EPL.IS.7.16 Interni standard o kvalitetu sirovina, ambalaže i sredstava za čišćenje

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Interni standard o kvalitetu sirovina, ambalaže i sredstava za čišćenje

A. Sirovine za proizvodnju

Polipropilen kopolimer

Polipropilen kopolimer za izradu školjke zatvarača mora da ispunjava sledeće kriterijume:

1a. Fizička svojstva:

 1. Oblik: granulat
 2. Boja: bela (mlečna)
 3. Miris: ne postoji ili vrlo blag
 4. Indeks tečenja rastopa: 5.0-8.8
 5. Gustina: 0.89-0.92

1b. Mehanička svojstva:

 1. Modul istezanja: 1300-1700
 2. Izduženje pri istezanju: 4-7.5%
 3. Test na udar, Šarpi, zarezan (+23ºS): 5-10

1v. Hemijska svojstva:

 1. Treba da budu u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Sl. List SFRJ 53/91, 26/83 i Sl. list SRJ 24/94, 28/96, 37/02) i odgovarajućih podzakonskih akata.

1g. Posedovanje zvaničnih certifikata

 1. Sirovina treba da poseduje zvanična uverenja o kvalitetu izdata od strane ovlašćenih/ akreditovanih institucija.

Etilen-vinilacetat

Etilen- vinilacetat za izradu podloške zatvarača mora da ispunjava sledeće kriterijume:

2a. Fizička svojstva:

 1. Oblik: granulat
 2. Boja: prema zahtevu
 3. Miris: ne postoji ili vrlo blag
 4. Indeks tečenja rastopa: 6-10
 5. Gustina: 0.88-0.98
 6. Tem. prerade: 120-190 ºS
 7. Količina po zatvaraču: 210-240mg
 8. Komada u minuti: 800-1000

2b. Mehanička svojstva:

 1. Tvrdoća: 85-95

2v. Hemijska svojstva:

 1. a) Treba da budu u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Sl. List SFRJ 53/91, 26/83 i Sl. list SRJ 24/94, 28/96, 37/02) i odgovarajućih podzakonskih akata.

2g. Posedovanje zvaničnih certifikata

 1. Sirovina treba da poseduje zvanična uverenja o kvalitetu izdata od strane ovlašćenih/ akreditovanih institucija.

Masterbač

Masterbač za bojenje školjke zatvarača mora da ispunjava sledeće kriterijume:

3a. Fizička svojstva:

 1. Oblik: granulat
 2. Boja: prema zahtevu
 3. Miris: ne postoji ili blag
 4. Matriks: polipropilen ili polietilen
 5. Sadržaj vlakana: -
 6. Koncentracija: prema zahtevu
 7. Procenat doziranja: ≤ 3%

3b. Termička svojstva:

 1. Otpornost na temperaturu 240-300 ºS
 2. Otpornost na svetlost minimum 6

3v. Hemijska svojstva:

 1. Treba da budu u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Sl. List SFRJ 53/91, 26/83 i Sl. list SRJ 24/94, 28/96, 37/02) i odgovarajućih podzakonskih akata.

3g. Posedovanje zvaničnih certifikata

 1. Sirovina treba da poseduje zvanična uverenja o kvalitetu izdata od strane ovlašćenih/ akreditovanih institucija.

Polietilen

Polietilen visoke gustine za izradu 38mm zatvarača mora da ispunjava sledeće kriterijume:

4.1a. Fizička svojstva

 1. Oblik: granulat
 2. Boja: bela (mlečna)
 3. Miris: ne postoji ili vrlo blag
 4. Indeks tečenja rastopa: 10 - 12
 5. Gustina: 0.951

4.1b. Mehanička svojstva:

 1. Modul istezanja: 1000
 2. Izduženje do pucanja: 1000%
 3. Test na udar, Šarpi, zarezan (+23ºS): 5-7
 4. Tvrdoća (D):65

4v. Hemijska svojstva:

Polietilen visoke gustine za izradu 28mm zatvarača mora da ispunjava sledeće kriterijume:

4.2a. Fizička svojstva

 1. Oblik: granulat
 2. Boja: bela (mlečna)
 3. Miris: ne postoji ili vrlo blag
 4. Indeks tečenja rastopa: 1,5 - 2
 5. Gustina: 0.951

4.2b. Mehanička svojstva:

 1. Modul istezanja: 1000
 2. Izduženje do pucanja: 1000%
 3. Test na udar, Šarpi, zarezan (+23ºS): 5-7
 4. Tvrdoća (D):65

4v. Hemijska svojstva:

 1. Treba da budu u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Sl. List SFRJ 53/91, 26/83 i Sl. list SRJ 24/94, 28/96, 37/02) i odgovarajućih podzakonskih akata.

4g. Posedovanje zvaničnih certifikata

 1. Sirovina treba da poseduje zvanična uverenja o kvalitetu izdata od strane ovlašćenih/ akreditovanih institucija.

Aluminijumske kapice

•Masa: 1,20 ± 0,1g •Spoljašnji prečnik: 30.03 ± 0,1 mm •Visina: 14,5 ± 0,1 mm

Hemijska svojstva: •Treba da budu u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Sl. List SFRJ 53/91, 26/83 i Sl. list SRJ 24/94, 28/96, 37/02) i odgovarajućih podzakonskih akata.


Posedovanje zvaničnih sertifikata

•Sirovina treba da poseduje zvanična uverenja o kvalitetu izdata od strane ovlašćenih/ akreditovanih institucija.


B. Transportna i zaštitna ambalaža

Transportne kutije

Transportne kutije za pakovanje gotovog proizvoda treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

Petoslojne kutije:

1a. Fizička svojstva:

 1. Dimenzije: 585x390x375 mm
 2. Masa kartona: 617 ± 5% g/m2
 3. Broj slojeva: 5 slojeva
 4. Zaštitni znak: ENERGOPLAST
 5. Kvalitet kartona: EB1 LFSFL
 6. Debljina: 4.4 ± 0.1 mm
 7. Vlaga: 7 ± 1%
 8. MULEN: 670 ± 50 kPa
 9. ECT: 6.50 ± 0.2 kN/m

Ugrađeni papiri:

Redni broj
Naziv
Masa, g/m2
1
Testlajner
120 ± 5%
2
Fluting (E val)
90 ± 5%
3
Šrenc
105 ± 5%
4
Fluting (V val)
100 ± 5%
5
Testlajner
120 ± 5%

Troslojne kutije:

1a. Fizička svojstva:

 1. Dimenzije: 585x388x372 mm
 2. Masa kartona: 455 ± 5% g/m2
 3. Broj slojeva: 3 sloja
 4. Kvalitet kartona: C K1F2L
 5. Debljina: 4.0 ± 0.1 mm
 6. Vlaga: 7 ± 1%
 7. MULEN: 710 ± 50 kPa
 8. ECT: 5,3 ± 0.4 kN/m

Ugrađeni papiri:

Redni broj
Naziv
Masa, g/m2
1
Kraftlajer
150 ± 5%
2
Fluting (C val)
120 ± 5%
3
Testlajner
125 ± 5%

1b. Posedovanje zvaničnih certifikata

a) Ambalaža treba da poseduje zvanična uverenja o kvalitetu izdata od strane ovlašćenih/ akreditovanih institucija.

Zaštitne kese

Zaštitne kese za pakovanje gotovog proizvoda treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • Fizička svojstva:
  • Dimenzije: 1100h700+2h200
  • Masa: minimum 29 g
  • Nosivost: ≥ 13 kg
  • Laka otvorljivost
  • Debljina: 12-15 mikrona
 • Posedovanje zvaničnih certifikata
  • Ambalaža treba da poseduje zvanična uverenja o kvalitetu izdata od strane ovlašćenih/ akreditovanih institucija.

Kartonski uglovi

Kartonski uglovi treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • dimenzije: 200x1600mm
 • masa kartona: 616 – 655 ± 5% g/m2
 • broj slojeva: 6
 • zaštitni znak: -
 • kvalitet kartona: EC LFSFS
 • debljina: 5,6 ± 0.1 mm
 • vlaga: 6,5 ± 1%
 • mulen: 650 ± 50 kPa
 • ETC: 6.00 ± 0.2 kN/m
 • ugrađeni papiri
Redni broj
Naziv
Masa, g/m2
1
Testlajner
120 ± 5%
2
Fluting (E val)
90 ± 5%
3
Šrenc
105 ± 5%
4
Fluting (B val)
100 ± 5%
5
Šrenc
105 ± 5%
6
Lepak – nativni skrob
12 ± 5% g/m2

Streč folija

Streč folija za strečovanje zaštitnih kutija na paleti treba da ispunjava sledeće kriterijume:

 • Boja: transparentna
 • dužina: 4200 ± 5 % м
 • širina: 440 ± 5 % цм
 • debljina: 6,6 ± 10 % µм


Lepljiva traka

Lepljiva traka za zatvaranje zaštitnih kutija treba da ispunjava sledeće kriterijume:

3a. Fizička svojstva:

a) Boja: transparent clear ili transparent yellow

b) Dužina: 50 - 100 m

v) Širina: 4,80 do 5,5 cm

g) Lepak: solvent ili pojačani akril

d) Debljina trake minimum 40 mikrona

Palete

Palete koje služe za slaganje transportnih kutija trebaju da ispunjavaju sledeće uslove: 4a. Fizička svojstva a) Dimenzije: 1200 h 1000 mm 4b. Posedovanje zvaničnih certifikata a) Proizvođač paleta treba da dostavi izjavu da palete nisu hemijski tretirane

Sredstva za čišćenje

Alkohol

1a Fizička svojstva: a) 96 % 1b) Posedovanje zvaničnih certifikata Alkohol treba da poseduje certifikat o analizama zdravstvene ispravnosti.

Detergentna sredstva

2b) Posedovanje zvaničnih certifikata

Detergentna sredstva moraju da poseduju uverenje da se mogu koristiti u prehrambenoj industriji.

TDS, MSDS, sertifikati o zdravstvenoj ispravnosti, i druge izjave koje se tiču sirovina i repromaterijala se skladište u elektronskoj formi na sledećoj lokaciji: https://energoplast365.sharepoint.com/sites/Energoplast64/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=d2698b77%2D43e4%2D4da9%2Db82e%2D38c17ea241ba&id=%2Fsites%2FEnergoplast64%2FShared%20Documents%2FWiki%20obrasci%2FTDS%20i%20sertifikati%20o%20zdravstvenoj%20ispravnosti%20sirovina%20i%20repromaterijala


Prilog1. Frekventnost dostavljanja dokumentacije za sirovine i repromaterijal

Frekventnost dostavljanja dokumentacije
Naziv sirovine/ Dobavljač Sertifikat o kvalitetu Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti TDS MSDS
Masterbač
PolyOne svaka isporuka godišnje Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Plasticolor svaka isporuka godišnje Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
S- Group svaka isporuka godišnje Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Stecom svaka isporuka 2 godine Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Polietilen
Borealis Uz svaku isporuku/carina Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
El Lene Uz svaku isporuku/carina Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
LG Uz svaku isporuku/carina Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Basell Polyolefins Company BVBA Uz svaku isporuku/carina Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Dow Uz svaku isporuku/carina Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
SABIC Uz svaku isporuku/carina Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
TVK Plc. Uz svaku isporuku/carina Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Polipropilen
Basell Polyolefins Company BVBA Uz svaku isporuku/carina Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Borealis GmbH Uz svaku isporuku/carina Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Innovene Uz svaku isporuku/carina
Hyosung Corporation Uz svaku isporuku/carina Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Materijal za podlošku (EVA)
ACTEGA DS GmbH svaka isporuka Uz svaku isporuku/carina
D Plast svaka isporuka Uz svaku isporuku/carina Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Boje i potrošni materijal
Tampoprint AG Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Marabu Prva isporuka/proba Prva isporuka/proba
Zaštitne kese
TIM Banatski Karlovac godišnje Prva isporuka/proba
I-PAK godišnje Prva isporuka/proba
Motoplast godišnje Prva isporuka/proba
Rolofleks godišnje Prva isporuka/proba
Foka doo godišnje Prva isporuka/proba
Niksan godišnje Prva isporuka/proba
Transportne kutije
Avala Ada Beograd svaka isporuka godišnje Prva isporuka/proba
Karteks svaka isporuka godišnje Prva isporuka/proba

Broj revizije

Datum revizije

Opis promene

10
07.11.2016.

Dopuna poglavlja B. Transportna i zaštitna ambalaža u smislu tačaka 4. Kartonski uglovi i 5. Streč folija

11
07.12.2016.

Dopuna poglavlja B. Transportna i zaštitna ambalaža u smislu tačake 2. Zaštitne kese,debljina kese 12-15 mikrona

12
--.--.2017.

Dopuna poglavljem 1.5

13
9.5.2019.

Skladištenje dokumentacije i Prilog 1


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.16 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena