EPL.IS.2.06 Odluka o formiranju tima za bezbednost hrane

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Odluka o formiranju tima za bezbednost hrane


U SKLADU SA POSLOVNOM POLITIKOM ENERGOPLASTA I SISTEMOM UPRAVLjANjA KVALITETOM I SISTEMOM ZA BEZBEDNOST HRANE DONOSIM ODLUKU O FORMIRANjU TIMA ZA BEZBEDNOST HRANE KOJI ČINE SLEDEĆI ČLANOVI:

  1. Aleksandar Smiljković, član
  2. Marko Aleksić, vođa tima
  3. Svetlana Lepojević, član

D i r e k t o r

Marko Aleksić


Distribucija:

  1. Svetlana Lepojević
  2. Aleksandar Smiljković
  3. Marko Aleksić
  4. DIREKTOR
  5. ARHIVA
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.06 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena