EPL.IS.3.87 Uputstvo za pripremu SCM za rad

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

PRIPREMA SCM-A ZA RAD
NAREZIVANjE 1881


Predmet: Uputstva operaterima na smc za pripremu za rad

Sadržaj: Uputstvom su definisani postupci operatera pri puštanju SCM u rad

Napomena/prilozi:


Ako je mašina prethodno bila isključena: Uključiti jedan kompresor i odgovarajući ventilator za odsis toplog vazduha sa kompresora, sačekati da kompresor postigne radni pritisak ( 7 bara). Proveriti ručni i automatski drenažni izlaz kondenzata iz kompresora i indikatore zasićenosti filtera. Zatim na isti način uključiti i drugi kompresor ako je potrebno da rade sve mašine u pogonu.

Uključiti glavno napajanje SCM i pratećih mašina: elevator, sorter. Otvoriti sve ručne ventile za komprimovani vazduh. Zatim uključivati sistem po sistem ( grejanje noža SCM...) prema uputstvu SACMI za podešavanja preko kontrol panela. Proveriti sve potrebne parametre za rad mašine prema smenskom izveštaju.

U nastavku se sprovodi procedura kao i kod redovnog dnevnog servisa na početku dana ili smene. Ako na kraju prethodne smene nije očišćena mašina onda to uraditi pre početka rada.

Za narezivanje zatvarača 1881 se mogu koristiti zatvarači iz međufaze (oktabini ili male kutije spakovane na palete) ili direktno iz vazdušnog hladnjaka.


Ispražnjene oktabinske kontejnere ili male ojačane kutije sa savijenom polietilenskom kesom odložiti za sledeću upotrebu na presama. Ako se uoči oštećenje polietilenske kese ili kutije zameniti je novom.


O svim proverama voditi evidenciju u dnevnom izveštaju.

Nakon puštanja SCM u rad vršiti pogonsku kontrolu prema uputstvu. Ako se uoči neki od defekata izvršiti provere i podešavanja.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.87 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena