EPL.IS.2.15.01 VERIFIKACIJA HACCP plana za zatvarac 28 dvodelni

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu
VERIFIKACIJA OPRP PLANA


Na automatskim punjačima sirovine, polipropilena i masterbača na presama A i B , Aktivnost 3.2. dijagrama toka, i materijala za podlošku na PMV, Aktivnost 5.5. iz dijagrama toka, postavljeni su magnetni separatori proizvođača uređaja PIOVAN . Kako za punjače malog kapaciteta za masterbač (S-40 i S-41) proizvođač uređaja nije predvideo potrebu ugradnje magnetnog separatora, isti su postavljeni neposredno ispod punjača u koš za masterbač. Na izlazu iz ekstrudera je postavljen mehanički filter sa otvorom 2.5mm tako da veće čestice ne mogu da prođu do mašine za presovanje.


Uputstvom za čišćenje-zamenu filtera (tačke 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2 i 6.3.) je određen način provere rada magnetnog separatora. Planom čišćenja- zamene filtera koji je sastavni deo ovog uputstva je određena učestalost provera i ko vrši proveru. U obrascima za Evidenciju čišćenja-zamene filtera se evidentira izvršenje aktivnosti.


Magnetni separatori su postavljeni na punjače 24.08.2007.


Distribucija: - članovima tima za bezbednost

  • predstavniku rukovodstva za kvalitet
  • arhiva

OPRP tim:Zemun, 20.07.2015.


  1. Dejan Antonijević
  2. Aleksandar Smiljković
  3. Jelena Kovačević


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.15.01 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena