EPL.IS.2.15.02 Validacija HACCP plana za zatvarač 28 dvodelni

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Validacija HACCP plana za zatvarač 28 dvodelni

Magnetni separatori su postavljeni 24.08.2007 na automatskim punjačima sirovine, polipropilena i masterbača na presama A i B , Aktivnost 3.2. dijagrama toka, i punjaču materijala za podlošku na PMV, Aktivnost 5.5. iz dijagrama toka.

Prema planu čišćenja-zamene filtera iz Uputstva za čišćenje- zamenu filtera izvršena je 25.09.07. provera magnetnih separatora na svim punjačima i ustanovljeno je postojanje metalnih čestica na separatorima na punjačima polipropilena i materijala za podlošku. Na punjačima za masterbač nije ustanovljeno postojanje čestica.


  1. Na punjaču polipropilena na presi A je izmerena količina čestica približno 0.005 grama, deo najsitnijih čestica nije bilo moguće mehanički odvojiti za merenje, pa je komprimovanim vazduhom odstranjen sa separatora. Količina čestica na separatoru predstavlja 0.12ppm u odnosu na ukupnu količinu potrošenog polipropilena za posmatrani period (44650kg).
  2. Na punjaču polipropilena na presi B je izmerena količina čestica približno 0.005 grama, deo najsitnijih čestica nije bilo moguće mehanički odvojiti za merenje, pa je komprimovanim vazduhom odstranjen sa separatora. Količina čestica na separatoru predstavlja 0.11ppm u odnosu na ukupnu količinu potrošenog polipropilena za posmatrani period (46625kg).
  3. Na punjaču materijala za podlošku na PMV izmerena količina čestica je znatno manja od 0.001 gram koliko je moguće izmeriti sa postojećom laboratorijskom vagom (poređenje je urađeno sa količinom čestica sa separatora na presama), deo najsitnijih čestica nije bilo moguće mehanički odvojiti za merenje, pa je komprimovanim vazduhom odstranjen sa separatora. Količina čestica na separatoru je manja 0.1ppm u odnosu na ukupnu količinu potrošenog materijala za podlošku za posmatrani period (8000kg).
  4. Provera rada magnetnog separatora je urađena simulacijom:

1. Ubacivanjem 1kg čistog polipropilena u rezervni punjač polipropilena

Na separatoru nisu uočene feromagnetne čestice.

  1. Zatim, ubacivanjem 1kg polipropilena u koji je umešano 1.9 grama (0.19% na polipropilen) feromagnetnih čestica u rezervni punjač polipropilena.

Na separatoru su odvojene feromagnetne čestice u količini od 1.9 grama koliko je i bilo ubačeno.

Ubacivanjem polipropilena koji je prošao magnetni separator u posudu sa vodom nije ustanovljen talog feromagnetnih čestica.


Distribucija: - članovima tima za bezbednost tima

  • predstavniku rukovodstva za kvalitet
  • arhiva

Tim za bezbednost hrane:Zemun, 20.07.15.


  1. Dejan Antonijević
  2. Aleksandar Smiljković
  3. Jelena Kovačević
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.15.02 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena