EPL.IS.2.15 HACCP plan za zatvarač 28 dvodelni

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

HACCP plan za zatvarač 28 dvodelni


Zapisi Evidencija čišćenja

Obaveštenje dobavljaču

Validacija nakon korektivne mere

Evidencija čišćenja

Obaveštenje dobavljaču

Validacija nakon korektivne mere

Verifikacija 1.Evidencija čišćenja

2. Ugrađen dodatni separator

1.Evidencija čišćenja

2. Ugrađen dodatni separator

Korektiv. Mera 1.Obaveštenje isporučiocu

2. Nabavka još jednog separatora

3. Češća kontrola

1.Obaveštenje isporučiocu

2. Nabavka još jednog separatora

3. Češća kontrola

Praćenje i mereenje
Kako? Skidanje separatora i odvajanja čestica Skidanje separatora i odvajanja čestica
Kada?
Mesečno i pri promeni sirovine
Mesečno i pri promeni sirovine
Ko?
Operater na presi
Operater na PMV
Šta? Kontrola količine nakupljnih čestica Kontrola količine nakupljnih čestica
Kriter. Vrednost Odsustvo metalnih čestica posle separatora Odsustvo metalnih čestica posle separatora
Hazard
4
fizički
4
fizički
SSR
CCP1
CCP2
Naziv aktivnosti
Odvajanje metala
Odvajanje metala
RB 3.2. 5.5.
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.15 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena