EPL.IS.2.16 Procena rizika i analiza hazarda za pripremu vazduha

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

PROCENA RIZIKA I ANALIZA HAZARDA ZA PRIPREMU VAZDUHA
Dijagram toka pripreme vazduha


Da li je CCP?
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Kontrolne mere
Odluka
Analiza hazarda prema stablu odluke Q4
Q3
Q2
Q1a
Q1
Rizik
Rizik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Verovatnoća
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Posledica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hazard
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Naziv aktivnosti Usis svežeg vazduha Filtracija vazduha na usisu Kompresija vazduha Separacija ulja iz vazduha Filtracija na izlazu iz kompresora Filtracija posle rezervoara komprimovanog vazduha Filtracija ispred prese CCM-A Filtracija ispred TVC-A Filtracija ispred prese CCM-B Filtracija ispred TVC-B
RB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
PROCENA RIZIKA I ANALIZA HAZARDA ZA PRIPREMU VAZDUHA


Da li je CCP?
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Kontrolne mere
Odluka
Analiza hazarda prema stablu odluke Q4
Q3
Q2
Q1a
Q1
Rizik
Rizik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Verovatnoća
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Posledica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hazard Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski
Naziv aktivnosti Filtracija ispred centrifugalnog sortera Filtracija ispred BTA Filtracija ispred PMV Filtracija ispred štampe Usis vazduha iz proizvodne hale Filtracija vazduha na usisu ventilatora
RB 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 1. 2.
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.16 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena