EPL.IS.2.01.04 Lista eksternih dokumenata i zapisa

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

LISTA EKSTERNIH DOKUMENATA I ZAPISA
Redni broj Naziv / Oznaka Autor / Izdavač Lokacija Napomena
1. Uputstvo za presu A Sacmi Radionica
2. Uputstvo za presu B Sacmi Radionica
3. Uputstvo za TVC A Sacmi Radionica
4. Uputstvo za TVC B Sacmi Radionica
5. Uputstvo za PMV Sacmi Radionica
6. Uputstvo za BTA Sacmi Radionica
7. Uputstvo za RTI Sacmi Radionica
8. Uputstvo za brizgaljku Husky Radionica
9. Uputstvo za dozatore Piovan Radionica
10. Uputstvo za dozatore Wittmann Radionica
11. Uputstvo za kompresor Atlas Copco Radionica
12. Uputstvo za čiler Sacmi, Green Box Radionica
13. Nacrti objekta i elaborati Energoprojekt Direktor
14. Knjiga „Dressed to Fill“ PET Planet Rukovodilac kontrole kvaliteta
15. Knjiga „LexPET“ PET Planet Rukovodilac kontrole kvaliteta
16. Knjiga „Bottles, Preforms, Closures“ PET Planet Rukovodilac kontrole kvaliteta
17. The Coca-Cola quality system Coca -Cola Rukovodilac kontrole kvaliteta
18. CAC/RCP 1-1969 Rev.4 - 2003 Codex Alimentarius Commision Rukovodilac kontrole kvaliteta
19. Službeni List SFRJ 26/83 Službeni List Rukovodilac kontrole kvaliteta – elektronski oblik
20. Službeni List SFRJ 61/84 Službeni List Rukovodilac kontrole kvaliteta – elektronski oblik
21. Službeni List SFRJ 56/86 Službeni List Rukovodilac kontrole kvaliteta – elektronski oblik
22. Službeni List SFRJ 50/89 Službeni List Rukovodilac kontrole kvaliteta – elektronski oblik
23. Službeni List SFRJ 18/91 Službeni List Rukovodilac kontrole kvaliteta – elektronski oblik
24. ISO 9001:2015 American National Standard Quality management systems Rukovodilac kontrole kvaliteta
25. ISO 22000 Cekos In Rukovodilac kontrole kvaliteta
26. Uputstvo za rad u CRM modulu PROBIT softvera PROBIT Direktor


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.01.04 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena