EPL.IS.7.22 Uputstvo za kalibraciju mikrometarskog zavrtnja

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA KALIBRACIJU MIKROMETARSKOG ZAVRTNjA


Kalibracija mikrometarskog zavrtnja se vrši na sledeći način:


  1. Potrebno je okrenuti obrtnu ručicu tako da se čuje karakterističan zvuk škljocanja iz mehanizma mikrometarskog zavrtnja. Ukoliko se crtica na osovini oko koje se obrtna ručuca okreće ne poklapa sa crticom na samoj obrtnoj ručici na čijem kraju je upisan broj 0, potrebno je izvršiti kalibraciju mikrometarskog zavrtnja;
  1. Za sam proces kalibracije potrebno je izvaditi priloženi ključ koji se nalazi u kutiji mikrometarskog zavrtnja. Deo ključa sa većim radijusom je potrebno postaviti na otvor sa zadnje strane osovine oko koje se obrtna ručica okreće i zatim sam ključ okrenuti u željenom smeru dok se ne dovedu do poklapanja crtica na samoj obrtnoj osovini oko koje se okreće obrtna ručica i crtica na samoj obrtnoj ručici na čijem je kraju upisan broj 0. Ovim je kalibracija mikrometarskog zavrtnja završena.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.22 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena