EPL.IS.2.14 Plan kvaliteta za proizvod zatvarač 28 dvodelni HACCP bez sušenja

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Plan kvaliteta za proizvod zatvarač 28 dvodelni


Zapis Zapisnik o prijemu,

Overa dokumenata

Evidencija ulaz-izlaz materijala

Temeraturna lista

Evidencija čišćenja filtera Smenski izveštaj o pogonskoj kontroli na presi i merna lista Smenski izveštaj o pogonskoj kontroli na presi i merna lista
--
Smenski izveštaj o pogonskoj kontroli na presi i merna lista Prateća etiketa
--
Odgovorno lice Magcioner,

Inženjer Kontrole kvaliteta

Magcioner Operater Operater Operater
--
Operater Operater
--
Način kontrole Vizuelno Vizuelno

Termometrom

Vizuelno Vizuelno Vizuelno i dimenziono (komparater i GO-NOGO)
--
Vizuelno Vreme
--
Obim kontrole Svaka šarža Stalno

Temperatura svakodnevno, prema uputstvu

Mesečno i pri promeni sirovine 2 puta u smeni, uzorak 32 komada 2 puta u smeni, uzorak 32 komada
--
2 puta u smeni, uzorak 32 komada Sva količina
--
Karakteristika kvaliteta Originalna neoštećena pakovanja

Odgovarajuća prateća dokumentacija

Originalna neoštećena pakovanja

Temperatura 0-40 C

Nivo prisustva metalnih čestica Obojenost prema referentnom izgledu 1.Formirana školjka bez defekata.

2.Dno zakrivlj. -0.2+0.6 3. Dno debljina 1.40-1.50mm

-- Savijenost prstena, vizuelno, izgled Vreme odležavanja min.

12 sati, uobičajeno (24 sata)

--
Dokument rada EPL.IS.8.01 Pravilnik…

EPL.IS. 8.01 Prijem…

Kao pod 1. Uputstvo za čišćenje/zamenu filtera EPL.IS.2.20 Uputstva za rad prese EPL.IS. 3.11,12,13,14 Uputstvo za pog. Kontrolu EPL.IS.3.16
--
Kao 3.3. Kao 3.3.
--
Simbol
Naziv aktivnosti Kvalitativni i kvantitativni prijem repromaterijala i ambalaže Skladištenje sirovina Odvajanje metala Doziranje boje u polipropilen Formiranje školjke, presovanje Pneumatski transport Savijanje prstena Hlađenje (Međufaza proizvodnje)


Centrifugalni sorter
RB 1. 2. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5.1.
PLAN KVALITETA ZA PROIZVOD ZATVARAČ 28 DVODELNI


Zapis
--
Smenski izveštaj o kontroli.

Smenski izveštaj o proizvodnji

--
Evidencija čišćenja filtera Smenski izveštaj o kontroli Etiketa i smenski izveštaj o proizvodnji Etiketa i evidencija i temperaturna lista


Smenski izveštaj o kontroli Etiketa i smenski izveštaj o proizvodnji Evidencija ulaz-izlaz iz magacina
Odgovorno lice
--
Operater
--
Operater Operater Operater Magacioner Operater Operater Magacioner
Način kontrole
--
TorziometarVizuelno
--
Vizuelno 1.Vizuelno

2. Automastki

Vizuelno Vizuelno

termometar

1.Vizuelno

2.Merenje šublerom

Vizuelno Vizuelno
Obim kontrole
--
Prema uputstvu za kontrolu
--
Mesečno i pri promeni sirovine Prema uputstvu, 3 puta u smeni Stalno Stalno Na početku rada, pa na svaka 2 sata Stalno Stalno
Karakteristika kvaliteta
--
Narezanost 4-8 inclbs. Temperatura noža

80-125 º C

--
Nivo prisustvo metalnih čestica Formiranost podloške 1. prelivenost

2. vakuum

Originalna neoštećena ambalaža

Obeležen proizvod

Originalno neoštećeno pakovanje i princip FI-FO. Temperatura skladištennja 0-40 C. 1.Izgled kolor otiska prema uzorku

2.Centriranost otiska

Originalna neoštećena ambalaža

Obeležen proizvod

Originalna neoštećena ambalaža

Obeležen proizvod

Dokument rada
--
Uputstva za rad PMV EPL.IS. 3.28,29,30,32,33
--
Uputstvo za čišćenje/zamenu filtera EPL.IS.2.20 Kao 5.3. Uputstvo za rad PMV .EPL.IS.3.31 Kao pod 1. Uputstva za štampu EPL.IS. 3.39,40,41 Uputstvo za štampu EPL.IS 3.42 Kao pod 1.
Simbol
Naziv aktivnosti Pneumatski transport Narezivanje Pneumatski transport Odvajanje metala Livenje podloške Pakovanje gotovog proizvoda


Skladištenje gotovih proizvoda


Štampa, dorada gotovog proizvoda Pakovanje štampanog gotovog proizvoda Isporuka gotovih proizvoda
RB 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 7. 8. 8.1. 9
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EEPL.IS.2.14 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena