EPL.IS.3.89.01 SIP Kamera

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu
SMENSKI IZVEŠTAJ O PROIZVODNJI NA KAMERI


Datum: Smena: 1 2 3 Operater: Pomoćnik:
1. PRODUCTION DATA’ - Podaci o prozvodnji
- Delimično
Broj radnog naloga
1.1. Boja zatvarača/tip štampe
1.2. TOTAL

Količina koja dolazi na kameru

1.3. REJECT

broj odbačenih

1.4. REJECT

procenat odbačenih

1.5. SORT 1

zatvarači koji su dobri prošli u kutiju, broj komada

1.6. Statistika odbačenih u komadima, dobija se kada se pritisne taster RESULT, povratak opet na RESULT, broj komada
CONTRAST
SCALE
LOCATE
LOCATE CENTER
DIAMETAR OVAL
DIAMETAR OVAL
CONTAM. CENTER
CONTAM, SEAL
CONTAM. THREAD
GARANTIEBEND
FLASH
COLOR
DUMMI
1.9. Broj zatvarača po kutiji
1.10. Škart u kg
Pregledao


EVIDENCIJA ZASTOJA I INTERVENCIJA NA MAŠINI


Zastoj
Opis zastoja i intervencije
Od Do


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.89.01 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena