Zaposleni

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Svi zaposleni u Energoplastu shodno pozitivnim zakonskim propisima moraju da budu:

  1. osposobljeni za bezbedan rad na svom radnom mestu
  2. stručno osposobljeni za obavljanje poslova na radnom mestu na kojem su raspoređeni
  3. osposobljeni za protivpožarnu zaštitu (minimum 90% zaposlenih)
  4. osposobljeni za pružanje prve pomoći (minimum jedan zaposleni u smeni)


Pored gore navedenog, zaposleni kojima je radno mesto vezano za redovno prisustvo u proizvodnom pogonu mraju da imaju:

  1. sanitarnu knjižicu sa evidentiranim sanitarnim pregledom ne starijim od 6 meseci

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o dolasku i odlasku zaposlenih na posao.

Bezbedan rad

Osposobljavanje za bezbedan rad sprovodi i o njemu izdaje adekvatan zapis društvo koje je Energoplast, shodno pozitivnim zakonskim propisima, angažovao za staranje o bezbednosti na radu. Svaki zaposleni pre početka rada na radnom mestu na koje je raspoređen mora proći obuku za bezbedan rad na tom radnom mestu. Inicijalno, prilikom zasnivanja radnog odnosa, ili tokom trajanja radnog odnosa, u slučaju da dođe do promene radnog mesta. O sprovođenju obuke je dužan da se stara neposredni rukovodilac svakog zaposlenog.

Stručna osposobljenost

Svaki zaposleni mora da budu stručno osposobljen za posao koji obavlja. Programom obuke je definisan način osposobljavanja zaposlenih za svako radno mesto. Po izvršenoj obuci se sastavlja adekvatan zapis kojim se konstatuje da je zaposleni stručno osposobljen da obavlja poslove na radnom mestu na koje je raspoređen.