EPL.IS.2.12 Procedura za identifikaciju i procenu potencijalnih rizika

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Identifikacija i procena potencijalnih rizika


Detaljnim uvidom u sve procese vezane za proizvodnju zatvarača od prijema repromaterijala, preko proizvodnog procesa do procesa skladištenja i izdavanja gotovog proizvoda Tim za bezbednost hrane je prikupio dovoljno informacija na osnovu kojih može da izvrši analizu i identifikaciju i procenu potencijalnih rizika.


Analiza je vršena s obzirom na tri vrste rizika:

 1. biološki
 2. fizički
 3. hemijski.

Analiza biološkog rizika

 • upoznavanjem zaposlenih sa osnovnim principima bezbednosti hrane i lične higijene i strogo definisanim uputstvom o postupcima zaposlenih u slučaju da su nosioci nekih bolesti, eliminisana je mogućnost da se neki prenosioci bolesti prenesu sa zaposlenih na proizvod
 • primenom zaštitnih sredstava protiv glodara i njegovom efektivnošću značajno je smanjena mogućnost prenošenja bolesti tim putem
 • primenom zaštitnih sredstava protiv insekata smanjen je rizik prenošenja putem insekata
 • efektivnim planom sanitacije proizvodnog, skladišnog i pomoćnog prostora, upotrebom odgovarajućih sredstava za tu namenu dodatno se smanjuje rizik
 • efektivnim planom zamene i čišćenja filtera na ventilacionom sistemu i ostalim sistemima kojima se vrši strujanje vazduha je smanjena verovatnoća biološkog rizika
 • efektivnim planom higijenskog održavanja proizvodne opreme se doprinosi smanjenju rizika

Zaključuje se da je verovatnoća biološkog incidenta veoma mala.

Analiza fizičkog rizika

 • ulazni repromaterijali (polipropilen, materijal za podlošku, masterbač, polietilen) prolaze obaveznu kontrolu zdravsteve ispravnosti za svaku šaržu, tako da je smanjena mogućnost prisustva stranog predmeta
 • na proizvodnoj opremi postoji delimična zaštita od stranih tela u vidu mehaničkih filtera, a instalirani su i magnetni separatori
 • analizom rezultata kontrole CCP u prethodnoj verziji ovog dokumenta (sitni opiljci na separatorima mase manje od 0.001g) utvrđeno je da je veoma mala verovatnoća nastanka značajnog fizičkog rizika
 • na osnovu ovog zaključka je donešena odluka da se umesto dosadašnjih CCP određuju OPRP u istim fazama procesa
 • sledeći dokumenti nisu više u upotrebi: EPL.QS.2.15, EPL.QS.2.15.01, EPL.QS.2.15.02, EPL.QS.2.15.03, EPL.QS.2.15.04, EPL.QS.2.49.

Zaključuje se da je verovatnoća fizičkog incidenta veoma mala.

Analiza hemijskog rizika

 • ulazni repromaterijali (polipropilen, polilajner, masterbač, polietilen) prolaze obaveznu kontrolu zdravsteve ispravnosti za svaku šaržu i ne može se koristiti dok se ne dobije pozitivno mišljenje ovlašćene institucije
 • u procesu proizvodnje se ne koriste aditivi čijom bi nekontrolisanom upotrebom moglo da dođe do hemijske ugroženosti proizvoda
 • za sanitaciju se koriste samo sredstva koja su dopuštena za prehrambenu industriju
 • za održavanje delova mašina koji dolaze u neposredni kontakt sa proizvodom se koriste samo sredstva koja su dopuštena za prehrambenu industriju
 • uputstvom za skladištenje je strogo definisano da se u prostoru gde se skladište repromaterijal i gotovi proizvodi ne smeju skladištiti druge materije koje bi mogle da utiču na kvalitet proizvoda

Zaključuje se da je verovatnoća hemijskog incidenta veoma mala.

Beograd, 24.07.2015.


Tim za bezbednost hrane:


1.Dejan Antonijević

2.Aleksandar Smiljković

3.Jelena Kovačević

Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.12 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena