EPL.IS.2.13 Procena rizika i analiza hazarda za zatvarač 28

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Procena rizika i analiza hazarda za zatvarač 28
dvodelni i jednodelni


Da li je CCP?
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Kontrolne mere Kontrola i čišćenje magnetnog separatora
Odluka
OPRP1
Analiza hazarda prema stablu odluke Q4
Q3
Q2
Q1a
Q1
Rizik
Rizik
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Verovatnoća
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Posledica
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hazard
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Biološki
Fizički
Hemijski
Naziv aktivnosti Kvalitativni i kvantitativni prijem repromaterijala i ambalaže

Dvodelni i jednodelni

Skladištenje sirovina

Dvodelni i jednodelni

Odvajanje metala

Dvodelni i jednodelni

Doziranje boje u polipropilen

Dvodelni i jednodelni

Formiranje školjke, presovanje

Dvodelni i jednodelni

Pneumatski transport Dvodelni i jednodelni Savijanje prstena

Dvodelni i jednodelni

Hlađenje (Međufaza proizvodnje)

DVODELNI

Hlađenje (vazdušni cooler)

JEDNODELNI

Centrifugalni sorter DVODELNI
RB 1. 2. 3..2 3..3 3.4. 3..5 3.6 4. 4.1. 5.1.
PROCENA RIZIKA I ANALIZA HAZARDA ZA ZATVARAČ 28
DVODELNI I JEDNODELNI


Da li je CCP?
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Kontrolne mere Kontrola i čišćenje magnetnog separatora
Odluka OPRP2
Analiza hazarda prema stablu odluke Q4
Q3
Q2
Q1a
Q1
Rizik
Rizik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Verovatnoća
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Posledica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hazard Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski
Naziv aktivnosti Pneumatski transport DVODELNI Narezivanje BTA DVODELNI Pneumatski transport

DVODELNI

Odvajanje metala DVODELNI Livenje podloške

DVODELNI

Centrifugalni sorter

Jednodelni

Pneumatski transport

Jednodelni

Narezivanje SCM

Jednodelni

Pakovanje gotovog proizvoda

Dvodelni i jednodelni

Skladištenje gotovih proizvoda

Dvodelni i jednodelni

RB 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.1.1 5.2.1 5.3.1 6. 7.
PROCENA RIZIKA I ANALIZA HAZARDA ZA ZATVARAČ 28
DVODELNI I JEDNODELNI


Da li je CCP?
Ne
Ne
Ne
Kontrolne mere
Odluka
Analiza hazarda prema stablu odluke Q4
Q3
Q2
Q1a
Q1
Rizik
Rizik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Verovatnoća
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Posledica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hazard Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski Biološki Fizički Hemijski
Naziv aktivnosti Štampa, dorada gotovog proizvoda

Dvodelni i jednodelni

Pakovanje štampanog gotovog proizvoda

Dvodelni i jednodelni

Isporuka gotovih proizvoda

Dvodelni i jednodelni

RB 8. 8.1. 9
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.13 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena.