EPL.IS.2.25. Tehnicka specifikacija

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA


Plastični zatvarač PCC HINGE-LOK III 28mm


Definicija proizvoda: Dvodelni navojni zatvarač od polipropilena (kopolimera) sa EVA podloškom za zatvaranje PET boca sa 28mm navojem


Tip navoja grla boce: PCO, BPF, PCO/BPF


Zaštitni prsten: Nakon otvaranja ostaje na boci


Broj zareza na bočnoj spoljašnjoj površini zatvarača: 120


Tehnologija proizvodnje: Kompresiono livenje


Mogućnost štampe: 1 ili 2 boje


Primena: gazirana i negazirana mineralna voda, osvežavajuća bezalkoholna pića,

pivo, jestivo ulje i neagresivni hemijski proizvodi


Karakteristika
Jedinica
Vrednost(odstupanja)
Metoda ispitivanja
Spoljni izgled zatvarača (obojenost)
%
±10%
Vizuelna po uzorku
Masa zatvarača (osnova + podloška)
g
2.95 (2.7+0.25)  0.3
(bez podloške 2.70  0.3)
(podloška 0.24 0.04)
Tehnička vaga
Dimenzije zatvarača
mm
Spoljašnji prečnik: 30.70
Unutrašnji prečnik: 25.90
Visina: 20.20
Manuelni instrument za
određivanje dimenzija i razni kalibrisani komparatori
Izdržljivost na pritisak, 60s
bar
Min 10
Priručni instrument sa kontrolisanom aplikacijom pritiska
Torzioni momenat pri aplikaciji
inch - lb
Nm
12-16
1.356-1.808
Instrument za merenje torzionog momenta
Torzioni momenat pri odvijanju
inch – lb
Nm
< 17
< 1.921
Instrument za merenje torzionog momenta
Granični torzioni momenat pri kidanju prstena
inch – lb
Nm
<11
<1.243
Instrument za merenje torzionog momenta
  • U zavisnosti od boje i upotrebljenog materijala može doći do varijacije u dimenzijama i performansi zatvarača u okviru propisanih preporučenih vrednosti.Uslovi i rok skladištenja:

  • Zatvarači se lageruju na suvom mestu, dalje od direktnog uticaja toplote, vlage, sunčeve svetlosti i jakih mirisa, na temperaturi od 0ºS do 40ºS. U uslovima skladištenja na znatno višim temperaturama ili pri većoj vlažnosti, preporučuje se kraći period skladištenja pre aplikacije.
  • Rok za aplikaciju – 1 godina od dana proizvodnje.
  • Primeniti obavezno princip "first in first out".
  • Pre korišćenja preporučljivo je držati zatvarače najmanje 24 sata na temperaturi minimum 22ºS.

Pakovanje:

  • Transportne kartonske kutije 590 x 390 x 372 mm sa zaštitnom polietilenskom kesom.

- Sadržaj pakovanja 4 000 zatvarača (bez znaka korisnika) ili 4000±20 zatvarača (sa znakom korisnika).


Napomena: U slučaju izmene potrebno je da se izvrši izmena dokumenta i u wiki formatu i printable verzijiPripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.25 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena