EPL.IS.2.05.03 Ček lista za internu proveru procesa kontrole kvaliteta

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png


https://energoplast365.sharepoint.com/:w:/s/Energoplast64/ERu9GiCA3f9Mvg9qqL6vil0BejHwwj3clS1aSUPQ_8tkag?e=sAGU3o


Za popunjavanje i snimanje obrasca slediti niže navedeno uputstvo:

  1. otvorite link iznad, koji se nalazi odmah ispod dokumenta
  2. nakon što ste kliknuli na link otvoriće se dokument koji je prikazan iznad linka
  3. kliknite na File, pa Save as, i ponovo na Save as
  4. obrišite "Template" iz naziva, i unesite naziv popunjenog obrasca, dodavanjem kratkog opisa u naslovu na šta se odnosi
  5. zatvorite trenutno otvoreni dokument i otvorite drugi koji ste sačuvali pod nazivom i na lokaciji iz prethodnog koraka
  6. popunite obrazac

Prilikom popunjavanja novog dokumenta (obrasca) ponoviti sve korake. Ne popunjavati odmah dokument sa linka kako bi ostao prazan, prvo idite na Save as.

Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.05.03 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena