EPL.IS.3.17 Uputstvo za pripremu prese za rad

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA PRIPREMU PRESE ZA RAD


Predmet: Instrukcije za operatere na presama za puštanje u rad

Sadržaj: Uputstvom je obuhvaćeno objašnjenje postupaka pri puštanju prese u rad

Napomena/prilozi:


Ako je mašina prethodno bila isključena: Uključiti jedan kompresor i odgovarajući ventilator za odsis toplog vazduha sa kompresora, sačekati da kompresor postigne radni pritisak ( 7 bara). Proveriti ručni i automatski drenažni izlaz kondenzata iz kompresora i indikatore zasićenosti filtera. Zatim na isti način uključiti i drugi kompresor ako je potrebno da rade sve mašine u pogonu.

Uključiti glavno napajanje prese i pratećih mašina, kao i čiler (uključiti i pumpu i kompresor). Otvoriti sve ručne ventile za komprimovani vazduh. Zatim uključivati sistem po sistem (grejanje ekstrudera, termoregulator...) prema uputstvu za podešavanja preko kontrol panela.

U nastavku se sprovodi procedura kao i kod redovnog dnevnog servisa na početku dana ili smene:

- čišćenje mašine od ostataka plastike i zatvarača

- čišćenje noževa i nosača peleta od naslaga plastike i „paučine“

- čišćenje donjih alata od „paučine“ donjih delova svlakača STRIPPER RING

- podešavanje pritiska i protoka vazduha na alatima i pritiska vazduha za pelete


Pre početka proizvodnje proverava se stanje oktabinske kutije i polietilenske kese za odležavanje zatvarača posle prve faze proizvodnje. Ukoliko su pohabani ili zaprljani zameniti ih. Kontejnere puniti sa 36.000 zatvarača. Nakon punjenja kontejnera polietilensku kesu dobro zatvoriti kako bi se zatvarači zaštitili od spoljnih uticaja. Za B presu puniti u kutije po 5.000 po 20 kutija na paleti. U kasnijoj fazi će se direktno prebacivati zatvarači posle hladnjaka u elevator mlinije za narezivanje.


Proveriti sve parametre rada mašina kao i parametre rada pomoćnih sistema (kompresori, čileri, ventilacija). Ako se menja vrednost nekog od parametara upisati u dokument za izmenu parametara. U dnevnom izveštaju navesti razlog zašto je izvršena izmena i kakav je rezultat izmene.


O svim proverama voditi evidenciju u dnevnom izveštaju i kontrolnim knjigama.

Nakon puštanja prese u rad vršiti pogonsku kontrolu prema uputstvu.


U listi provere parametara voditi evidenciju o svim proverama.


Revizija 2. od 20.04.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma

Revizija 3. od 24.07.2015. Usaglašavanje sa FSMS

Revizija 4. od 01.03.2016. Usklađivanje sa ISUPP


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.17 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena