EPL.IS.2.04 Procedura za preventivne mere

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Procedura za preventivne mere

1. PREDMET

Ova procedura definiše aktivnosti pri donošenju mera za otklanjanje uzroka potencijalne neusaglašenosti. Ovu proceduru nije neophodno primenjivati na rešavanje uzroka potencijalnih neusaglašenosti, koji se na operativnom nivou u okviru definisanih nadležnosti neposrednih izvršilaca i operativnog rukovodstva mogu efikasno rešiti.

Procedura takođe definiše i aktivnosti za utvrđivanje efekata preventivnih mera.

2. NAMENA

Procedura se primenjuje u procesima proizvodnje, kontrole proizvodnog procesa i proizvoda, skladištenja, prijema sirovina i ambalaže, nabavke, isporuke gotovog proizvoda, analize tržišta i preispitivanja potreba i očekivanja krajnjeg korisnika, a takođe i uvek kada je potrebno definisati preventivne mere u nekoj oblasti koja nije navedena, kao i kada kupac ukaže na potrebu za nekom preventivnom merom.

3. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA

Poslovnik sistema upravljanja

4. DETALjI PROCEDURE

4.1. Zahtev za sprovođenje preventivne mere

Rukovodioci organizacionih celina podnose Zahtev za sprovođenje preventivne mere u svojoj funkcionalnoj jedinici. Ukoliko lice, koje je iniciralo Zahtev za sprovođenje preventivne mere, nema ovlašćenja da obezbedi njeno efikasno preispitivanje i buduće sprovođenje, ovaj zahtev se prosleđuje licu na višem nivou upravljanja. U Zahtevu za sprovođenje preventivne mere potrebno je naročitu pažnju obratiti na evidentiranje kategorije potencijalne neusaglašenosti i zahteva standarda. U Zahtevu za sprovođenje preventivne mere se navodi i oznaka preventivne mere, u obliku (broj preventivne mere)/(poslednje dve cifre kalendarske godine).

4.2 Preispitivanje zahteva i procena važnosti

Preispitivanje zahteva i procena važnosti problema, za čije se rešavanje zahteva preventivna mera, vrše vođa Tima za bezbednost hrane, rukovodilac organizacione celine koji je podneo zahtev i Direktor.

4.3 Donošenje odluke za sprovođenje preventivne mere

Odluku o pokretanju preventivne mere donosi Direktor na osnovu preispitivanja Zahteva za sprovođenje preventivne mere. Imenuju se odgovorni za sporovođenje preventivne mere i određuju rokovi za izvršenje. Ukoliko nije moguće ispoštovati rok za zatvaranje, odgovorno lice/lica su dužna da o tome obaveste Direktora. Odgovorno lice/lica se navode u Zahtevu za sprovođenje preventivne mere, elektronski ili ručno.

4.4 Izveštavanje o sprovođenju korektivne mere

Odgovorno lice/lica za sprovođenje preventivne mere, su dužna da po završetku roka za sprovođenje, o tome podnesu EPL.IS.2.04.02 Izvestaj o sprovodjenju preventivne mere Direktoru.

4.5 Efektivnost i verifikacija primenjenih preventivnih mera

Utvrđivanje efektivnosti primenjene preventivne mere kao i njenu verifikaciju vrši lice koje direktor odredi. Ukoliko rezultati preventivne mere nisu zadovoljavajući, potrebno je ponoviti ceo postupak.

4.6 Čuvanje zapisa o sprovođenju preventivnih mera

Zapisi navedeni u tački 5. ove procedure čuvaju se u obeleženom registratoru. Trajnost čuvanja zapisa je neograničena. Za čuvanje zapisa odgovorno je lice koje direktor ovlasti.

5. PRILOZI

Redni broj
Naziv priloga
Broj strana priloga
Oznaka
1
Zahtev za sprovođenje preventivne mere
1
EPL.IS.2.04.01
2
Izveštaj o sprovođenju preventivne mere
1
EPL.IS.2.04.02
3
Lista preventivnih mera
1
EPL.IS.2.04.03
4
Lista distribucije
1
EPL.IS.2.01.02

6. REVIZIJE

Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
1
Novi dokument
15.06.2007.
2
- U tačku 4.2 dodato „i Direktor“
- U tački 4.3 umesto „donosi Predstavnik rukovodstva za kvalitet“ stavljeno „donosi Direktor“
- U tački 4.4 dodato „koji zatim izveštava Direktora“
- Iz tačke 4.5 izbačeno je „koji je doneo odluku o pokretanju korektivne mere, na Internoj proveri.“
15.10.2007.
3
Promena podnožja dokumenta
01.11.2007.
4
Dodata tačka 6. REVIZIJE
29.01.2008.
5
Izmena u zaglavlju memoranduma
20.04.2015
6
Usaglašavanje sa FSMS
20.07.2015.
7 Predstavnik rukovodstva za kvalitet ukinut 6.6.2019.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.04 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena