
Filtriran komprimovani vazduh ispred mašine
Filtriran klimatizovan vazduh
Filtriran vazduh za transport
Dokument rada
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera
Simbol
Naziv aktivnosti Filtracija ispred centrifugalnog sortera Filtracija ispred BTA Filtracija ispred PMV Filtracija ispred štampe Usis vazduha iz proizvodne hale Filtracija vazduha na usisu ventilatora
RB 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 1. 2.
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.17 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena