EPL.IS.2.01.01 Glavna lista dokumenata

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu
Glavna lista dokumenata

Redni broj

Naziv dokumenta

Šifra dokumenta

Broj važeće revizije

Datum važeće revizije

Mesta primene

Napomena

1. Procesi

 

1.1. Upravljanje

 

1.1.1. Opšte

 

1

Poslovnik sistema upravljanja

EPL.IS.1.01

17

14.07.2017.

Vlasnici procesa

 

2

Mapa procesa

EPL.IS.1.01.01

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Direktor

 

3

Organizacione jedinice

EPL.IS.1.01.02

11

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Direktor

 

4

Ciljevi sistema upravljanja

EPL.IS.1.01.03

4

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Direktor

 

5

Matrica povezanosti procesa i zahtteva standarda

EPL.IS.1.01.04

4

14.07.2017.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Direktor, Vođa FSMS tima

 

6

Karton zaposlenog

EPL.IS.1.01.07

3

24.07.2015.

Direktor

 

7

Matrica efektivnosti procesa

EPL.IS.1.01.11

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Vođa FSMS tima

 

8

Imovina korisnika

EPL.IS.1.01.13

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

9

Upravljanje u vanrednim situacijama

EPL.IS.1.03

1

24.07.2015.

Rukovodioci organizacionih celina

 

 

Odluka o formiranju tima za upravljanje u vanrednim situacijama

EPL.IS.1.03.01

1

20.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Direktor

 

10

Uputstvo za obaveštavanje korisnika

EPL.IS.7.23

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

1.1.2. QMS i FSMS

 

11

Odluka o formiranju tima

EPL.IS.2.06

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima, članovi FSMS tima

 

12

Područje primene FSMS sistema

EPL.IS.2.09

2

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

PRP

 

13

Identifikacija i procena potencijalnih rizika za pripremu vazduha

EPL.IS.2.12

4

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

14

PRP

EPL.IS.2.49.02

1

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

14.01. Obrazac za validaciju magnetnog separatora EPL.IS.2.49.05
1.1.2.1. Priprema vazduha

 

15

Dijagram toka pripreme vazduha

EPL.IS.2.10

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

16

Verifikacija dijagrama toka pripreme vazduha

EPL.IS.2.11

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

17

Procena rizika i analiza hazarda za pripremu vazduha

EPL.IS.2.16

2

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

18

Plan kvaliteta za pripremu vazduha

EPL.IS.2.17

2

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

19

Identifikacija i procena potencijalnih rizika za pripremu vazduha

EPL.IS.2.46

2

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

1.1.2.2.Presovanje

 

20

Plan kvaliteta za proizvod zatvarač 28 jednodelni

EPL.IS.2.53

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

21

OPRP plan za zatvarač 28mm dvodelni

EPL.IS.2.54

1

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

22

Verifikacija OPRP plana za zatvarač 28mm dvodelni

EPL.IS.2.54.01

1

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

23

Validacija OPRP plana za zatvarač 28mm dvodelni

EPL.IS.2.54.02

1

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

24

Dijagram toka

EPL.IS.2.07

5

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

25

Verifikacija dijagrama toka

EPL.IS.2.08

4

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

26

Procena rizika i analiza hazarda za zatvarač 28mm dvodelni

EPL.IS.2.13

4

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

27

Plan kvaliteta za proizvod zatvarač 28mm dvodelni

EPL.IS.2.14

4

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

28

HACCP plan za zatvarač 28mm dvodelni

EPL.IS.2.15

2

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

29

Verifikacija HACCP plana za zatvarač 28mm dvodelni

EPL.IS.2.15.01

2

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

30

Validacija HACCP plana za zatvarač 28mm dvodelni

EPL.IS.2.15.02

2

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

1.1.2.3. Brizganje

 

31

Verifikacija dijagrama toka za brizganje

EPL.IS.2.47

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

32

Dijagram toka za brizganje

EPL.IS.2.45

4

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

33

Procena i analiza hazarda za brizgani zatvarač

EPL.IS.2.48

5

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

34

НАССР plan za zatvarač 38mm

EPL.IS.2.49

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

35

OPRP plan za zatvarač 38mm

EPL.IS.2.49.01

1

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

Validacija OPRP plana za 38mm brizgani zatvarač EPL.IS.2.49.03 1 24.05.2018. Vođa FSMS tima
Validacija HACCP plana za 38mm brizgani zatvarač EPL.IS.2.49.04 1 24.05.2018. Vođa FSMS tima

36

Plan kvaliteta za proizvod zatvarač 38

EPL.IS.2.52

4

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

1.2. Proizvodnja

 

1.2.1. Zaposleni

 

1.2.1.1. Kodeks poslovnog ponašanja

 

37

Kodeks poslovnog ponašanja

EPL.IS.1.02

2

24.07.2015.

Rukovodioci organizacionih celina

 

38

Ovlašćenja operatera i pomoćnika

EPL.IS.2.28

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

39

Uputstvo za higijenu

EPL.IS.2.27

5

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

1.2.1.2. Obuke

 

40

Terminski program obuka zaposlenih

EPL.IS.1.01.01

2

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

41

Uputstvo za proveru obučenosti

EPL.IS.2.50

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

1.2.1.2.1. Programi obuka zaposlenih u proizvodnji

 

a) Programi obuka operatera

 

42

Program obuke operatera

EPL.IS.2.51

3

10.01.2017.

Vođa FSMS tima

 

b) Programi obuka pomoćnika

 

43

Program obuke pomoćnika

EPL.IS.2.34

2

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

1.2.1.2.2. Procedura za obuku zaposlenih

 

44

Efektivnost obuke

EPL.IS.1.01.08

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Vođa FSMS tima

 

45

Godišnji plan obuka

EPL.IS.1.01.09

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Vođa FSMS tima

 

46

Zapisnik o obuci operatera

EPL.IS.2.29

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

47

Obrazac za ocenu efektivnosti obuke za rad u proizvodnji

EPL.IS.2.29.01

4

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

48

Program obuke tehničara KK

EPL.IS.2.39

2

24.07.2015.

Rukovodilac kontrole kvaliteta

 

49

Procedura za obuku zaposlenih

EPL.IS.2.40

4

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Vođa FSMS tima

 

1.2.2. Proizvodna oprema

 

1.2.2.2. Održavanje opreme

 

a) Proizvodna oprema

 

50

Uputstvo za održavanje na presama

EPL.IS.6.04

3

24.07.2015.

Proizvodnja

 

51

Uputstvo za servis alata na CCM

EPL.IS.6.05

3

24.07.2015.

Proizvodnja

 

52

Evidencija održavanja mašina

EPL.IS.6.06.01

4

24.07.2015.

Proizvodnja

 

53

Uputstvo za održavanje mašina

EPL.IS.6.06

4

24.07.2015.

Proizvodnja

 

b) Pomoćna oprema

 

54

Uputstvo za punjenje i održavanje trakcionih baterija

EPL.IS.6.07.
1
11.07.2016.
 

 

54.1 EPL.IS.6.07.02 Evidencija svakodnevnih pregleda i primopredajni list viljuškara EPL.IS.6.07.02 1
54.2 Evidencija nedeljih i mesečnih pregleda viljuškara EPL.IS.6.07.01 1
1.2.2.1. Uputstvo za higijensko održavanje mašina

 

55

Uputstvo za higijensko održavanje mašina

EPL.IS.2.18

4

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

56

Evidencija higijenskog održavanja CCM

EPL.IS.2.18.01

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

57

Evidencija higijenskog održavanja PMV

EPL.IS.2.18.02

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

58

Evidencija higijenskog održavanja pomoćnih uređaja

EPL.IS.2.18.03

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

59

Evidencija higijenskog održavanja RTI

EPL.IS.2.18.04

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

60

Evidencija higijenskog održavanja - brizganje

EPL.IS.2.18.05

2

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

1.2.3. Proizvodi

 

61

Tehnička specifikacija HL3

EPL.IS.2.25

4

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta, Proizvodnja, Prodaja

Postoji i verzija na engleskom

62

Tehnička specifikacija – 38mm

EPL.IS.2.37

7

28.12.2016.

Kontrola kvaliteta, Proizvodnja, Prodaja

Postoji i verzija na engleskom

63

Tehnička specifikacija – 38mm TD

EPL.IS.2.38

5

28.12.2016.

Kontrola kvaliteta, Proizvodnja, Prodaja

 Postoji i verzija na engleskom

64

Tehnička specifikacija ENERGAL

EPL.IS.2.39

1

29.12.2016.

Kontrola kvaliteta, Proizvodnja, Prodaja

65

Tehnička specifikacija 1881 jednodelni

EPL.IS.2.80

2

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

66

Tehnička specifikacija 1881 jednodelni CAF11

EPL.IS.2.81

2

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

67

Tehnička specifikacija 1881 jednodelni CAF9 light

EPL.IS.2.82

1

28.06.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

67.1 Tehnička specifikacija 1881 jednodelni CAF9 T EPL.IS.2.83 1 novembar 2017.

68

Tehnička specifikacija 1810 jednodelni

EPL.IS.2.98

4

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

1.2.4. Objekat pogona

69

Deratizacija - evidencija

EPL.IS.1.01.14

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

70

Uputstvo za higijensko održavanje prostorija

EPL.IS.2.19

4

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

71

Evidencija higijenskog održavanja prostorija

EPL.IS.2.19.01

4

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

72

Uputstvo za zamenu - čišćenje filtera

EPL.IS.2.20

6

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

73

Evidencija zamene i čišćenja filtera

EPL.IS.2.20.01

5

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

74

Plan zdravstvenih, sanitarnih, mikrobioloških pregleda i mikroklime

EPL.IS.2.21

2

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

75

Evidencija zdravstvenih, sanitarnih, mikrobioloških pregleda i mikroklime

EPL.IS.2.21.01

2

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

76

Uputstvo za pripremu rastvora za dezinfekciju

EPL.IS.2.24

3

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

77

Layout Pogona

EPL.IS.2.35

5

24.07.2015.

Vođa FSMS tima

 

1.2.5. Procedure za proces proizvodnje

 

78

Uputszvo za prepakivanje oštećenih kutija

EPL.IS.7.18

3

24.07.2015.

Proizvodnja, Skladištenje

 

79

Uputstvo za upravljanje otpadnim materijalom

EPL.IS.3.57

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

80

Procedura za planiranje proizvodnje

EPL.IS.3.01

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

81

Procedura za upravljanje procesom proizvodnje

EPL.IS.3.02

4

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

''''1.2.5.1. Proizvodne linije

 

a) Prese

 

84

Plan kvaliteta za presu

EPL.IS.3.10

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

85

Uputstvo za obradu radnog naloga na presi

EPL.IS.3.11

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

86

Uputstvo za pakovanje i označavanje poluproizvoda na presi

EPL.IS.3.12

5

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

87

Uputstvo za promenu materijala na presi

EPL.IS.3.13

5

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

88

Uputstvo za start up CCM TVC

EPL.IS.3.14

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

89

Uputstvo za podešavanje na presama

EPL.IS.3.15

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

90

Uputstvo za pogonsku kontrolu na presama

EPL.IS.3.16

7

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

91

SPK - CCM

EPL.IS.3.16.01

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

92

Pogonska kontrola GO-NO GO - izveštaj

EPL.IS.3.16.02

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

93

Smenski izveštaj o pogonskoj kontroli na presi - masa

EPL.IS.3.16.03

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

94

Pogonska kontrola na TVC

EPL.IS.3.16.04

2

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

95

Uputstvo za pripremu prese za rad

EPL.IS.3.17

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

96

Uputstvo za smenski izveštaj na presi

EPL.IS.3.18

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

97

SIP – CCM

EPL.IS.3.18.01

7

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

98

Lista zatvarača po bojama

EPL.IS.3.19

4

09.17.2017.

Rukovodilac proizvodnje

 

99

Uputstvo za proveru parametara na presi i evidencija

EPL.IS.3.20

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

99.1 Uputstvo za rad na liniji za utiskivanje - Energal EPL.IS.3.21
b) Brizganje

 

100

Uputstvo za smenski izveštaj na brizganju

EPL.IS.3.50

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

101

Smenski izveštaj o proizvodnji - Husky

EPL.IS.3.50.01

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

102

Lista zatvarača po bojama za brizganje

EPL.IS.3.51

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

103

Označavanje proizvoda na brizganju

EPL.IS.3.52

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

105

Obrada radnog naloga na brizganju

EPL.IS.3.55

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

106

Uputstvo za promenu materijala na brizganju

EPL.IS.3.56

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

107

Uputstvo za puštanje u rad KTW28

EPL.IS.3.58

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

108

Lista provere parametara na brizganju

EPL.IS.3.61

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

c) RTI

 

109

Plan kvaliteta za štampu

EPL.IS.3.38

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

110

Uputstvo za obradu radnog naloga na štampi

EPL.IS.3.39

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

111

Uputstvo za smenski izveštaj na štampi

EPL.IS.3.40

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

112

SIP - RTI

EPL.IS.3.40.01

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

113

SIK - RTI

EPL.IS.3.41.01

4

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

114

Označavanje proizvoda na štampi

EPL.IS.3.42

4

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

115

Lista boja za štampu

EPL.IS.3.44

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

1.2.5.2. Pomoćne linije

 

116

Uputstvo za sušenje polipropilena

EPL.IS.3.22

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

a) SCM

 

117

Označavanje proizvoda na SCM

EPL.IS.3.80

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

118

SIK – narezivanje 1881

EPL.IS.3.81

2

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

119

SIP-SCM

EPL.IS.3.82

2

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

120

Uputstvo za obradu radnog naloga na SCM

EPL.IS.3.86

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

121

Uputstvo za pripremu SCM za rad

EPL.IS.3.87

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

122

Uputstvo za smenski izveštaj na SCM

EPL.IS.3.88

4

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

b) PMV

 

123

Plan kvaliteta za PMV

EPL.IS.3.27

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

124

Uputstvo za obradu radnog naloga na PMV

EPL.IS.3.28

5

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

125

Uputstvo za smenski izveštaj na PMV

EPL.IS.3.29

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

126

SIP - PMV

EPL.IS.3.29.01

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

127

SIK - PMV

EPL.IS.3.30.01

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

128

Označavanje proizvoda na PMV

EPL.IS.3.31

4

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

129

Uputstvo za pripremu PMV za rad

EPL.IS.3.32

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

130

Uputstvo za podešavanje na PMV

EPL.IS.3.33

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

131

Uputstvo za održavanje i podešavanje PMV

EPL.IS.3.34

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

132

Lista provere parametara na PMV

EPL.IS.3.34.01

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

1.3.2. Kontrola kvaliteta

 

1.3.2.1. Preventivne mere

 

133

Procedura za preventivne mere

EPL.IS.2.04

6

24.07.2015.

Rukovodioci organizacionih celina

 

134

Zahtev za sprovođenje preventivne mere

EPL.IS.2.04.01

4

08.08.2016.

Rukovodioci organizacionih celina

 

135

Izveštaj o sprovođenju preventivne mere

EPL.IS.2.04.02

4

24.07.2015.

Rukovodioci organizacionih celina

 

136

Lista preventivnih mera

EPL.IS.2.04.03

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

''''1.3.2.2. Korektivne mere

 

137

Procedura za korektivne mere

EPL.IS.2.03

7

24.07.2015.

Rukovodioci organizacionih celina

 

138

Zahtev za sprovođenje korektivne mere

EPL.IS.2.03.01

5

08.08.2016.

Rukovodioci organizacionih celina

 

139

Izveštaj o sprovođenju korektivne mere

EPL.IS.2.03.02

4

24.07.2015.

Rukovodioci organizacionih celina

 

140

Lista korektivnih mera

EPL.IS.2.03.03

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

1.3.2.3. Neusaglašenosti

 

1.3.2.3.1. Repromaterijal

 

141

Procedura za slučaj reklamacije na repromaterijal

EPL.IS.7.03

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

142

Zapisnik o neusaglašenosti repromaterijala

EPL.IS.7.03.01

2

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

143

Prijava skrivenog defekta repromaterijala

EPL.IS.7.03.02

4

24.07.2015.

Proizvodnja, Skladištenje, Kontrola kvaliteta

 

144

Lista žalbi na repromaterijal

EPL.IS.7.03.03

4

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

1.3.2.3.2. Proizvod

 

145

Procedura za upravljanje neusaglašenim proizvodom

EPL.IS.7.02

8

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

146

Zapisnik o identifikaciji neusaglašenog proizvoda

EPL.IS.7.02.01

5

08.08.2016.

Kontrola kvaliteta

 

147

Prijava potencijalne neusaglašenosti proizvoda

EPL.IS.7.02.02

6

24.07.2015.

Proizvodnja, Skladištenje, Kontrola kvaliteta

 

148

Ovlašćenje za rukovanje neusaglašenim proizvodom

EPL.IS.7.02.03

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

149

Zbirna lista neusaglašenog proizvoda

EPL.IS.7.02.05

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

Reklamacije korisnika

 

150

Procedura za slučaj reklamacije korisnika

EPL.IS.7.15

4

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

151

Zapisnik o reklamaciji korisnika

EPL.IS.7.15.01

4

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

152

Lista žalbi korisnika

EPL.IS.7.15.02

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

1.3.2.4. Interne provere

 

153

Preispitivanje od strane rukovodstva

EPL.IS.1.01.05

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Direktor

 

154

Procedura za interne provere

EPL.IS.2.05

6

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

155

Godišnji program internih provera

EPL.IS.2.05.01

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

156

Izveštaj sa interne provere

EPL.IS.2.05.02

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

157

Ček lista za proces kontrole

EPL.IS.2.05.03

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

158

Ček lista za proces nabavke

EPL.IS.2.05.04

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

159

Ček lista za proces održavanja

EPL.IS.2.05.05

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

160

Ček lista za proces prodaje

EPL.IS.2.05.06

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

161

Ček lista za proces proizvodnje

EPL.IS.2.05.07

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

162

Ček lista za proces QMS i HACCP

EPL.IS.2.05.08

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

163

Ček lista za proces skladištenja

EPL.IS.2.05.09

4

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

164

Ček lista za upravljanje poslovnim sistemom

EPL.IS.2.05.10

4

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

1.3.2.5. Kalibracije uređaja

 

165

Karton merila

EPL.IS.1.01.12

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

166

Uputstvo za kalibraciju mernih i sigurnosnih uređaja

EPL.IS.2.41

5

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

167

Evidencija kalibracije mernih i sigurnosnih uređaja

EPL.IS.2.41.01

5

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

168

Verifikacija rada mernih uređaja

EPL.IS.7.01.14

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

169

Evidencija verifikacije rada mernih uređaja

EPL.IS.7.01.15

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

170

Kalibracija torziometra

EPL.IS.7.01.16

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

171

Uputstvo za kalibraciju laboratorijske vage

EPL.IS.7.19

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

172

Uputstvo za kalibraciju digitalnog merača unutrašnjeg prečnika

EPL.IS.7.20

4

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

173

Uputstvo za kalibraciju digitalnog pomičnog merila

EPL.IS.7.21

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

174

Uputstvo za kalibraciju mikrometarskog zavrtnja

EPL.IS.7.22

4

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

''''1.3.2.6. Dokumenta i zapisi

 

a) Procedura za upravljanje zapisima

 

175

Procedura za upravljanje zapisima

EPL.IS.2.02

5

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

176

Glavna lista zapisa

EPL.IS.2.02.01

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

b) Procedura za upravljanje dokumentima

 

177

Procedura za upravljanje dokumentima

EPL.IS.2.01

10

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

178

Glavna lista dokumenata

EPL.IS.2.01.01

7

01.03.2016.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

179

Lista distribucije dokumenata

EPL.IS.2.01.02

6

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

180

Lista zastarelih dokumenata

EPL.IS.2.01.03

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

181

Lista eksternih dokumenata

EPL.IS.2.01.04

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

182

Lista nekontrolisanih primeraka

EPL.IS.2.01.05

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

 

1.3.2.7. Testiranje materijala

 

183

Uputstvo za testiranje materijala

EPL.IS.7.17

6

30.12.2015.

Kontrola kvaliteta, Proizvodnja

 

184

Radni nalog za testiranje materijala

EPL.IS.7.17.01

11

24.07.2015.

Direktor

 

184.1 Lista naloga za testiranje EPL.IS.7.17.02 27.08.2015. Kontrola kvaliteta, Proizvodnja
1.3.2.8. Procedura za kontrolu kvaliteta

 

185

Procedura za kontrolu poluproizvoda i gotovog proizvoda

EPL.IS.7.01

14

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

186

Plan kontrole

EPL.IS.7.01.01

9

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

187

Ispitivanje izdržljivosti na pritisak

EPL.IS.7.01.05

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

188

Ispitivanje mase ugljen dioksida u sadržini boce

EPL.IS.7.01.06

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

Postoji i verzija na engleskom

189

Provera pogonske kontrole

EPL.IS.7.01.07

2

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

190

Uputstvo za SST test 28 i 38mm

EPL.IS.7.01.20

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

1.3.2.9. Prijemna kontrola

 

191

Pravilnik za kontrolu kvaliteta repromaterijala

EPL.IS.7.04

6

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta, Skladištenje

 

192

Zapisnik o prijemnoj kontroli

EPL.IS.7.04.01

4

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta, Skladištenje

 

193

Interni standard

EPL.IS.7.16

9

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta, Набавка, Proizvodnja

 

1.3.2.10. Pogonska kontrola

 

194

Procedura za vršenje kontrole zatvarača na liniji za brizganje

EPL.IS.7.30

4

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta, Прпоизводња

 

195

Pogonska kontrola na brizganju

EPL.IS.7.30.01

3

24.07.2015.

Proizvodnja

 

196

Uputstva za korišćenje instrumenata

EPL.IS.7.31

3

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta

 

197

Evidencija odbačenih zatvarača na CPT - PMV

EPL.IS.3.30.02

1

04.01.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

198

Uputstvo za pogonsku kontrolu na štampi

EPL.IS.3.41

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

199

Uputstvo za pogonsku kontrolu na brizganju

EPL.IS.3.54

4

01.03.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

200

Vizuelna kontrola zatvarača na brizganju

EPL.IS.3.70

4

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

201

Uputstvo za pogonsku kontrolu na narezivanju

EPL.IS.3.85

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 

202

Uputstvo za pogonsku kontrolu PMV

EPL.IS.3.30

5

04.01.2016.

Rukovodilac proizvodnje

 

1.3.1. Logistika

 

1.3.1.1. Skladištenje

 

203

Pravilnik o pakovanju, skladištenju, rukovanju i isporuci ulaznih sirovina, ambalaže, gotovih proizvoda, pomoćnih sredstava i škarta

EPL.IS.8.01

8

24.07.2015.

Kontrola kvaliteta, Skladištenje, Proizvodnja

 

204

Prijem, skladištenje i izdavanje materijala

EPL.IS.8.02

6

08.08.2016

Kontrola kvaliteta, Skladištenje, Proizvodnja

 

205

Temperaturna lista

EPL.IS.8.08

2

24.07.2015.

Skladištenje

 

1.3.1.2. Prodaja

 

206

Procedura za prodaju

EPL.IS.4.01

13

05.07.2016.

Menadžer prodaje

 

207

Anketni list za korisnike

EPL.IS.4.01.01

3

24.07.2015.

Menadžer prodaje

Postoji i verzija na engleskom

208

Praćenje ankete korisnika

EPL.IS.4.01.02

3

24.07.2015.

Menadžer prodaje

 

209

Preispitivanje zahteva korisnika

EPL.IS.4.01.03

2

24.07.2015.

Menadžer prodaje

 

210

Potvrda prihvaćene nijanse zatvarača

EPL.IS.4.01.05

4

24.07.2015.

Menadžer prodaje

 

''''1.3.1.3. Nabavka

 

a) Nabavka materijala

 

211

Procedura za nabavku

EPL.IS.5.01

5

24.07.2015.

Finansijski referent

 

212

Lista odobrenih dobavljača

EPL.IS.5.01.01

6

19.02.2016.

Finansijski referent, Kontrola kvaliteta, Proizvodnja, Skladištenje

 

213

Dinamika nabavke materijala

EPL.IS.5.01.02

3

24.07.2015.

Finansijski referent, Proizvodnja

 

214

Plan nabavke materijala - obrazac

EPL.IS.5.01.03

3

24.07.2015.

Finansijski referent, Proizvodnja

 

215

Nalog za nabavku materijala

EPL.IS.5.01.04

3

24.07.2015.

Finansijski referent, Proizvodnja

 

b) Procedura za ocenjivanje dobavljača

 

216

Procedura za ocenjivanje dobavljača

EPL.IS.5.02

7

24.07.2015.

Finansijski referent

 

217

EPL.IS.5.02.04 Zbirni izveštaj o ocenjivanju dobavljača

EPL.IS.5.02.04

3

24.07.2015.

Finansijski referent

 

218

Ocenjivanje dobavljača

EPL.IS.5.02.06

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

 Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.01.01 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena