EPL.IS.2.27 Uputstvo za ličnu higijenu i higijenu prostora

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za ličnu higijenu i higijenu radnog prostora i fabričkog kruga

Svrha, predmet i područje primene

Svrha i predmet ovog Uputstva su da propišu obaveze i odgovornosti vezane za ličnu higijenu, higijenu radnog prostora i higijenu fabričkog kruga u ENERGOPLAST-u, a u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti plastičnih zatvarača.

Ovo uputstvo se primenjuje u sanitarnim prostorijama, prostorijama za presvlačenje, proizvodnoj hali, magacinu i fabričkom krugu.

Veza sa drugim dokumentima

Tok uputstva

Higijena u proizvodnji

Jedan od osnovni preduslova za proizvodnju plastičnih zatvarača predstavlja strogo poštovanje sanitarnih i higijenskih normi u proizvodnji i striktno sprovođenje pravila lične higijene proizvodnog osoblja (odgovornost šefa smene, odnosno operatera na presama).

Održavanje sanitarnih mera u proizvodnji u principu se vrši iz tri razloga:

 • moralnih obaveza prema potrošaču, da dobije zdravstveno i higijenski ispravne zatvarače,
 • zbog uspešnosti na tržištu, i
 • da se izbegnu sankcije od inspekcijskih organa.

To praktično znači da treba:

 • onemogućiti prisustvo stranih predmeta u zatvaračima,
 • sprečiti zagađenje zatvarača od strane insekata i glodara,
 • sprečiti kontaminaciju zatvarača od strane bakterija i plesni, i
 • održavati visok nivo lične higijene.

Poznavanje opštih principa higijene i sanitacije u proizvodnji plastičnih zatvarača je jedan od najvažnijih zadataka za sve zaposlene. Higijena je medicinska nauka koja proučava uticaj okoline na čovekovo zdravlje, putem vazduha, vode i hrane. Sanitacija je skup praktičnih mera namenjenih sprovođenju higijene u svakodnevnom životu. Osim toga, sanitacija predstavlja mere za obezbeđenje neophodnih sanitarno-higijenskih uslova u proizvodnji plastičnih zatvarača, skladištenju, transportovanju i prodaji, sve dok plastični zatvarač ne pređe u ruke kupca. Sanitaciju čini čitav niz mera vezanih za proizvodnju, čuvanje i prodaju plastičnih zatvarača. Zadatak tekućeg sanitarnog nadzora je da kontroliše održavanje sanitarnih pravila u proizvodnji, kvalitetu plastičnih zatvarača, skladištenju i prodaji.

Podovi u proizvodnom pogonu moraju biti glatki, čisti i održavani u tom stanju tokom celokupnog vremena trajanja procesa proizvodnje. Na podovima ne smeju biti nikakve nečistoće i otpaci, kako od strane operatera, tako i od strane pomoćnika operatera. Podovi treba da budu bez pukotina i otvorenih spojeva, kako bi se obezbedilo adekvatno pranje i čišćenje. Ukoliko se primete pukotine i otvoreni spojevi, potrebno je izvršiti čišćenje tih mesta sa naročitom pažnjom.

Podovi se peru mašinski („Columbus“) uz upotrebu sredstva za pranje podova.

Sanitarna mikrobiologija

Mikrobiologija je nauka o mikroorganizmima koji se u ogromnim količinama nalaze u zemlji, vodi, vazduhu, hrani, na koži ljudi i životinja. U osnovi, to su jednoćelijska bića, sa neverovatnom brzinom razmnožavanja. Ponekad vreme između dve generacije iznosi između 15 i 30 minuta. Kao proizvod životne aktivnosti mikroorganizama javljaju se otrovi, tj. toksini.

Mikroorganizme možemo deliti na mikroorganizme sa korisnim dejstvom, kao što su kvasci u pekarstvu, ili mlečno-kisele bakterije u preradi mleka, a koje takođe nalazimo u procesu fermentacije testa. Savremena biotehnologija nastoji da odabere i usmeri rad pojedinih mikroorganizama. Mikroorganizmi kao izazivači bolesti javljaju se pod imenom patogeni ili infektivni. Neki od faktora spoljašnje sredine, kao što su vlaga, temperatura, svetlost, hemijska i biološka sredstva, pokazuju uticaj na život mikroorganizama.

Primena visoke temperature predstavlja sterilizaciju, koja uništava mikroorganizme. I sunčeva svetlost uništava mikroorganizme. Međutim, njeno jako dejstvo pokazuju ultraljubičasti zraci, najčešće dobijeni iz kvarcnih lampi. Od hemijskih sredstava koja uništavaju mikroorganizme, najčešće su u upotrebi hlorni kreč, fenol i drugi, i oni se označavaju kao fungicidna i baktericidna sredstva, za razliku od hemijskih sredstava sa fungistatskim i bakteriostatskim delovanjem, koja usporavaju rad mikroorganizama, u koja spadaju konzervansi.

Izvori infekcije

Izvori infekcije su najčešće živi organizmi u kojima mikroorganizmi nalaze najbolje uslove za životnu aktivnost i reprodukciju i odatle prelaze u spoljnu sredinu. Izvor infekcije su, pored ostalog, lica sa skrivenom bolešću, koja su kliconoše. Ustanovljeno je da lica u dodiru sa bolesnim mogu sama postati kliconoše, a da oni sami nisu bolesni. Redovne zdravstvene kontrole treba da otkriju kliconoše, te da ih iz proizvodnje plastičnih zatvarača odstrane do potpunog izlečenja. Do infekcije plastičnih zatvarača mikroorganizmima često dolazi iz usne šupljine i nosa, u kojima se često nalazi veća količina mikroorganizama. Pri glasnom razgovoru, kijanju i kašljanju, kapljice pljuvačke mogu dospeti u plastične zatvarače. Zbog toga je neophodno zaštititi plastične zatvarače od tih uticaja. Najefikasnija zaštita postiže se upotrebom maske.

Sanitarna i zaštitna radna odeća,obuća i oprema

Po dolasku na posao, operateri i pomoćnici operatera treba da se presvuku u radnu odeću, odnosno treba da postoje kabine/ormani za ličnu i za radnu odeću. Shodno propisima, radnici u proizvodnji plastičnih zatvarača treba da imaju zaštitnu odeću,obuću i opremu koja plastične zatvarače treba da zaštiti od mehaničkog zagađenja i mikroorganizama kao i zaposlene od spoljnih uticaja prilikom procesa proizvodnje, manipulacije i održavanja. Zaštitna odeća treba da bude usklađena sa standardom 13688. Sanitarna odeća obuhvata kape i povezače, bluze, mantile, pantalone itd., a mora biti uvek cela, čista i ispravna. U sanitarnoj odeći se ne smeju nositi lični pribor, češalj, ogledalo, kozmetička sredstva itd. U proizvodnim prostorijama zabranjeno je pušenje. Pre početka rada, kosu je neophodno staviti pod kapu. U proizvodnom pogonu nije dozvoljeno nositi prstenje, broševe i druge ukrasne predmete, jer mogu upasti u kutije sa proizvodom ili u mašinu.

Svi radnici su dužni da nose definisana lična zaštitna sredstva. Nadzor nad primenom ove mere vrši neposredni rukovodilac. Radna odeća se ne sme nositi kod kuće, niti se u njoj sme izlaziti van proizvodnih prostorija.

Lista definisane zaštitne odeće,obuće i opreme:

Komplet 1 OPERATER ili POMOĆNIK:

 1. 1 x Plitka zaštitna cipela S1P kompozit,PU/guma djon,metal free
 2. 1 x Bluza ( Pamuk 100 % )
 3. 2 x Pantalone ( Pamuk 100 % )
 4. 3 x Polo majice ( Pamuk 100 % )
 5. 3 x Dukserica
 6. 1 x Kapa
 7. 1 x Zaštitne naočare
 8. 1 x Peltor Antifonfonski zaštitnici sluha OPTIME III SNR 35db

Komplet 2 MAGACIONER ili VILJUŠKARISTA :

 1. 1 x Plitka zaštitna cipela S1P kompozit,PU/guma djon,metal free
 2. 1 x Duboke zaštitne cipele nepromočive S1P ( Spoljni manipulativni poslovi)
 3. 1 x Bluza ( Pamuk 100 % )
 4. 2 x Pantalone ( Pamuk 100 % )
 5. 3 x Polo majice ( Pamuk 100 % )
 6. 3 x Dukserica ( Polar ) ( Spoljni manipulativni poslovi)
 7. 1 x Kapa
 8. 1 x Zimska jakna ( Spoljni manipulativni poslovi)
 9. 1 x Kišno odelo dvodelno ( Spoljni manipulativni poslovi)
 10. 1 x Termo pantalone ( Spoljni manipulativni poslovi)
 11. 1 x Peltor Antifonfonski zaštitnici sluha OPTIME III SNR 35db

Komplet 4 UPRAVA PROIZVODNJE:

 1. 1 x Plitka zaštitna cipela S1P kompozit,PU/guma djon,metal free
 2. 1 x Bluza ( Pamuk 100 % )
 3. 1 x Pantalone ( Pamuk 100 % )
 4. 2 x Polo majice ( Pamuk 100 % )
 5. 2 x Dukserica
 6. 1 x Kapa
 7. 1 x Zaštitne naočare
 8. 1 x Peltor Antifonfonski zaštitnici sluha OPTIME III SNR 35db

Sva lična sanitarna i zaštitna odeća i oprema se zadužuje obrazcem Revers zaštitne opreme (Prilog 1) za svakog zaposlenog ponaosob I vodi se kroz digitalni obrazac Liste zaduženja lične zaštitne odeće, obuće I opreme :


Svi radnici su dužni da nose definisana lična zaštitna sredstva ! Sve radnike prilikom zaduživanja treba dostaviti pismeni primerak ove procedure ! Nadzor nad primenom ove mere vrši neposredni rukovodilac.

Dezinfekcija

Pod dezinfekcijom se podrazumeva uništavanje mikroorganizama u okolnoj sredini. Ako se dezinfekcija sprovodi sistematski, po utvrđenom rasporedu, na inventaru, u postrojenjima i prostorijama, u cilju suzbijanja zagađenja plastičnih zatvarača, onda je nazivamo tekućom. Pre početka dezinfekcije, sve radne površine, inventar, sudove i postrojenja, treba dobro očistiti od ostataka predmeta. Za dezinfekciju se najčešće upotrebljava koncentrovani alkohol, čija koncentracija ne sme da bude manja od 96%.

Higijena radnog prostora

Svaki radnik mora da vodi računa o higijeni svog radnog mesta. To podrazumeva sledeće:

1. Za operatere na presama i TVC-u (kad mašina nije puštena u pogon):

 • Eksterni delovi mašina uvek moraju biti obrisani od prašine i drugih nečistoća; površine čistiti 96% alkoholom;
 • Transportne trake uredno brisati krpom natopljenom u 96% alkoholu;
 • Podovi oko mašina moraju biti čisti, bez nečistoća, rasutog granulata, kocki polipropilena i rasutih zatvarača;
 • Radni sto održavati urednim i brisati ga redovno;
 • Poklopce za kutije u kojima se nalaze školjke zatvarača brisati 96% alkoholom;
 • Redovno menjati kese u kutijama za čuvanje školjki zatvarača;
 • Voditi računa da se alati održavaju čisto i uredno;
 • Voditi računa o tome da unutrašnjost mašine ne bude zaprljana zatvaračima ili drugim nečistoćama;
 • Voditi računa o čistoći uređaja za suzbijanje letećih insekata.

2. Za operatere na PMV 224 i BTA (kad mašina nije puštena u pogon):

 • Eksterni delovi mašina uvek moraju biti obrisani od prašine i drugih nečistoća; površine čistiti 96% alkoholom;
 • Transportne trake uredno brisati krpom natopljenom u 96% alkoholu;
 • Podovi oko mašina moraju biti čisti, bez nečistoća, rasutog granulata, ostataka etilen-vinilacetata i rasutih zatvarača;
 • Radni sto održavati urednim i brisati ga redovno;
 • Voditi računa o tome da zaštitne kese i transportne kutije ni na koji način ne budu kontaminirane;
 • Voditi računa da se alati održavaju čisto i uredno;
 • Voditi računa o tome da unutrašnjost mašine ne bude zaprljana zatvaračima ili drugim nečistoćama.

3. Za operatere na RTI (kad mašina nije puštena u pogon):

 • Eksterni delovi mašina uvek moraju biti obrisani od prašine i drugih nečistoća; površine čistiti 96% alkoholom;
 • Transportne trake uredno brisati krpom natopljenom u 96% alkoholu;
 • Brisati mandrele 96% alkoholom;
 • Podovi oko mašina moraju biti čisti, bez nečistoća, rasutog granulata, ostataka boje ili pomoćnih sredstava i rasutih zatvarača;
 • Radni sto održavati urednim i brisati ga redovno;
 • Voditi računa da se alati održavaju čisto i uredno;
 • Voditi računa o tome da unutrašnjost mašine ne bude zaprljana zatvaračima ili drugim nečistoćama.
 • Voditi računa o tome da zaštitne kese i transportne kutije ni na koji način ne budu kontaminirane.

4. Za viljuškariste:

 • Uredno brisati prašinu i uklanjati druge nečistoće sa viljuškara;
 • Uredno puniti i podmazivati viljuškar;
 • Starati se o čistoći kutija sa zatvaračima;
 • Starati se o tome da se kutije sa zatvaračima ne oštete prilikom utovara.

5. Za magacionera:

 • Voditi redovnu kontrolu čistoće vozila koja dovoze sirovinu i repromaterijal, kao i vozila koja odvoze zatvarače;
 • Voditi računa da sirovina i repromaterijal, kao i gotov proizvod uvek budu na čistom mestu, van uticaja atmosferilija, uredno složeni i evidentirani;
 • Voditi računa o redu i čistoći u magacinskim prostorijama; naročito voditi računa o tome da škart ne stupi u fizičku interakciju sa gotovim proizvodom.

Lična higijena zaposlenih

Lična higijena je deo opšte higijene, a obuhvata pitanja očuvanja zdravstvene ispravnosti plastičnih zatvarača putem održavanja pravila higijenskog režima u ličnom životu i radu. Pri zapostavljanju lične higijene nemoguće je očuvati zdravstvenu ispravnost plastičnih zatvarača, čak i pri visokom nivou opšte higijene. Ne sprovodeći ličnu higijenu, radnik može postati uzročnik masovnih oboljenja od infektivnih bolesti, kao što su grip, difterija, tuberkuloza itd., i to u prvom redu zarazom plastičnih zatvarača mikroorganizmima.

Lična higijena, pored ostalih mera, obuhvata i sledeće:

 • Održavanje čistoće kože tela i ruku, kao i čistoće usne šupljine i nosa;
 • Sprovođenje redovnog medicinskog pregleda;
 • Sprovođenje stalnih preventivnih mera.

Svakodnevno kupanje pre početka rada obezbeđuje održavanje čistoće tela. U slučaju da se iz nekih razloga tuš nije koristio, obavezno je pranje ruku do lakata, lica, ušiju i vrata. Posle toga ruke se mogu dezinfikovati nekim dezinfekcionim sredstvom, kao što je 96% alkohol. Sprovođenje lične higijene se ne odražava samo putem propisanih normi, već je to i stvar moralnih shvatanja svakog pojedinca. Lična higijena mora biti navika.

Svaki radnik mora voditi računa o ličnoj higijeni, a to podrazumeva sledeće:

 • U pogon ulaziti opranih, čistih i dezinfikovanih ruku;
 • Radnici moraju biti uredno podšišani, okupani i obrijani;
 • Radno odelo mora da bude čisto, uredno i opeglano;

Svi zaposleni moraju se pridržavati osnovnih postulata i pravila, koja se tiču održavanja lične higijene, a koji su u vezi sa zakonskim propisima o održavanju higijene u prehrambenoj industriji. Osnovna pravila su sledeća:

 • Zaposlenima za koje se zna ili se sumnja da imaju ili su kliconoše bolesti koje se prenose hranom (žutica, povraćanje, proliv, upala grla, groznica, vidljivo inficirane rane na koži, curenje iz uha, grla ili nosa) nije dozvoljen pristup u proizvodni pogon;
 • Prilikom dolaska u fabriku, radnik je dužan da prvo ide u garderobu, gde skida svoje civilno odelo i oblači radnu uniformu;
 • Radna uniforma mora uvek biti uredna i čista, a takođe mora da bude i odgovarajuće veličine, da ne bi došlo do hvatanja iste u neku od mašina, što može ugroziti sigurnost radnika;
 • Radna obuća radnika mora biti adekvatna, uredna i čista;
 • Nošenje nakita je zabranjeno; radnik je dužan da ostavi sav svoj nakit u garderobi (uključujući i satove i sve ukrase koji mogu ugroziti njihovu bezbednost i kvalitet plastičnih zatvarača);
 • Pre neposrednog ulaska u proizvodni pogon, neophodno je pranje i dezinfekcija ruku, što uslovljava postojanje lavaboa za pranje ruku sa dezinficijensima i držače za papirnate ubruse sa korpom za otpatke;
 • Radnici su takođe obavezni da održavaju higijenu (redovno da se kupaju), dužinu noktiju (čisti i bez laka za nokte), i ako imaju dugu kosu, da im je kosa uredno skupljena, podvezana i podšišana;
 • Svaki radnik je dužan da povremeno obavi sanitarni pregled; sanitarne preglede organizuje i finansira preduzeće;
 • Zaposleni moraju prati ruke pre svakog ulaska u proizvodni pogon, po izlasku iz toaleta, posle pauze (jelo, pušenje…), nakon intervencije na mašini i nakon rukovanja sa sirovinama i svim materijalima kod kojih je moguća kontaminacija plastičnih zatvarača;
 • Pušenje je dozvoljeno u samo za tu svrhu predviđenim prostorijama;
 • Zaposlenima je zabranjeno napuštanje fabrike u radnom odelu, namenjenom za korišćenje u proizvodnom pogonu;
 • Gosti i posetioci u proizvodnom pogonu i magacinu moraju nositi zaštitnu odeću (zaštitne slušalice, mantil, kapa…) i moraju se pridržavati propisa o ličnoj higijeni, kao i svih obaveznih radnji vezanih za ulazak u proizvodni pogon (pranje i dezinfekcija ruku itd.)

Ovlašćenja i odgovornosti

Za izradu, kontrolu primene, izmene i tumačenje ovog uputstva odgovoran je vođa HACCP tima.

Za primenu ovog uputstva odgovoran je rukovodilac proizvodnje.

Revizije

Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
1
Novi dokument
01.03.2007.
2
Promena podnožja stranice
01.11.2007.
3
Ažuriranje sadržaja
12.02.2008.
4
Izmena u zaglavlju memoranduma
20.04.2015
5
Usaglašavanje sa FSMS
24.07.2015.
6
--.--.2017.


Prilog 1.

REVERS zaštitne opreme BR.______ / Datum _____________


Ime I PrezimeRedni broj
Naziv robe
Veličina
Količina
Napomena
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Opremu zadužio_________________________Revers izdao________________________Revers poništen vraćanjem___________________________


Datum____________ godine
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.27 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena