Otvori glavni meni

EnergoPlast β


Energoplast logo u boji.png

Energoplast
doo
Founder
 • Energoprojekt Industrija
 • Energoprojekt Entel
 • Chartered Oil and Gas
HeadquartersBeograd, Srbija
Number of locations
1
Area served
Zapadni Balkan
Key people
 • Marko Aleksić - direktor
 • Jelena Kovačević - inženjer kontrole kvaliteta
 • Svetlana Lepojević - menadžer logistike
ProductsPlasticni navojni zatvaraci za PET boce za sledece navoje:
 • 1810 PCO/BPF
  • Hinge Lok III
  • Enoxyd
  • KTW
  • Energal
 • 1881
  • A1881 CSD6
  • A1881 CSD6L
  • A1881 CAF11
  • A1881 CAF9T
  • A1881 CAF9
 • 38mm 3start
  • CR CAP
  • CR CAP TD
Number of employees
35 (2018)
ParentEnergoprojekt, Chartered Oil & Gas
Websiteenergoplast.co.rs


Upravljanje kvalitetom u Energoplastu

Upravljenjem kvalitetom se ostvaruje visok nivo kvaliteta organizacije, proizvoda i usluga Energoplasta kojima se zadovoljava interes klijenata i svih ostalih zainteresovanih strana. Upravljanje kvalitetom u Energoplastu se vrši na osnovu dokumenata sistema upravljanja kvalitetom predviđenih poslovnikom.

Pregled dobavljača, inputa, procesa, outputa i kupaca je predstavljen tabelom SIPOC.

Da bi zaposleni obavljali aktivnosti koje treba da obavljaju potrebno je da budu obučeni u skladu sa procedurom za obuku zaposlenih.


Sva dokumentacija sistema upravljanja kvalitetom je podeljena po procesima:

Dokumentacija koja se odnosi na proces upravljanjaDokumentacija koja se odnosi na proces prodajeDokumentacija koja se odnosi na proces QMS i FSMSDokumentacija koja se odnosi na proces proizvodnjeDokumentacija koja se odnosi na proces nabavkeDokumentacija koja se odnosi na proces održavanjaDokumentacija koja se odnosi na proces kontrole kvalitetaDokumentacija koja se odnosi na proces skladištenja 

U pogledu nivoa dokumenata sva dokumentacija se deli na:

Na osnovu ovih dokumenata se kreiraju zapisi.

Energoplast - organizacija koja uči

Da bi organizacija opstala i bila sve uspešnija u današnjem vremenu, ona mora negovati kreativnost i prilagodljivost, ona se mora pretvoriti u organizaciju koja uči. Organizacija koja uči je ona u kojoj ljudi na svim nivoima, individualno i kolektivno, kontinuirano povećavaju svoje kapacitete kako bi proizvodili rezultate koji su im zaista važni. Zaposleni u ovim organizacijama teže razvoju svojih potencijala, deleći viziju vrednog cilja sa svojim kolegama u timu. Organizacija koja uči je onaj tip organizacije koji je prepoznao ljudske resurse kao svoje najvrednije resurse, jer oni predstavljaju pokretačku snagu inovacija. U ovom tipu organizacija vrši se podsticanje obrazovanja svih zaposlenih i razmena informacija medu njima, čime se stvara visoko obrazovani kadar koji je u stanju da razume i prati promene koje se dešavaju i stavljaju kao zahtev pred organizaciju. Zato se zaposleni podstiču na nove nacine mišljenja, kreativne načine rešavanja problema i usvajanje kako novih znanja tako i novih metoda uspešnog učenja.

Proizvodi

Energoplast proizvodi navojne plasticne zatvarace za PET boce za sledece navoje:

 • 1810 PCO/BPF
  • Hinge Lok III - dvodelni
  • Enoxyd - dvodeli + oxygene scavenging
  • KTW - jednodelni
 • 1881
  • A1881 CSD6
  • A1881 CSD6L
  • A1881 CAF11
  • A1881 CAF9
 • 38mm 3start
  • CR CAP
  • CR CAP TD
Detaljnije karakteristike svakog od navedenih tipova zatvaraca

1810 PCO/BPF

Za potrebe zatvaranja PET boca sa navojem 1810 PCO ili BPF Energoplast proizvodi nekoliko tipova zatvaraca na opremi proizvodaca koji su globalni lideri kada je u pitanju oprema za proizvodnju zatvaraca. Svi zatvaraci prolaze automatizovane mehanicke kontrole ugradene u opremu prilikom proizvodnje, redovne pogonske kontrole, kontrole tehnicara kontrole kvaliteta i pomocu kamera za automatizovanu vizuelnu kontrolu svakog zatvaraca.

Hinge Lok III

 • Tip: dvodelni
 • Materijal: Polipropilen i EVA
 • Tehnologija proizvodnje: kompresiono livenje
 • Realan proizvodni godišnji kapacitet alata: 200 miliona
 • Dekoracija: štampanje u jednoj ili dve boje, embossment
 • Namena: gazirane i negazirane vode, osvežavajuca pica, pivo i ostale neagresivne tecnosti

Zatvarac “PCC Hinge-Lok III” koji je dvodelni zatvarac jer se sastoji od dva dela, polipropilenske školjke sa narezanim prestenom i podloške od materijala na bazi etilenvinilacetata (EVA). Proizvodi se na opremi proizvodaca Sacmi Imola, Italija po licenci Packaging Concept Company, USA. Tehnologija proizvodnje kojom se proizvodi ovaj tip zatvaraca je presovanje. Postoji mogucnost štampanja u jednoj ili dve boje. Namena: gazirane i negazirane vode, osvežavajuca pica i piva.

Enoxyd

 • Tip: dvodelni
 • Materijal: Polipropilen i EVA
 • Tehnologija proizvodnje: kompresiono livenje
 • Realan proizvodni godišnji kapacitet alata: 200 miliona
 • Dekoracija: štampanje u jednoj ili dve boje, embossment
 • Namena: pivo

Energoplast je razvio novi tip zatvaraca namenjen proizvodacima piva pod nazivom ENOXYD. Za razliku od zatvaraca sa standardnom EVA podloškom, ENOXYD zatvarac je proizveden sa podloškom koja u sebi sadrži oxygen scavenger aditiv. Ovaj aditiv se aktivira u uslovima povecanje vlažnosti, tj posle aplikacije, i upija kiseonik iz prostora u grlu boce, izmedu piva i zatvaraca. Proizvodi se na opremi proizvodaca Sacmi Imola, Italija.

KTW

 • Tip: jednodelni
 • Materijal: Polietilen
 • Tehnologija proizvodnje: brizganje
 • Realan proizvodni godišnji kapacitet alata: 100 miliona
 • Dekoracija: štampanje u jednoj ili dve boje, embossment
 • Namena: gazirane i negazirane vode, osvežavajuca pica, pivo i ostale tecnosti

Zatvarac KTW je jednodelni polietilenski zatvarac. Proizvodi se tehnologijom brizganja na mašini za brizganje Nemackog proizvodaca Krauss Maffei i alatu Austrijskog proizvodaca KTW koji je i dizajnirao zatvarac.

1881

A1881 CSD6

 • Tip: jednodelni
 • Materijal: Polietilen
 • Tehnologija proizvodnje: presovanje
 • Realan proizvodni godišnji kapacitet alata: 200 miliona
 • Dekoracija: štampanje u jednoj ili dve boje, embossment
 • Namena: gazirane i negazirane vode, osvežavajuca pica, pivo i ostale tecnosti

Zatvarac A1881CSD6 se proizvodi na opremi proizvodaca Sacmi Imola, Italija koji je i dizajnirao ovaj zatvarac i koji je testiran i odobren da zadovoljava kriterijume Koka Kole.

A1881 CSD6 L

 • Tip: jednodelni
 • Materijal: Polietilen
 • Tehnologija proizvodnje: presovanje
 • Realan proizvodni godišnji kapacitet alata: 200 miliona
 • Dekoracija: štampanje u jednoj ili dve boje, embossment
 • Namena: gazirane i negazirane vode, osvežavajuca pica, pivo i ostale tecnosti

Zatvarac A1881CSD6L se proizvodi na opremi proizvodaca Sacmi Imola, Italija koji je i dizajnirao ovaj zatvarac.

A1881 CAF11

 • Tip: jednodelni
 • Materijal: Polietilen
 • Tehnologija proizvodnje: presovanje
 • Realan proizvodni godišnji kapacitet alata: 200 miliona
 • Dekoracija: štampanje u jednoj ili dve boje, embossment
 • Namena: negazirane vode, osvežavajuca pica i ostale tecnosti

Zatvarac A1881 CAF11 se proizvodi na opremi proizvodaca Sacmi Imola, Italija koji je i dizajnirao ovaj zatvarac.

A1881 CAF9

 • Tip: jednodelni
 • Materijal: Polietilen
 • Tehnologija proizvodnje: presovanje
 • Realan proizvodni godišnji kapacitet alata: 200 miliona
 • Dekoracija: štampanje u jednoj ili dve boje, embossment
 • Namena: negazirane vode, osvežavajuca pica i ostale tecnosti

Zatvarac A1881 CAF9 se proizvodi na opremi proizvodaca Sacmi Imola, Italija koji je i dizajnirao ovaj zatvarac.

38mm 3start

CR CAP

 • Tip: jednodelni
 • Materijal: Polietilen
 • Tehnologija proizvodnje: brizganje
 • Realan proizvodni godišnji kapacitet alata: 190 miliona
 • Dekoracija: embossment
 • Namena: negazirane vode, osvežavajuca pica, mleko, jogurt i ostale tecnosti

Zatvarac CR CAP se proizvodi na opremi proizvodaca Husky, Canada i na alatu koji je proizveo Corvaglia, Švajcarska koji je pogodan i za korišcenje na linijama za hladno asepticno punjenje proizvoda.

CR CAP TD

 • Tip: jednodelni
 • Materijal: Polietilen
 • Tehnologija proizvodnje: brizganje
 • Realan proizvodni godišnji kapacitet alata: 190 miliona
 • Dekoracija: embossment
 • Namena: negazirane vode, osvežavajuca pica, mleko, jogurt i ostale tecnosti

Zatvarac CR CAP se proizvodi na opremi proizvodaca Husky, Canada i na alatu koji je proizveo Corvaglia, Švajcarska koji je pogodan i za korišcenje na linijama za hladno asepticno punjenje proizvoda.